"Schablonbeloppet måste följa assistenternas löneutveckling"

Bengt Westerberg Eftersom 90 % är lönekostnader är det enda rimliga att schablonbeloppet följer assistenternas löneutveckling, säger Bengt Westerberg.

Bengt Westerberg – "Schablonbeloppet måste följa assistenternas löneutveckling"
Citat:

Funktionshinderfrågorna generellt sett har låg prioritet – i denna regering som den föregående.

Tidigare artiklar

Riksdagen ger tillkännagivande om schablonbeloppet och ledsagning

Ulrika Westerlund, MP-ledamot, Socialutskottet Redovisa hur schablonbeloppet räknas fram och indexera uppräkningen. Utred avgiftsfri ledsagning. Det uppmanade en majoritet i Socialutskottet regeringen i två tillkännagivanden.

Tillkännagivanden om schablonbeloppet och ledsagning
Citat:

Ulrika Westerlund, Miljöpartiet
Både civilsamhället och vi oppositionspartier kan använda detta för att göra fortsatta påtryckningar på regeringen.

Riksdagsdebatt om schablonbeloppet

Riksdagen Se riksdagsdebatten före riksdagens beslut där S, V, MP, C och SD idag gav tillkännagivanden till regeringen med krav på åtgärder för uppräkningen av schablonbeloppet och ledsagning för synskadade.

Riksdagsdebatt om schablonbeloppet

Tidigare artiklar

"Det är mycket tyst från regeringen"

Johan Klinthammar, ordförande RBU Det är bra att riksdagen röstade för åtgärder för uppräkningen av schablonbeloppet, men det är mycket tyst från regeringen, säger RBUs ordförande Johan Klinthammar.

Johan Klinthammar, RBU – "förväntar mig inget resultat av regeringens analys av föräldraavdraget"
Citat:

Det enkla och tråkiga svaret är nog att frågan inte är prioriterad, det finns "häftigare" frågor för dem att jobba med.

Tidigare artiklar

"Regeringen ger bortförklaringar om schablonbeloppet"

Christofer Bergenblock, Centerpartiet Christofer Bergenblock förväntar sig en motivering redan i höstbudgeten av uppräkningen av schablonbeloppet och att arbete påbörjas med en ny indexbaserad uppräkningsmodell.

Christofer Bergenblock, Centerpartiet – "Regeringen ger bortförklaringar om schablon-beloppet"
Citat:

Det är helt enkelt ett svagt och fegt agerande från L, M och KD.

Tidigare artiklar

KD: "Landets ekonomiska förutsättningar hotar förstärkning av assistansersättningen"

Dan Hovskär, Kristdemokraterna Regeringen bereder förändringar av schablonbeloppet, men Dan Hovskär kan inte säga vad de leder till eller när det kommer en proposition.

Dan Hovskär, Kristdemokraterna – "Vi reserverade oss eftersom frågan bereds av regeringen"
Citat:

Vilka hinder ser du mot att detta kan bli verklighet?
– Ett av de största hindren är landets ekonomiska förutsättningar för att förstärka assistansersättningen.assistansersättningen.

"Dan Hovskär gömmer sig bakom socialtjänstministerns kjolar"

Karin Sundin, Socialdemokraterna Dan Hovskär, KD, har sagt att landets ekonomiska förutsättningar hotar en förstärkning av assistanser-sättningen. Isåfall borde regeringen inte heller ha råd med ytterligare jobbskatteavdrag, säger Karin Sundin.

Karin Sundin, Socialdemokraterna – "Dan Hovskär gömmer sig bakom socialtjänstministerns kjolar"
Citat:

Om regeringen anser sig ha råd med sådant, borde den också ha råd med rimliga villkor för personer med funktionsnedsättning.

Tidigare artiklar

Antalet assistansberättigade ökade igen i maj

Graf med antal assistansberättigade person från FK Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan ökade med 31 personer under maj 2024. Sedan mars månad är ökningen 58 personer. Återstår att se om det är ett trendbrott.

Antalet assistansberättigade ökade i maj

Partierna intervjuades inför EU-valet

Partiernas loggor Är den svenska modellen med personlig assistans ett föredöme? Vad behöver göras åt att många i EU fortfarande bor på institutioner? Assistanskoll ställde tio frågor till partierna inför EU-valet.

EU-val 2024 - Välj med Assistanskoll
Citat:

Moderaterna, Partisvar
Målsättningen är att fatta beslut om statligt huvudmannaskap under den pågående mandatperioden.

Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt
Sverige var ett föregångsland när LSS antogs, men efter att lagstiftningen urholkats under lång tid är vi inte längre det.

Kristdemokraterna, Alice Teodorescu Måwe
EU:s medlemsstater och kandidatländer ska inte kunna använda EU-medel för att finansiera institutioner.

Liberalerna, Karin Karlsbro
Vi vill se ett striktare regelverk som tydliggör att medlemsländerna bör sträva efter att erbjuda personlig assistans.

Miljöpartiet, Alice Bah Kuhnke
Tyvärr har Sverige en ganska lång väg att gå.

Centerpartiet, Abir Alsahlani
Vi vill underlätta den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning genom att behov av assistans, stöd eller hjälpmedel beviljas tillfälligt i det nya EU-landet,

Sverigedemokraterna, Beatrice Timgren
Sverige har varit ett föregångsland men har halkat efter.

Socialdemokraterna, Heléne Fritzon
Vi socialdemokrater har drivit på för ett europeiskt funktionskort.

"Hoppade högt av Socialdemokraternas svar om institutioner"

Jonas Franksson, ordförande, STIL De mest insatta svaren kommer från Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet och Karin Karlsbro, Liberalerna. De mest intetsägande svaren kommer från Moderaterna som bara lämnat partisvar, säger Jonas Franksson.

Jonas Franksson, STIL – "Hoppade högt när jag läste Socialdemokraternas svar om institutioner"
Citat:

Jag hade hoppats Karin Karlsbro skulle vara tuffare om hur det ser ut med assistansen på hemmaplan.

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg: "LSS är en förebild om lagen tillämpas som det var tänkt"

Thomas Juneborg är assistansanvändare, talesperson för
VIMPA Assistansreformen är ett föredöme för övriga EU-länder. Problemet är att den inte längre tillämpas efter de ursprungliga intentionerna, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "LSS är en förebild om lagen tillämpas som det var tänkt"
Citat:

Viktigast av allt är att det måste finnas en genuin politisk vilja till radikala förbättringar som går över blockgränsen.

Tidigare artiklar

"Ju större behov, desto mer kostnadseffektivt är personlig assistans"

Cecilia Blanck, Föreningen JAG Grant Thorntons rapport ger bra argument mot besparingsivern, säger Cecilia Blanck som vill använda rapporten internationellt.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Ju större behov, desto mer kostnadseffektivt är personlig assistans
Citat:

Ett dåligt utformat stöd leder ofta till att funktionsnedsättningen ökar... och behovet blir större.

Tidigare artiklar

"Barn ska bo hemma hos sina Familjer, punkt!"

Johan Klinthammar, RBU Grant Thorntons rapport bekräftar vad RBUs ordförande Johan Klinthammar redan vet. Personlig assistans är kostnadseffektivt jämfört med barnboende och familjehemsvård.

Johan Klinthammar, RBU – "Barn ska bo hemma hos sina familjer, punkt!"
Citat:

Både vår och Grant Thorntons rapport visar att assistansen är mest kostnadseffektiv framför allt sett till möjligheten till ett likvärdigt liv med självbestämmande.

Tidigare artiklar

Högre månadslöner för kommunalt anställda assistenter

Mynthög Kommunalt anställda assistenter har 26 800 kr i månadslön jämfört med 25 700 för privatanställda.

Kommunalt anställda assistenters löner högre än för privat anställda

Jämför och välj bland 209 assistansanordnare

Assistanskoll listar 209 assistansanordnare. 166 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 162 privata anordnare 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

  • Aberia Personlig Assistans AB
  • Alter assistans AB
  • DML Assistans
  • Familjen AB (Familjen utan gräns AB)
  • Glaucus Assistans AB
  • God Assistans i Väst AB
  • Kronan assistans
  • Molnet Personlig Assistans AB
  • Monument Assistans AB

Skicka sidan till: