Riksdagsval 2014 – Välj rätt med Assistanskoll

Assistanskoll har inför riksdagsvalet ställt 20 frågor till riksdagspartierna samt FI, Feministiskt initiativ. Se deras svar via länken nedan.

Riksdagspartierna samt FI svarar på 20 frågor om personlig assistans

Dessutom har vi intervjuer med varje riksdagsparti

VAL 2014: Centerpartiet – "Personlig assistans ska skyddas från kriminalitet"
Citat:

Vi följer noga utvecklingen och är inte främmande för att det kan behövas fler kontrollåtgärder.

Sverige har ett av världens mest generösa system för att stötta människor med svåra funktionsnedsättningar; LSS och Assistans. Det kan inte vara ett brott mot FN-konventionen.

VAL 2014: Socialdemokraterna – "Regeringen har kört sitt eget race"
Citat:

Vi är väldigt bekymrade över Försäkringskassans förändring av bedömningen av grundläggande behov…

Att räkna hur många minuter varje litet moment tar och sen sitta och räkna ihop för att se hur många timmar det blir är inte sjyst.

Men till skillnad från Vänsterpartiet vill vi inte förbjuda vinstdrivande företag.

VAL 2014, Miljöpartiet – "Du kan byta kommun och plötsligt hör du inte till personkretsen"
Citat:

Jag får massor med mejl om det här och det är väldigt många överklaganden i Förvaltningsrätten från personer som tycker att de blivit felbedömda.

För att få personlig assistans krävs det i regel ett eller flera intyg, till exempel olika sorters läkarutlåtanden. Hur kan de bli så felaktiga?

VAL 2014: Moderaterna – "Vi är nöjda med kontrollåtgärderna i personlig assistans"
Citat:

Men brukarorganisationerna inom assistans beskriver ju situationen som en pågående katastrof…
– För enskilda personer så förstår jag absolut att man kan känna så, men om man tittar på statistiken så är det inte så.

Det finns personer med stora oförändrade behov där jag tycker man kan vara lite smidigare från Försäkrings-kassans sida i hur man ska göra omprövningar.

VAL 2014, Vänsterpartiet – "Parlamentariska utredningar istället för snabba enmansutredningar"
Citat:

Utredningen om schablonbeloppet… var en typisk sådan snabbutredning, där funktionshinderrörelsen var representerade av bara en person. De hade fel utgångspunkt från början...

Det kommer att finnas en rad olika möjligheter för de som har idéer och vill utveckla personlig assistans, men riskkapitalism tycker vi inte passar i någon del av välfärden.

VAL 2014, Kristdemokraterna - "Vi har värnat om rätten till assistans"
Citat:

…när det kommer till kritan så är vi överens i alliansen.

Det är av stor vikt att bedömningen sker på ett korrekt och icke integritetskränkande sätt och med ett gott bemötande. Att använda tidtagarur för olika moment är självklart inte en rimlig metod.

VAL 2014, Folkpartiet liberalerna – "Vi vill förtydliga assistanslagstiftningen och stoppa minuträkningen"
Citat:

Maria Lundqvist Brömster anser det ligger mycket i vad Thomas Hammarberg säger.
– Vi har ratificerat konventionen och den ska genomsyra lagstiftningen, därför vill vi förtydliga bedömningarna i § 9a i LSS.

Människors behov av stöd kan förändras, både till det bättre och till det sämre. Men det nuvarande systemet där alla beslut ska omprövas i grunden vartannat år skapar onödig oro – och onödig byråkrati!

Debatter/seminarier inför valet

Assistanskoll var med på flera politiska seminarier bland annat i Almedalen. Läs våra referat av debatter och seminarier.

LSS20 - Almedalen 2014 - "Snart slut på minuträknandet"
Citat:

Therese Bäckman, doktorand
De(Försäkringskassan) gör om hela prövningen från grunden så egentligen är det nya ansökningar vid varje tillfälle.

Magnus Sjödahl, KD
Ja naturligtvis ska den göras på ett mycket enklare sätt... Det känns väldigt onödigt att den ska göras från grunden varje gång.

STIL - Almedalen 2014 - "Risk för en ny utredning efter oktober"
Citat:

Jonas Franksson, STIL
På fredagar sitter jag mer eller mindre i husarrest. Om inte min fru kommer hem och fixar lunch får jag klara mig på att äta frukt.

Gustav Fridolin, Mp
FN- konventionen kan man alltså inte backa från, man kan inte ta bort redan uppnådda rättigheter…Vi har backat från givna rättigheter och det har kunnat ske utan att lagstiftarna snabbt kunnat rätta till felet.

Föreningen JAG - Almedalen 2014 - "Många på institution i Europa"
Citat:

Jamie Bolling, moderator
När jag har utlänska besökare händer det inte sällan att de säger: "Ni har så många handikappade i Sverige". Och jag svarar: "vi har inte fler än ni har hos er men här syns de"

Gerd Andén, Föreningen JAG
Vi måste börja med barnen. De får inte hamna på institution. Det är faktiskt så att om barnen kommer in på institution då kommer de inte ut igen.

Konferens: LSS 20 år - och sen?
Citat:

Lennart Axelsson, S
Vi har varit väldigt blåögda när det gäller att ge utrymme till företag som de flesta av oss inte tycker hör hemma i branschen.

Agneta Luttropp, Mp
Man kan inte bara se assistansreformen som en kostnad, man måste kunna se allt vad den medför, att allt fler kan arbeta och att fler kan leva väl.

Tidigare intervjuer från valrörelsen

Kommande artiklar

  • Intervju med FI, Feministiskt initiativ, om personlig assistans
  • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

Tilde reser med respirator. Det kräver förstås noggrann planering. Fyra till sex assistenter följer med och hon har en lång checklista med saker som hon måste förbereda och ha med i packningen.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om assistanstips

Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 264 assistansanordnare

Assistanskoll listar 264 assistansanordnare, av dessa har 225 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 225 anordnarna har tillsammans 10229 kunder, vilket motsvarar ca 51,6 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 87,7 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 15 889 (jan 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,9 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 87,7 procent av den privata marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

  • Carelli Assistans AB
  • God Assistans i Sverige AB
  • Kraft Assistans AB
  • Nordström Assistans AB
  • Poolarna Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: