annonser
annons JAG
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Rehab Sation Assistans
annons Nordica Assistans
annons Assistansförmedling
annons Vivida Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Backup
annons STIL
annons Maxia Care


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Debattartikel kritiserar lagrådsremiss om assistans

Assistansanvändares integritet och självbestämmande hotas av regeringens lagrådsremiss, skriver Vilhelm Ekensteen, ordförande för IfA (Intressegruppen för Assistansberättigade), i Svenska Dagbladet.

Artiklar med samma tema: (35)

TEMA - Fuskutredningen, Åtgärder mot fusk och felaktigheter av Susanne Billum 2012

I mars 2011 tillsattes en utredning som undersöka omfattningen av fusk med assistansersättning och föreslå åtgärder mot fusket. Utredningen ska även utreda kostnadsökningen för assistansersättningen som helhet och ge förslag som ska "komma tillrätta med" kostnadsutvecklingen. Utredningen ska vara klar 15 februari 2012.

I debattartikeln på Svd:s Brännpunkt skriver Vilhelm Ekensteen blanda annat: "Assistansanordnarna ska nämligen enligt förslaget bli ersättningsskyldiga för den enskildes felanvändning av sin assistans i de fall de borde haft kännedom om den. Anordnarna får därmed både ett uttalat uppdrag och direkt ekonomisk anledning att ingående informera sig om den enskildes personliga förhållanden och sätt att leva. Det är lätt att förstå vilka förödande konsekvenser detta får för assistansberättigade medborgares integritet och självbestämmande."

Läs hela debattinlägget Vilhelm Ekeenstens debattartikel på Brännpunkt

Läs mer Regeringen föreslår inspektioner i hemmet för att stävja fusk

Skicka sidan till: