annonser
annons Saxerna Omsorg
annons JAG Personlig assistans
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Vivida Assistans
annons Rehab Station Assistans
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Alma Assistans AB
annons Humana Personlig assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Kommunal, Margaretha Johansson - "Assistenterna ska inte vara Försäkringskassans angivare"

Margaretha JohanssonDet har förekommit att Försäkringskassan direkt kontaktat personliga assistenter för att fråga om den assistansberättigade använder assistansersättningen på ett felaktigt sätt. Detta är inte acceptabelt enligt Margaretha Johansson, ombudsman på Kommunal.

Både Anna Barsk Holmbom, konsult inom assistans, och Björn Jidéus på Arbetsgivarföreningen KFO, har varnat för att Försäkringskassan i samband med den nya lagstiftningen 1 juli 2013 överväger att kunna kontakta assistenter för att få veta om den assistansberättigade fått ändrade levnadsförhållanden eller använder sin assistansersättning felaktigt. Även Margaretha Johansson, ombudsman på Kommunal vänder sig starkt emot en sådan utveckling.
- Detta är en fråga som ska skötas mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan. När man arbetar som assistent är man anställd för att underlätta och ge brukaren en möjlighet till ett fullvärdigt liv, inte att vara försäkringskassans angivare.
Förekommer det att Försäkringskassan ringer upp assistenter?
- Vi vet att det har förekommit att assistener blivit uppringda, här är vår hållning att assistenten alltid ska hänvisa till arbetsgivaren.
Vilket ansvar har assistenten om han/hon anser att något är fel?
- Assistenten ska vända sig till sin arbetsgivare om han/hon anser att något är fel.

Handlar även om tystnadsplikt

Enligt Margaretha Johansson vet assistenterna ofta inte vad som är beviljat till den assistansberättigade, och kan därför inte göra en bedömning av vad som är rätt eller fel.
- En assistent har en anställning som säger att han/hon ska arbeta så och så många timmar men vet ofta inte vad som är beslutat i brukarens behovsprövning.
Ser du andra negativa konsekvenser?
- Ja, det handlar också om tystnadsplikt gentemot brukaren i vad man kan föra vidare. Dessutom är assistenterna ofta utsatta eftersom många har osäkra anställningar och kan förlora jobbet med kort varsel, säger Margaretha Johansson.

Margaretha Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2013-04-09

Skicka sidan till: