Agneta Rönn ska utreda assistansersättningens timbelopp

Agneta Rönn är i grunden utbildad förvaltningssocionom. Hon har tidigare varit departementsråd på finansdepartementet och sektionschef på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Hon arbetar idag som expert på avdelningen för ekonomi och styrning på SKL.

Agneta RönnUtredningen Översyn av ersättningen för personlig assistans ska vara färdig senast 14 februari 2014. Utredningen ska se hur timbeloppet kan anpassas till de faktiska kostanderna med hänsyn till tex OB-ersättning.

Läs mer om utredningen här


Skicka sidan till: