annonser
annons STIL
annons Nordica Assistans
annons Backup
annons Rehab Sation Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Humana Personlig assistans
annons JAG
annons Assistansförmedling
annons Vivida Assistans
annons Maxia Care


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal

SKL/Pacta och Kommunal har ingått ett treårigt avtal som gäller 1 maj 2016 till 30 april 2019. Avtalet ger löneökningar på 2,2 % (520 kr/mån) för 2016. OB-ersättning och lägstalöner höjs. Viktiga punkter nedan.

Artiklar med samma tema: (33)

TEMA - Kollektivavtal

Assistanskoll intervjuar assistansföretag, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, assistansberättigade och personliga assistenter.  Läs även på på vår faktasida om anställningsvillkor och kollektivavtal, där finns svar finns på vad ett kollektivavtal innebär, vilka som finns i assistansbranschen och vad det innebär när kollektivavtal saknas.HÖK-avtalet och AB-avtalet (Fastanställda personliga assistenter)

Avtalstid: 2016-05-01–2019-04-30

Löneökningar: 2016 höjs lönen med 2,2 % vilket motsvarar 520 kr/mån, under 2017 och 2018 fastställs utrymmet av centrala parter utifrån det riktmärke som sätts av avtalen i industrin dessa år.

Lägstalön: 18 398 kr/månad 2015-05-01. Ny höjning 2017-05-01 fastställs av centrala parter. 2018 sker ingen höjning av lägstalön.

OB/jour: Tillägg för OB och jour räknas upp med 2,2 % under 2016. Höjning under 2017 och 2018 är inte bestämd utan beror på det riktmärke som sätts av industrin för dessa år.


PAN-avtalet
(Personliga assistenter och anhörigvårdare)

Avtalstid: 2016-05-01–2019-04-30

Löneökningar: 2016 höjs timlönen med 3,15 kr, under 2017 och 2018 fastställs utrymmet av centrala parter utifrån det riktmärke som sätts av avtalen i industrin dessa år.

Lägstalön: 111,50 kr från 2015-05-01. Ny höjning 2017-05-01 fastställs av centrala parter. 2018 sker ingen höjning av lägstalön.

OB/jour: Tillägg för OB och jour räknas upp med 2,2 % 2016. Höjning under 2017 och 2018 är inte bestämd utan beror på det riktmärke som sätts av industrin för dessa år.

(OBS! För anhörigvårdare i PAN ingår OB/jour i timlönen)


Vidare läsning

Läs om och jämför kollektivavtal på Assistanskoll

Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”

Info från SKL: Treårigt framtidsavtal med KommunalSkicka sidan till: