Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal

SKL/Pacta och Kommunal har ingått ett treårigt avtal som gäller 1 maj 2016 till 30 april 2019. Avtalet ger löneökningar på 2,2 % (520 kr/mån) för 2016. OB-ersättning och lägstalöner höjs. Viktiga punkter nedan.


HÖK-avtalet och AB-avtalet (Fastanställda personliga assistenter)

Avtalstid: 2016-05-01–2019-04-30

Löneökningar: 2016 höjs lönen med 2,2 % vilket motsvarar 520 kr/mån, under 2017 och 2018 fastställs utrymmet av centrala parter utifrån det riktmärke som sätts av avtalen i industrin dessa år.

Lägstalön: 18 398 kr/månad 2015-05-01. Ny höjning 2017-05-01 fastställs av centrala parter. 2018 sker ingen höjning av lägstalön.

OB/jour: Tillägg för OB och jour räknas upp med 2,2 % under 2016. Höjning under 2017 och 2018 är inte bestämd utan beror på det riktmärke som sätts av industrin för dessa år.


PAN-avtalet
(Personliga assistenter och anhörigvårdare)

Avtalstid: 2016-05-01–2019-04-30

Löneökningar: 2016 höjs timlönen med 3,15 kr, under 2017 och 2018 fastställs utrymmet av centrala parter utifrån det riktmärke som sätts av avtalen i industrin dessa år.

Lägstalön: 111,50 kr från 2015-05-01. Ny höjning 2017-05-01 fastställs av centrala parter. 2018 sker ingen höjning av lägstalön.

OB/jour: Tillägg för OB och jour räknas upp med 2,2 % 2016. Höjning under 2017 och 2018 är inte bestämd utan beror på det riktmärke som sätts av industrin för dessa år.

(OBS! För anhörigvårdare i PAN ingår OB/jour i timlönen)


Vidare läsning

Läs om och jämför kollektivavtal på Assistanskoll

Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”

Info från SKL: Treårigt framtidsavtal med Kommunal
Skicka sidan till: