Nyhetsbrev 2013-07-01

Ny statistik: allt svårare att få assistansersättning

Allt färre nybeviljas assistansersättning sedan Försäkringskassan började med att enbart räkna integritetsnära delar av vissa grundläggande behov som grund. Allt fler får även avslag på sin ansökan om assistansersättning. Detta visar nya siffror från försäkringskassan som Assistanskoll kan presentera.

Allt färre nybeviljas assistansersättning

Tidigare artiklar

Följder av ny lagstiftning 1 juli 2013

Från halvårsskiftet kan flera myndigheter göra inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter och anordnarna blir skyldiga att rapportera om assistans används felaktigt. Assistanskoll har här lagändringarna i korthet och bland annat en intervju med Staffan Olsson, expert på frågor om tystnadsplikt och sekretess.

Lagändringar i LSS 1 juli 2013

Staffan Olsson om tystnadsplikten: "Risk för konfrontationer"
Citat:

…beslutande myndigheter och Inspektionen för vård och omsorg måste vara noga med att hitta ett system för granskning och tillsyn som bygger på stor respekt för de som berörs av granskningen…

Min förhoppning är dock att man så småningom kommer att koncentrera kontrollen på de anordnare som kan misstänkas för brott eller där man finner stora brister.

Innebär det alltså att en privatanställd assistent i princip bryter mot sin tystnadsplikt om han eller hon svarar på Försäkringskassans frågor?
- I princip ja.

... principen är att assistenten benhårt bör avstå från att lämna ut information och i stället hänvisa till sin ledning.

Christer Ryder, PARO: "Vem har mandat att föra en annans talan?"
Citat:

De skulle få leva med att vara livrädda för vad assistenterna säger om dem, "har de ringt? Vad har de sagt?" Brukaren är ju i beroendeställning till sina assistenter.

Man måste skapa en god kontakt med kunden, då får man bästa kvalitén. Ju mer en anordnare vet om sin kund desto bättre kan assistansen bli.

Det är viktigt att IVO tar in fakta från olika branschrepresentanter. Att vi träffas och skapar en transparent dialog parterna emellan. Att vi samarbetar och resonerar kring frågorna: "så här fungerar det i verkligheten, så här kan vi få högre kvalité". Annars blir det lätt så att man sitter inne på sin kammare och tänker i sina egna banor.

Tidigare artiklar

Utredningen om assistansersättningens timbelopp

Under våren startades utredningen "Översyn av ersättningen för personlig assistans" som ska vara färdig 14 februari 2014. Som utredare tillsattes Agneta Rönn. Frågan är hur assistansersättningens timbelopp ska vara konstruerat.

Fredric Käll, Vårdföretagarna: "Svårt att hitta en bra modell för timschablonen"
Citat:

Det är samma belopp för all assistans och då tjänar det inget till att laborera med hur assistansen förläggs för att få ut mer ersättning. Det enda sättet att roffa åt sig är att hålla nere kvalitén och den frågan går aldrig att hantera genom ersättningen. Nackdelen med modellen är att den inte tar hänsyn till vilka behov den assistansberättigade har…

Vad är "för stora"? Om man tänker sig ett företag som har hög vinst och där kunderna är nöjda och jämför det med ett med ett företag med låg vinst men där kunderna inte är alls nöjda. Vad är felet med hög vinst då?

Den skulle få min gamla mattelärarinna att gråta. I rapporten görs en massa antaganden, lägger till lite här och lite där och gör ännu fler antaganden för att slutligen komma fram till en slutsats att privata anordnare är överkompenserade med 54 kr per timma.

Christer Ryder, PARO: "Saknas debatt om de kommunala verksamheternas förluster"
Citat:

Tittar man på kommunernas verksamheter så går ju de med ganska stora underskott. De kostar ju skattebetalarna mycket mer. Det är en fråga som politikerna borde prioritera i större utsträckning. Vad är det som gör att vi privata anordnare kan driva verksamheterna med överskott men inte kommunerna?

Vi vill se en noggrannare definiering av de så kallade "övriga kostnaderna" så att det blir en verklighetsanpassad beräknings- och uppräkningsmodell.

Jag tror ingen assistansanvändare vill ha fler assistenter omkring sig än vad han eller hon måste.

Skulle de assistansberättigade inte ha de här insatserna så skulle kommunerna och landstingen vara mycket mer belastade i form av till exempel ökad sjukvård så kostnaderna skulle bara inte vara så synliga.

Tidigare artiklar

Nytt kollektivavtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna

Det kollektivavtal som slutits mellan Kommunal och Vårdföretagarna gäller från 1 juni 2013 till 30 juni 2016. Det ger bland annat max 8 timmars karens och mer föräldrapenning till assistenterna.

Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna

Du kan jämföra kollektivavtal sida vid sida på Assistanskoll

Förbered dig inför din behovsbedömning

Förbered dig inför din assistansbedömning är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning på Försäkringskassan.

Assistanskolls Behovsräknare
är ett hjälpmedel där du kan göra en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos Socialstyrelsen

Inspektion för vård och omsorg offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter län sortering.

Lista på anordnare med tillstånd från Socialstyrelsen och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

  • Intervjuer med Försäkringskassan och Socialstyrelsen om lagändringarna 1 juli 2013
  • Intervju om personlig assistans i Israel
  • Med mera…

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 239 assistansanordnare

Assistanskoll listar 239 assistansanordnare, av dessa har 224 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 224 anordnarna har tillsammans 9 632 kunder, vilket motsvarar ca 49 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 86 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 899 (jan 2013) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3800 personer (dec 2011) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer 57,1 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 86 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

  • Radix Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

  • AAT i Sverige AB
  • Assistans för Dig i Sverige AB
  • Bonitas AB
  • Brukarkooperativet JAG
  • Carema Care Pa Stockholm
  • Kronan assistans
  • Livihop AB
  • Plusfamiljen AB
  • Rehab Station Stockholm AB
  • Södertälje Assistans AB
  • Telge Assistans AB
  • Trea Assistans AB
  • Wiwan vård och omsorg AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 5 800 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: