Regeringen uttalar sig om kommande LSS-utredning

Den kommande LSS-utredningen görs dels för att det inte går att se på när kostnaderna för personlig assistans ökar, dels kritik om att rättigheter urholkas och att många oroas för att mista sin assistans. Det säger Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér på SVD Debatt.

Åsa Regnér nämner följande ämnen för utredningen

  • Var ansvaret för olika insatser ska ligga (stat eller kommun) och vilka insatser som bäst motsvarar behoven för den enskilde brukaren.
  • Om dagens ersättningssystem driver upp kostnaderna utan att enskilda brukare får det bättre. Genom att medlen betalas ut som en schablon gynnas de utförare som håller löner och övriga kostnader nere, skriver Åsa Regnér.
  • Vilken roll vinstintressena har spelat för kostnadsutvecklingen.
  • Varför män är överrepresenterade som assistansberättigade.
  • Översynen ska ske i nära samverkan med företrädare för brukarorganisationerna.


Vidare läsning

Åsa Regnér SVD Debatt - "Kritiken får oss att se över LSS"

Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Utredningen görs delvis på grund av kritiken mot assistans­bedömningarna”

Bengt Eliasson, Folkpartiet – ”Att vara delaktig i samhället bör vara ett grundläggande behov”

Skicka sidan till: