Debattartikel kritiserar lagrådsremiss om assistans

Assistansanvändares integritet och självbestämmande hotas av regeringens lagrådsremiss, skriver Vilhelm Ekensteen, ordförande för IfA (Intressegruppen för Assistansberättigade), i Svenska Dagbladet.

I debattartikeln på Svd:s Brännpunkt skriver Vilhelm Ekensteen blanda annat: "Assistansanordnarna ska nämligen enligt förslaget bli ersättningsskyldiga för den enskildes felanvändning av sin assistans i de fall de borde haft kännedom om den. Anordnarna får därmed både ett uttalat uppdrag och direkt ekonomisk anledning att ingående informera sig om den enskildes personliga förhållanden och sätt att leva. Det är lätt att förstå vilka förödande konsekvenser detta får för assistansberättigade medborgares integritet och självbestämmande."

Läs hela debattinlägget Vilhelm Ekeenstens debattartikel på Brännpunkt

Läs mer Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk

Skicka sidan till: