Assistanskolls Nyhetsbrev 2016-05-30

Nya LSS-utredningen: besparingar, besparingar...

Desiree Pethrus

Huvudbudskapet i direktiven är besparingar. Det talas också om att ändra personkretsar, huvudmannaskap och LSS-insatser. Utredningen ska vara klar 1 oktober 2018, strax efter nästa riksdagsval. Särskild utredare blir Désirée Pethrus, Kristdemokraterna.

LSS-utredningen har presenterats
Citat från utredningen:

Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.

Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.

"Hårdare ton än väntat"

Hanna Kauppi

Det finns en risk att brukarrörelsen inte kommer att kunna påverka förslagen i LSS-utredningen tror Hanna Kauppi på KFO. Hon befarar också förslag som drabbar anhörigassistenter.

Hanna Kauppi, KFO – "Hårdare ton än väntat i nya LSS-utredningen"
Citat:

Där finns hela tiden en koppling till att assistansen kostat för mycket.

Det kommer att bli en stor utmaning för brukarrörelsen att få till stånd en fördjupad dialog.

Tidigare artiklar

IfA - Direktiven ett kallhamrat dråpslag

Vilhelm Ekensteen

IfA:s Ordförande Vilhelm Ekensteen beskriver direktiven i den nya LSS-utredningen som ett kallhamrat dråpslag mot svårt funktionshindrade.

Vilhelm Ekensteen – ”Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade”
Citat:

Tolkas direktiven av många som S/MP-regeringens kallhamrade dråpslag.

För oss är den tjugonde assistanstimmen lika avgörande som den första.

Svik oss inte genom att åter ge oss identitet som tärande, utpekade budgetposter.

Löneguide för assistenter uppdaterad

Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2015 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Nya siffror för 2015 i löneguiden

University of Iceland: Sverige bryter mot FN-konventionen

De försämringar av rätten till personlig assistans som skett i Sverige sedan 2008 bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det hävdas i en artikel från bland annat Centre of Disability studies på University of Iceland.

"Sverige bryter mot FN-konventionen"

Tidigare artiklar

Socialutskottets Ordförande intervjuas

Emma Henriksson

Socialutskottets KD-Ordförande Emma Henriksson kritiserar regeringens uppmaning till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

Kristdemokraterna, Emma Henriksson – "Regeringen skickar oroväckande signaler"
Citat:

Mest konkret blev det när finansminister Magdalena Andersson gick ut och ställde ökade kostnader för migration mot kostnader för assistansberättigade.

Det blir ett sätt att smygvägen sänka kostnaderna utan att man riktigt står för det.

Kunde ni inte gjort det då ni var i regeringsställning?
– Det gjordes en hel del under vår tid samtidigt som utmaningarna har vuxit.

Tidigare artiklar

KFO: Anordnarna kommer att slås ut

I en debattartikel hänvisar KFO till en egen undersökning där drygt 30 % av anordnarna säger att de inte klarar övergången till efterskottsbetalning.

"Valfriheten i assistansen är hotad"

Tidigare artiklar

Vilket stöd får asylsökande med funktionsnedsättning?

Migrationsverkets ansvar för asylsökande med en funktionsnedsättning är att erbjuda relevant boende och logi. Ibland ingår personligt stöd.

Migrationsverket, Alexandra Elias – "Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår"
Citat:

I landet har vi just nu 311 asylsökande som bor i vårdhem. Det blir ett nytt avtal för varje individ.

Då måste asylsökande vända sig till kommunen för tex hemtjänst. Kommunerna är skyldiga att behandla detta.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan granskar vinster

Therese Karlberg

Granskningen av assistansföretag med höga vinster är permanent och ett resultat av att de privata företagen tagit över en allt större del av marknaden.

Therese Karlberg, Försäkringskassan – "När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart"
Citat:

Ett stort vinstuttag kan vara ett av skälen till att man ska titta närmare på bolaget.

Det går inte att slå fast en viss procent, det beror på flera olika omständigheter, till exempel bolagets omsättning.

Det är inte så att alla som har personlig assistans ska behöva ta emot oanmälda besök.

Tidigare artiklar

Nytt Kollektivavtal SKL-Kommunal

SKL/Pacta och Kommunal har ingått ett treårigt avtal som gäller 1 maj 2016 till 30 april 2019. Avtalet ger löneökningar på 2,2 % (520 kr/mån) för 2016. OB-ersättning och lägstalöner höjs.

Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal

Strid Kommunal Vårdföretagarna

Margaretha Johansson

Det är bäddat för strid när Vårdföretagarna kräver att uppsägningstid och lägstalöner ska avskaffas samtidigt som Kommunal kräver en månads uppsägningstid för alla och höjda lägstalöner.

Kommunal, Margaretha Johansson – "Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar"
Citat:

En liter mjölk kostar lika mycket för en personlig assistent som för en barnskötare.

En assistent som jobbat en längre tid hos en brukare kan inte bli helt kass bara över en dag.

Vilka skäl vill du se som grund för att säga upp en visstidsanställd assistent?
– Det är svårt att svara på, det blir en förhandlingsfråga.

Ny studie av Magnus Roos

Användarna av personlig assistans har blivit nöjdare med insatsen. Mest ökar nöjdheten hos de som anlitar kommunen. Det är resultatet av en ny studie av John Magnus Roos vid Göteborgs universitet.

Studie visar att assistansanvändare blivit mer nöjda

JAG demonstrerar mot Försäkringskassan

Demonstration

Vid en demonstration vid Försäkringskassan protesterade Föreningen JAG mot införandet av månadsvis redovisning för personer med förhöjt timbelopp.

Demonstration vid Försäkringskassan

Tidigare artiklar

Platsannonser

Nu finns möjligheten att lägga ut platsannonser på Assistanskoll. Vi erbjuder inledningsvis två gratisannonser till varje annonsör.

Platsannonser på Assistanskoll

Kommande artiklar

 • Fler intervjuer om den nya LSS-utredningen
 • Vårdföretagarna bemöter Kommunal
 • Ny guide: "Att rekrytera assistenter"
 • Ny tjänst: leta bland arbetsförmedlingens platsannonser i vårt nya filter.
 • Med mera.

Få ut det bästa av personlig assistans

För att få ”rätt” assistenter använder sig Dennis av mycket långa intervjuer. Då kan han se om den sökande är lämplig men det är också ett tillfälle att beskriva vad han förväntar sig av sina assistenter.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar, facklitteratur, med mera.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv.

Guiden "anordna din egen assistans" ger assistansanvändare information om hur man köper assistans av en anordnare man själv äger.

Guiden "Att arbeta som personlig" ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.

Guiden Vad har personliga assistenter i lön? ger information om medellöner, skillnader mellan kommun/privata företag, kön och ålder.

Guiden Förbered dig inför din assistansbedömning hjälper dig att göra en egen bedömning av ditt assistansbehov.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om personlig assistans. antal assistansberättigade, val av anordnare, tvåårsomprövningar, de största assistansanordnarna, med mera...


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Läs kollektivavtalen från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL/PACTA


Jämför och välj bland 292 assistansanordnare

Assistanskoll listar 292 assistansanordnare, av dessa har 248 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 250 anordnarna har tillsammans 11 298 kunder, vilket motsvarar ca 56 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 89 procent av de som väljer privata anordnare

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Valfrihetens Omsorg i Sverige AB
 • Vård & Omsorg Assistans

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans 24/7 AB
 • Backup AB
 • Barnassistans i Sverige AB
 • Frösunda Omsorg AB
 • GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living
 • Konsensus Personlig Assistans
 • Kraft Assistans AB
 • MejDej Kooperativet
 • ML Omsorgsspecialisten AB
 • Novasis Mitt AB
 • Omtanken Dalarna AB
 • PA Care AB
 • SAAND service & omsorg AB
 • Skånes Nord Ost Kooperativ EK
 • Stugknuten ekonomisk förening

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat sina profiler på assistanskoll på 1 ½ år tas bort från jämförelsen.


Länka till Assistanskoll

Vi vill sprida vår information på Assistanskoll till så många som möjligt. Hjälp oss genom att länka till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner länkar till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: Lista på kommuner som länkar

Socialstyrelsen rekommenderar kommuner att informera om Assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: