Utredning om vinstbegränsning

En ny utredning ska ge förslag på hur man begränsar vinsterna i skola, vård och omsorg, inklusive personlig assistans. Utredningen ska vara klar 1 november 2016. IfA är kritiskt medan Miljöpartiet ser det som nödvändigt.

Personlig assistans med i ny utredning om vinster i välfärden

Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA, Intressegruppen för assistansberättigade – "Stopp för vinstuttag kan vrida klockan tjugo år tillbaka i tiden"
Citat:

Det är oerhört viktigt att utredningen inte landar i förslag som skadar den nödvändiga mångfalden av anordnare.

Att ifrågasätta dem alla är att ifrågasätta de livsförutsättningar många assistansberättigade grundar sin tillvaro på i dag.

Att initiativ och ansvarstagande i så stor omfattning som behövs skulle dyka upp på närmast helt ideell väg ter sig som önsketänkande.

Tror du att de som driver bolag kommer att höja sina löner istället för att ta ut vinst?
– Hellre än att spekulera i vägar att kringgå en ogenomtänkt lagstiftning vill jag förorda legal möjlighet till ett rimligt vinstuttag.

Stefan Nilsson, Miljöpartiet – "Stora vinstuttag är ett större problem än fusk och kriminalitet i assistans"
Citat:

För att värna reformen måste man agera mot vinstuttagen istället för att bli mer restriktiv med att bevilja assistanstimmar.

Hotar de privata företagen reformen?
– Nej, men om det försvinner för mycket i vinster kan det i sin tur leda till att Försäkringskassan och kommunerna försöker spara pengar, då hotas reformen.

Vilka är de idéburna anordnarna?
– Jag skulle räkna in kooperativen, de tror jag inte kommer att beröras restriktivt i den här utredningen.

Tidigare artiklar

Kommunal vill ta bort visstidsanställningar- STIL svarar

Ta bort visstidsanställningar och ge rätt till heltid säger Kommunals Ordförande. Bengt Elmén i STIL svarar att det skulle skada assistansanvändares självbestämmande.

Annelie Nordström, Ordförande Kommunal – "Assistenter har för lite makt gentemot företag och brukare"
Citat:

Den här anställningsformen gör att företaget/brukaren har all makt att bestämma vem som får behålla arbetet.

Det är sällsynt att företagen kan omplacera en assistent då det är brukaren som väljer helt själv.

På vissa håll i landet har alla som är anställda av kommunen fått heltidstjänster – även de personliga assistenterna.

Det måste också finnas en arbetsledning, som inte är brukaren själv eller anhörig, att lyfta eventuella arbetsmiljöproblem med.

Bengt Elmén, STIL – "Kommunal ställer utsatta grupper mot varandra"
Citat:

Personlig assistans handlar om självbestämmande, i praktiken att jag ska rätt att välja vem som ska assistera mig i duschen.

Man driver assistansverksamhet som om det vore hemtjänst och som om assistenter kan flyttas mellan assistansanvändare.

STIL försöker alltid ge så långa uppsägningstider vi har möjlighet till.

I och med att vi även kan erbjuda deltider så kan vi vända oss till helt andra grupper t.ex. studenter och kulturarbetare.

Hennes retorik för tanken till Sverigedemokraternas svartvita människosyn. Verkligheten är mer nyanserad än vad hon vill ge sken av.

Miljöpartiet vill ändra assistansbedömningarna

Ny statistik visar att 10 % av de som tvåårsomprövas förlorar sin assistansersättning och att fler som nyansöker får avslag.
Miljöpartiets nya talesperson säger att bedömningarna bör ändras. Han vill även att god man inte ska kunna vara assistent.

Statistik från Försäkringskassan: Fler får avslag vid nyansökan

Miljöpartiet vill ändra § 9a
Citat:

Miljöpartiet anser att det behövs en bättre skrivning av § 9a, det borde redan har gjorts.

Kan Försäkringskassan ha känt tryck från politikerna att minska kostnaderna?
– Det kan ligga en del i det, LSS-kommitten lyckades inte hitta några större förslag som dämpade kostnaderna, men Försäkringskassan kan ha uppfattat det som en signal.

Hur mycket får assistansersättningen kosta, finns det en gräns?
– Nej, vi kan inte tulla på detta bara för att välfärdsområdet växer. Däremot går det, som jag sagt tidigare, att spara i de vinstuttag som finns idag.

Man kan vara anhörig och god man, man kan vara assistent och anhörig men inte god man och assistent. Miljöpartiet vill ta bort den möjligheten, det blir en jävsituation.

Tidigare artiklar

Täby kommun intervjuas om Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommunala utförare kan delta i Assistanskolls jämförelsetjänst. De jämförs på samma villkor som privata anordnare. Läs vår intervju med Täby kommun.

Kerstin Torkelsson, enhetschef, Täby kommun – "Viktigt att kommunala utförare syns på Assistanskoll"
Citat:

Det är mycket positivt för den som är i behov av personlig assistans att kunna få en samlad bild av alla utförare av assistans via er webbsida.

Tidigare uppfattade vi Assistanskoll som en plats där endast privata företag fick presentera sig. Jag kan gissa att fler kommuner uppfattar er så.

För att fortsättningsvis kunna konkurrera och synas kommer det dock att krävas en starkare marknadsföring. Då blir det allt viktigare att synas på sajter som Assistanskoll.

Läs profilerna för Grums Kommun och Täby kommun som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Förändring i frågeformuläret

En fråga har preciserats i frågeformuläret i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Anordnaren verkar utan kommersiella vinstintressen (där man bockar i ett ja) har ändrats till.

Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag, enligt stadgar/bolagsordning

Länk till frågeformuläret OBS! Detta är bara ett exempel, det går inte att skriva i detta dokument.

Assistanskolls behovsräknare

Det är möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.
Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju med John Magnus Roos om hans undersökning av assistansberättigades fritidsaktiviteter
 • Intervju med regeringen om den kommande assistansutredningen och vinstutredningen
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

Heléna anser att personlig assistans är ett komplicerat yrke men att de är få som fattar det. För henne är det viktigt att ha ett respektfullt förhållande till assistenterna. "De är ju det viktigaste jag har i mitt liv", säger hon.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 274 assistansanordnare

Assistanskoll listar 274 assistansanordnare, av dessa har 240 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 240 anordnarna har tillsammans 10 719 kunder, vilket motsvarar ca 53 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 85 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 16 128 (mars 2015) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 4 100 personer (okt 2014) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 62,5 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 85 procent av den privata marknaden.

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Saki Assistans AB
 • Täby kommun personlig assistans

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Assistans Leimir AB
 • AAT i Sverige AB
 • Ariston Care AB
 • Aroskooperativet
 • Assistans 24/7 AB
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans i Balans i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistanskompaniet AB
 • Bambi Assistans
 • Blå Assistans
 • Brukarkooperativet JAG
 • Carelli Assistans AB
 • Cia Assistans AB
 • COOL - Cooperativet Oberoende Liv
 • Din Assistans i Väst AB
 • Hela Dig Assistans Stockholm AB
 • Hjärnstyrkan Assistans AB
 • Humana Assistans AB
 • IGS Assistans AB
 • KIL i Helsingborg AB
 • Kompis Assistans
 • Kooperativet Frej i Skövde Ekonomisk Förening
 • Kooperativet Olja
 • Kraft Assistans AB
 • Lidköping Assistans AB
 • Passal AB
 • STIL
 • Wheels Assistans AB
 • Värmland Assistans AB

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 83


Skicka sidan till: