Kenneth Johansson - "LSS-kommittén kommer att föreslå statligt huvudmannaskap för personlig assistans"

LSS-insatsen personlig assistans bör få ett statligt huvudmannaskap enligt Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén. Dessutom kommer krav på tillstånd och en aktivare tillsyn för assistansanordnare med bland annat krav på avtal med den assistansberättigade. LSS-lagstiftningen bör även få ett barnperspektiv.

Kenneth Johansson om vägen till slutbetänkandet

Jag får tag i Kenneth Johansson när han är på semester på hemmaplan i södra Dalarna. Efter fyra år går nu LSS-kommittén in för landning, kommittén har under tiden bytt namn från Assistanskommittén till LSS-kommittén med uppdraget att göra en bred översyn av LSS-lagstiftningen. Kenneth Johansson säger sig ha blivit styrkt i LSS-lagstiftningens betydelse för människors liv och säger sig i stort sett vara nöjd med förslagen i slutbetänkandet.
- Huvudsyftet är att kunna bibehålla och utveckla reformen och få den långsiktigt hållbar. Eftersom ingenting är klart förrän det är klart vill jag dock vara lite försiktig i mina uttalanden, vi har ett slutjusteringssammanträde om två veckor och vi lämnar över slutbetänkandet till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson den 29 augusti.

Återupptagna förslag från delbetänkandet från 2005

LSS-kommittén har hittills presenterat två delbetänkanden. Det första kom i oktober 2005, "På den assistansberättigades uppdrag", vilket föreslog att det skulle krävas en aktivare tillsyn av och tillstånd för assistansanordnare. Enligt Kenneth Johansson kommer de förslagen nu tillbaka och de är enligt honom viktiga för att säkra en hög kvalitet i assistansanordnarnas verksamhet.
- Jag kan bekräfta att kraven på tillstånd och en aktivare tillsyn kommer i slutbetänkandet.
Ingår det krav på avtal mellan assistansanordnaren och den assistansberättigade?
- Ja, det gör det.
Kommer 85-procentförslaget med i slutbetänkandet?
- Nej det kommer inte med.
Föreslår ni krav på redovisning från assistansanordnaren om vad assistansersättningen används till?
- Den frågan vill jag vänta med att svara på till slutbetänkandet.

Kenneth Johansson om slutbetänkandet och huvudmannaskapet

Slutbetänkandet lämnas över till Maria Larsson på förmiddagen den 29 augusti och på eftermiddagen sker en presskonferens, sannolikt på Rosenbad.
- I slutbetänkandet svarar vi på ett antal direktiv, ett av dessa är huvudmannaskapet för personlig assistans. För insatsen personlig assistans föreslår vi en ändring i huvudmannaskapet till en statlig huvudman.
Gäller det enbart för LSS-insatsen personlig assistans?
- Ja, det gäller enbart personlig assistans, det gäller inte de övriga LSS-insatserna.
Utöver detta vill Kenneth Johansson idag inte ge fler besked kring vad som kommer att ingå i slutbetänkandet.
- Det som vi kommer att arbeta med i slutfasen är till stor del konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet.
Rör det vad som ska hända med personer som har kommunala LSS-beslut och vem som ska betala sjuklöner när den assistansberättigade köper assistans?
- Jo, du är på rätt väg när du funderar på effekter av att det inte blir ett kommunalt ansvar längre, men jag kan inte säga mer just nu, svaren kommer i slutbetänkandet.

Kenneth Johansson om att ett barnperspektiv behövs i LSS

Kenneth Johansson bekräftar också att LSS-kommittén kommer att föreslå att ett barnperspektiv ska införas i LSS.
- Det är ett viktigt förslag och utformningen och vad det innebär återkommer vi till i slutbetänkandet.

Kenneth Johansson om delbetänkandet från 2007

Det andra delbetänkandet från LSS-kommitten, "Kostnader för personlig assistans" kom sommaren 2007 och trädde ikraft som lagstiftning den 1 juli i år.
- Syftet här var främst att skapa en tilltro till att pengar som är avsedda för assistans också används till assistans. När den nya lagen har satt sig tror jag att det kommer att bli bra, men vi följer utvecklingen noga och är det så att vi ser att något inte fungerar så finns möjligheten att justera detta i en uppföljning.
Tänker på kritiken om att egna arbetsgivare inte kan ha sparad assistansersättning inför oväntade utgifter?
- Ja, det har varit synpunkter om detta, och effekterna kommer att följas upp.

Kenneth Johansson om delbetänkandet om daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade

Kenneth Johansson ger även besked om tilläggsdirektivet om daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade i personkrets tre.
- Där har vi uppdraget och föreslår också att den gruppen ska ha rätt till daglig verksamhet.
Gäller detta även personer med rörelsehinder i personkrets tre?
- Nej, den frågan fanns inte heller med i direktivet. Det får bli nästa steg, jag utgår från att man arbetar vidare med det, säger Kenneth Johansson.

Kenneth Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2008-07-21

Vidare läsning
LSS-Kommitténs hemsida

2005:100 LSS-Kommitténs Delbetänkande "På den assistansberättigades uppdrag" . God kvalitet i personlig assistans - ändamålsenlig användning av assistansersättning.

2007:73 LSS-kommitténs Delbetänkande "Kostnader för personlig assistans" Skärpta regler för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning.


Skicka sidan till: