Kerstin Torkelsson, enhetschef, Täby kommun – ”Viktigt att kommunala utförare syns på Assistanskoll”

Det saknas ofta information om vilken kvalitet kommuner ger som assistansutförare, assistansberättigade behöver få mer kunskap om detta, menar Kerstin Torkelsson.
– Att få kommuner deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst tror jag beror på att många fortfarande ser det som en plats för privata företag.

Täby kommun valde nyligen att delta i Assistanskolls jämförelsetjänst. Kerstin Torkelsson som är enhetschef för kommunens assistansutförare tycker det är viktigt att även kommuner finns med som ett alternativ.
– Det är mycket positivt för den som är i behov av personlig assistans att kunna få en samlad bild av alla utförare av assistans via er webbsida. Därför vill vi föra ut kunskap om att Täby kommun är en alternativ utförare av personlig assistans.
Hur ser du på kommunens roll som alternativ?
– Det ökar valfriheten, medborgaren ska ha möjlighet att välja driftsform för sin personliga assistans. En kommun kan aldrig ta ut en vinst. En kommun går inte i konkurs och försvinner inte som företag. Kommunen har ett yttersta ansvar för kommuninvånaren som gäller över tid.
Hur ser du på att vissa kommuner lagt sin assistans på entreprenad till privata företag?
– Det är negativt om alternativet att välja den egna kommunen som utförare försvinner för de medborgare som vill få sin assistans därifrån. Ytterst är detta en politisk styrning och viljeinriktning av de partier som styr i kommunen.

34 procent PAN-anställda

Det har ibland funnits en negativ bild av kommunala utförare i jämförelse med privata när det gäller tex flexibilitet och möjlighet att påverka sin assistans. Kerstin Torkelsson anser att det ofta handlar om kunskapsbrist.
– Att den frågan ställs tyder på att det finns informationsbrist om vilken kvalitet som kommunen som leverantör av personlig assistans erbjuder och utför.
Täby kommun har många assistenter som arbetat länge berättar hon.
– Vi har en i grunden välutbildad och erfaren grupp personliga assistenter. Vid senaste mätningen hade 87 % arbetat fem år eller mer inom verksamheten.
Hur ser du på PAN – anställningar där tex en anhörig kan väljas som assistent?
– Ca 34 % är PAN-anställda i enheten personlig assistans i Täby kommun. Det är positivt både för brukaren och utföraren att kunna välja en närstående som personlig assistent.

Kommuner har av tradition haft minimalt med reklam

Hittills har inte så många kommuner valt att delta i Assistanskolls jämförelsetjänst. Assistanskoll frågar Kerstin Torkelsson vad hon tror det kan bero på.
– Tidigare uppfattade vi Assistanskoll som en plats där endast privata företag fick presentera sig. Jag kan gissa att fler kommuner uppfattar er så. En annan förklaring kan vara att som anställd inom kommunen är det ovant att göra ”reklam”, speciellt i kommuner som inte har LOV eller fåtal konkurrerande utförare. För att fortsättningsvis kunna konkurrera och synas kommer det dock att krävas en starkare marknadsföring. Då blir det allt viktigare att synas på sajter som Assistanskoll, säger Kerstin Torkelsson.

Kerstin Torkelsson intervjuades av Kenneth Westberg 2015-03-16

Skicka sidan till: