Kontrollåtgärder mot fusk i assistans debatteras

Den 20 september kom propositionen "Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning" som en del av regeringens budgetproposition (sid 213ff). Det föreslås bland annat att myndigheter ska kunna göra inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter.

Kajsa Dovstad, Liberala ungdomsförbundet, "Hade Folkpartiet utformat propositionen hade den sett annorlunda ut"
Citat:

Det är olyckligt att den bakades in i budgetpropositionen. Assistansersättningen handlar om rättigheter för funktionshindrade och vi tycker det ska behandlas separat.

Att säga att Folkpartiet som enskilt parti står bakom det här förslaget är fel, det är Alliansen som en helhet … Hade Folkpartiet utformat det här förslaget själv hade det sett annorlunda ut ...

Det är inte enbart den funktionshindrades rätt till integritet som hotas, vi har ett samhälle med mer övervakning överhuvudtaget. Det sätts upp övervakningskameror, vi har FRA-lagen och det är olika typer av register ...

Gör inte våra assistenter till angivare (Debatt)
Citat:

För att stävja detta påstådda fusk vill Regeringen nu göra våra assistenter till spioner och informationslämnare.

Det är inte rimligt att ha ett system där mina assistenter har till uppgift att rapportera till myndigheterna vad jag har för mig i sovrummet och på toaletten.

Bl.a. menar man att det är fusk att låta sina assistenter dammsuga, gå och handla och sköta tvätten … Frågan är om ministern också menar att jag ska vara med och hålla i ratten när mina assistenter kör min bil, trots att jag inte har körkort.

SVD-Brännpunkt - Läkarna bör kontrolleras - inte funktionsnedsatta
Citat:

Ansvaret för felaktiga intyg bör läggas på läkarna och de personer som har funktionsnedsättning på riktigt kan slippa en kostsam och integritetskränkande kontrollapparat.

Margaretha Johansson, Kommunal, uttalar sig om mer kontroll inom personlig assistans
Citat:

Jag kan förstå att brukarorganisationerna känner detta som ett intrång men vi ser det inte så, eftersom det sägs att anordnarna ska lämna de här uppgifterna.

Det är den assistansberättigade som tar emot ersättningen och som är ansvarig. Jag kan undra om de som absolut vill kunna säga nej har rent mjöl i påsen?

Tidigare artiklar

Ekonomie doktor intervjuas om Assistansbranschen

Assistanskoll har låtit Tomas Hjelström, ekonomie doktor på Handelshögskolan se på uppgifter om omsättning, rörelseresultat och betald bolagsskatt från årsredovisningar under 2010/2011 från ett fyrtiotal av de största assistansföretagen.

Årsredovisningar från assistansbranschen kommenteras av Tomas Hjelström
Citat:

Jag är positivt överraskad att det betalas så mycket skatt.

När en kund kommer in ger det en ordentlig vinst, då blir du ganska mån om att ragga kunder, så enkelt är det.

Titta på siffrorna, är det så att du årligen tjänar 50 000 på en kund och detta varar 20 år framåt kommer kunden att ge en miljon i vinst. Bara du knyter upp kunden tre år handlar det om 150 000 kr.

Storleken på assistansersättningen borde avgöras av andra parametrar än bara nedlagd tid. När vi handlar mat så väljer vi både efter bra kvalitet och vettigt pris, vi tittar inte bara på det ena eller andra.

Bidragsbrott i assistans

Att kriminaliteten upptäckts först nu beror enligt Svante Borg på att tidrapporterna digitaliserats och att Försäkringskassan delar uppgifter med polis och andra myndigheter. Kostnaderna för fusket bedöms dock till hundratals miljoner per år, långt ifrån antagandena i Susanne Billums betänkande och FUT-Delegationen.

Svante Borg, Försäkringsdirektör, Försäkringskassan - "Det finns ett intresse för assistansersättning bland grovt kriminella"
Citat:

När vi jobbar ihop med ekobrottsmyndigheten, åklagare och polis är vi övertygade om att det finns ett starkt samröre här.

Det finns två saker som hänt det senaste året, dels har vi digitaliserat alla tidrapporter och ärendehanteringssystemet ... Vi får signaler och underrättelser från andra myndigheter

Är tre miljarder överdrivet?
- Låt mig svara så här, det är tillräckligt illa med hundratals miljoner.

Vi måste klara båda sakerna, dels ska handläggarna kunna ta diskussionen om behoven i bedömningarna utan att misstänka personen, dels ska vi kunna hantera misstankar om fusk.

Margaretha Johansson, Kommunal - "Mediabilden av assistans är helt snedvriden"
Citat:

Jag har upplevt att det förekommer skandaljournalistik. Det är olyckligt, för vi läser sällan om den positiva och goda arbetsplatsen.

Det kan vara så att de som fuskar, fuskar rejält och då tar de nyheterna stor plats.

Det har skapats en myt att detta är ett genomgångsyrke med utnyttjande.

Tidigare artiklar

Debattör kräver ett sjätte grundläggande behov

Ett sjätte grundläggande behov om delaktighet i samhället bör införas som grund för assistansersättning säger Adolf Ratzka.

Assistansersättningen var tänkt som ett redskap för att leva - inte bara överleva!
Citat:

Under de senaste åren har vi sett en tilltagande tendens att betrakta assistansberättigade som vård- och omsorgsobjekt istället för medborgare med rätt till full delaktighet.

Utvecklingen drivs fram av Försäkringskassans och kommunernas sparbeting medels en allt snävare tolkning av vilka behov som kan räknas som grund för rätten till assistansersättning.

Bakom dessa siffror finns människor som har byggt sin existens med arbete, intressen, uppdrag och familj på sin personliga assistans.

Vi behöver ett ytterligare grundläggande behov:
Att vara delaktig i samhället (inkluderande meningsfull sysselsättning, arbete, studier, förtroendeuppdrag och föräldraskap).

När kan Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov förändras?

Sedan 2007 har Försäkringskassan ändrat sina bedömningar av grundläggande behov så att enbart sk integritetsnära delar räknas som grund för assistansersättning. Alltfler har sedan dess blivit av med sin assistansersättning. Regeringen anser att ISF behöver utreda frågan fram till oktober 2014.

SVT-Rapport - "Försäkringskassan nobbar personlig assistans".
Beskriver följderna av Försäkringskassans hårdare bedömningar i Bergs kommun i Jämtlands län.

Margaretha Johansson, Kommunal, uttalar sig som assistansbedömningarna
Citat:

Det är mycket oroande med utvecklingen där assistanstid beviljas i form av en timme här och en timme där, och inget däremellan.

Behövs det mer sammanhängande perioder av assistanstid?
- Ja det är människor som arbetar med detta, inte robotar

Tidigare artiklar

Kvalitet i assistans

Lottie Giertz som skrivit en avhandling om inflytande i personlig assistans och säger bland annat att kommunernas regler och rutiner begränsar individers självbestämmande.

Lottie Giertz, lektor i socialt arbete, "För att kunna påverka hur assistansen verkställs måste man som brukare vara väldigt stark"
Citat:

Det finns fortfarande en syn inom verksamheterna och bland gode män att andra vet bäst och bättre än brukaren.

En assistansanvändare berättade att hon hade bytt från kommunen till en privat assistansanordnare bla för att kommunens assistenter inte fick hjälpa henne i trädgården, vilket var hennes stora intresse.

Det gör att många gånger har förvaltningarna svårt att se skillnad på personlig assistans och hemtjänst. Man utfärdar regler som man tycker ska gälla för både och …

... ibland känna mig tveksam till att personer med stora kognitiva begräsningar får assistans ensamma i en lägenhet. Hur ska de kunna förmedla att de inte känner sig trygga med sin assistent?

Jag har tidigare varit enhetschef inom LSS under 13 år och det är ett fåtal som fuskar tror jag. Det är möjligt att det kan vara fler hos de privata företagen, men det blir bara spekulationer.

Jämförelse av assistansanordnare

Personlig assistans kommer inte att ingå i de öppna jämförelser som Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att slutföra till och med 2014.

Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - "Vi har beslutat att inte inkludera den personliga assistansen i öppna jämförelser"
Citat:

Detta är ett jättearbete som skulle vara stort även inom assistans där det idag finns 843 anordnare som hittills beviljats tillstånd av Socialstyrelsen.

Har vi varit tvungna att utifrån befintliga resurser prioritera arbetet och vi har beslutat att inte inkludera den personliga assistansen… Det har skett utifrån de resurser vi har i samverkan med andra aktörer och departementet.

Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden

Den 24 oktober 2012 beviljades det treåriga projektet Assistanstips. Projektet ska drivas av Independent Living Institute och går ut på att samla in, dokumentera och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.

En projektledare söks till projektet.

Läs mer om Assistanstips och arbetet som projektledare

Se anordnare som fått tillstånd hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Transparensindex, TI sedan 1 nov på Assistanskoll

TI som mäter svarsvilligheten hos de anordnare som deltar i jämförelsetjänsten på Assistanskoll. Varje anordnare svarsvillighet mäts i en skala från 0-100 %.

Se anordnarnas svarsvillighet i:

Transparensindex för anordnare på Assistanskoll

Kommande artiklar

  • Intervju med Bergs kommun om följderna av Försäkringskassans förändrade bedömningar.
  • Intervju med Försäkringskassan om ny vägledning.
  • Socialstyrelsen intervjuas om tillståndsgivningen.
  • Med mera

Skicka sidan till: