SKR vill återigen kunna häva LSS-beslut i en Coronakris

SKR kräver för andra gången en lagändring så att SoL- och LSS-beslut kan upphävas tillfälligt i en Coronakris med smittspridning och personalbrist. Funktionsrättsrörelsen protesterar återigen kraftigt.

SKR vill kunna häva LSS-beslut under en Coronakris

Tidigare artiklar

"Låt inte kommunerna få dra in assistansbeslut"

Anna Barsk Holmbom

SKR får inte tillåtas dra eller ändra in gynnande LSS-beslut i en ansträngd situation på grund av Corona säger Anna Barsk Holmbom, specialist på assistansfrågor på ABH-utbildning.

Anna Barsk Holmbom – "Behovet av personlig assistans minskar inte vid en pandemi, tvärtom"
Citat:

Jag tror det kan vara så de tänker, att det ska vara tillfälligt vid en pandemi... men jag tycker det är viktigt att inte köpa det argumentet.

Jag tycker inte man ska gå in i tankar om "worst case scenario"

Första gången avvisade socialministern SKR:s krav

Lena Hallengren

Lena Hallengren avvisade SKR:s första hemställan med krav på att kunna riva upp gynnande LSS-beslut i en Coronakris. Hur socialministern ställer sig till SKR:s andra hemställan är ännu inte känt.

Lena Hallengren, Socialminister – "Det är inte aktuellt att förändra rätten till insats"
Citat:

Nej, vi kommer inte att gå fram med en sådan ändring.

Man kan behöva rikta in sig på att rekrytera personer som kan jobba i verksamheterna.

Tidigare artiklar

SKR motiverar varför de vill kunna dra in LSS-beslut i en Coronakris

Åsa Furén Thulin

SKR har krävt att kunna upphäva SoL och LSS-beslut under en Coronakris för att tex kunna placera assistansberättigade på boenden. SKR säger att åtgärderna bara ska ske om det är nödvändigt och att ursprungsbesluten ska återställas efteråt.

Åsa Furén Thulin, SKR – "Åtgärderna ska bara ske tillfälligt under en Coronakris"
Citat:

Det ska givetvis inte vara för evigt och man ska inte behöva ansöka på nytt när denna extraordinära period är över.

Men finns det ingen personal kan en person behöva få stöd på ett särskilt boende. Men först ska man försökt lösa det på andra sätt.

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg – Funktionsrättskonventionen gäller även under pandemier

Thomas Juneborg

Funktionsrättskonventionen måste följas i den ekonomiska kris som följer i Coronans spår, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, krönikör - Funktionsrättskonventionen gäller även under pandemier
Citat:

Funktionsrättsrörelsen måste också vara mycket vaksam när det gäller förslag om drastiska försämringar.

Är jag ganska säker på att utbredda föreställningar att "vi är redan dödsdömda om resurserna inte räcker till" är kraftigt överdrivna.

Tidigare artiklar

Och antalet assistansberättigade minskar...

I mars 2020 hade 14 038 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 141 färre jämfört med oktober 2015.

Antalet assistansberättigade nu 14 038

Tidigare artiklar

Kommunal kräver skyddsutrustning för assistenter

Marie Boström

Kommunal kan kräva skyddsstopp i assistans-verksamheter om det saknas skyddsutrustning. Marie Boström är öppen för att assistenter alltid använder tex munskydd vid oro för smittspridning.

Kommunal, Marie Boström – "Vi måste tänka så proaktivt som möjligt för att förhindra smittspridning"
Citat:

Personliga assistenter ska ha samma förebyggande skydd som hemtjänstpersonal.

då får man lösa det och inte säga att assistenten inte får att ha skyddsutrustning.

Tidigare artiklar

STIL – "Svårt få tydliga svar om skyddsutrustning"

Katarina Bergwall

Assistansanvändare i STIL kan neka arbete från en assistent som varit i kontakt med Coronasmittade. Om assistansanvändaren smittas ska assistansen kunna fortsätta, säger Katarina Bergwall.

Katarina Bergwall, verksamhetschef, STIL – "Svårt att få svar om vad som gäller för skyddsutrustning"
Citat:

Särskilt beskeden från Arbetsmiljöverket har känts dåligt förankrade i den verklighet vi står inför.

om arbetsledaren är orolig för att en viss assistent kan vara smittsam kan assistenten få sitt arbetspass senarelagt.

Tidigare artiklar

Socialstyrelsen intervjuas om Corona

Iréne Nilsson Carlsson

Vad är Socialstyrelsens ansvar för information om Coronavirus, Covid 19 och för tillgång till skyddsutrustning?

Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen – "Den som känner symptom måste stanna hemma"
Citat:

Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien gäller t.ex. för personliga assistenter som arbetar vid särskilda boenden men inte personliga assistenter som arbetar i den enskildes hem.

Tidigare artiklar

Humana intervjuas om hur de hanterar Corona

Eva Nilsson Bågenholm

Humana tar in personal från krisbranscher för att täcka upp assistentbehovet. Assistenter borde testas på samma sätt som sjukvårdspersonal anser Eva Nilsson Bågenholm.

Eva Nilsson Bågenholm, Humana - "Vi har inlett samarbeten med SAS och Elite hotell"
Citat:

Vi erbjuder deras friställda personal, jobb hos oss.

Nej, vi ställer inga krav på vad assistenterna gör på sin fritid, det är helt utanför vårt uppdrag.

Krönika, Nora Eklöv – Corona kräver akuta åtgärder inom assistansen

Nora Eklöv

Det krävs ett antal akuta åtgärder inom personlig assistans mot effekterna av Coronaviruset säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.

Nora Eklöv, krönikör - Coronaviruset kräver akuta åtgärder inom assistansen
Citat:

Skulle underlätta om även personer runt riskgruppspersonen tilläts att testa sig för viruset, till exempel en anhörig/vårdnadshavare eller personlig assistent.

Det måste kunna gå att ge assistenterna betalt för s.k ofrivillig ledighet i en längre tid än två veckor.

Tidigare artiklar

ILI projektet "Artikel 19 som verktyg"

Ola Linder

ILIs projekt Artikel 19 som verktyg är inne på sitt andra år. Projektet granskar om människor har förutsättningar för självbestämmande och att vara en del av samhällets gemenskap, säger projektledaren Ola Linder.

Artikel 19 som verktyg – "Syntes av FN-juridik och rättighetsbärarnas egna erfarenheter"
Citat:

Just nu i tider av spridningen av SARS-CoV-2 så ställs frågan tydligt på sin spets för alla.

Man kör business as usual, fortsätter med LSS och budgetarbetet och arbetar inte aktivt med konventionen.

Tidigare artiklar

Jonas Franksson tror sig haft Covid 19

Jonas Franksson

STILs ordförande Jonas Franksson håller på att återhämta sig från vad han tror är en Covid 19 infektion. Han beskriver det som ett järnband över bröstet som kommit och gått under fyra veckor.

Jonas Franksson, Ordförande STIL – "Assistans har fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning"
Citat:

Jag kände plötsligt hur symtomen flyttade sig från huvudet till lungorna.

Hade inte min kollega sagt till mig hade jag säkert smittat ner många på STIL.

Tidigare artiklar

Adolf Ratzka kritiserar svensk Coronastrategi

Adolf Ratzka

Assistansanvändaren Adolf Ratzka tillverkar sin egen skyddsutrustning och assistenterna har självmant avstått från att röra sig alltför mycket ute i samhället. Han är mycket kritisk till hur Sverige hanterat situationen.

Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19
Citat:

Istället för 7-8 schemalagda assistenter som jag vanligtvis har under en vecka har jag nu bara fyra.

De övriga fyra assistenter som inte arbetar just nu är troligen smittade eller varit smittade, men de har inte kunnat testa sig.

Tidigare artiklar

RBU – Fel att föräldraansvar skrivs in i lagen

Maria Persdotter

RBU protesterar kraftigt mot att föräldraansvaret för första gången skrivs in i LSS-lagstiftningen. Det är ett rättsosäkert begrepp säger Maria Persdotter och Nawfal Naji i RBU.

Debatt: RBU - Onormalt föräldraansvar blir lag
Citat:

Hur begreppet tolkas blir handlar i stor utsträckning om handläggares subjektiva bedömningar.

Begreppet "föräldraansvar" leder inte enbart till en bestraffning av föräldern i fråga utan, än värre, en bestraffning av barnet.

Tidigare artiklar

Socialstyrelsen intervjuas om prioritering vid brist på intensivvård

Thomas Lindén

En funktionsnedsättning i sig eller bedömd framtida livskvalitet hos en person med funktionsnedsättning får inte vara skäl för bortprioritering vid brist på intensivvårdsplatser. Däremot avgör den sk biologiska åldern om sjukdomar med nedsatt funktion i t.ex. hjärta, lungor, lever och njurar förkortar den antagna livslängden.

Socialstyrelsen, Thomas Lindén – "Bedömning av livskvalitet vid en funktionsnedsättning får aldrig påverka prioriteringen"
Citat:

Fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar påverkar i allmänhet inte ens biologiska ålder...

...Det gör däremot funktionsnedsättningar i organsystem som nedsatt funktion i hjärta, lungor, lever eller njurar.

Är min fru redan dödsdömd?

Helena och Mats Karnström

Vad kommer att ske med personer med funktionsnedsättningar nu när sjukvården tvingas prioritera mellan vilka som ska få intensivvård vid Covid 19? Det undrar Mats Karnström vars fru Helena är assistansanvändare.

Debatt - Är min fru redan dödsdömd?
Citat:

Skulle vårdpersonalen prioritera henne som en person med överlevnadsmöjligheter? Hon ser inte mycket ut för världen när hon ligger utslagen och hjälplös på en brits.

Får hon överhuvudtaget ha med mig och assistenterna på sjukhuset?

Tidigare artiklar

Vilhelm Ekensteen slutar som ordförande i IfA

Vilhelm Ekensteen

På IfA:s årsmöte den 23 april valdes Sophie Karlsson till ny ordförande. Vilhelm Ekensteen som varit IfAs Ordförande sedan bildandet 1994 kommer dock att fortsätta som senior rådgivare.

Vilhelm Ekensteen ersätts av Sophie Karlsson

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med Lena Hallengren med flera om SKR:s försök att ändra lagstiftning så att beslut i LSS o SoL ska kunna hävas i en Coronakris
 • Intervju med Disability Right Defenders, projekt på ILI
 • Statistik om assistentlöner från SCB 19 maj

Jämför och välj bland 233 assistansanordnare

Assistanskoll listar 233 assistansanordnare. 204 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 200 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Alma Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Cia Assistans AB
 • DVT Assistans AB
 • Kurera Omsorg
 • LSS Assistans Aros AB
 • Lemon Personlig Assistans AB
 • Liv ihop AB
 • Monument Assistans AB
 • New Life Assistans AB
 • Side by side Assistans AB
 • Skandinavien Assistans i Sverige AB
 • Stugknuten ekonomisk förening
 • Viola Assistans AB

Skicka sidan till: