annonser
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Humana Personlig assistans
annons Rehab Station Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Saxerna Omsorg
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Alma Assistans AB
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons JAG Personlig assistans
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Vivida Assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

LSS-utredningen har presenterats

Desiree Pethrus
Désirée Pethrus, särskild utredare

Så kom till slut den nya LSS-utredningen - "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen". Huvudbudskapet i direktiven är besparingar, besparingar, besparingar. Det talas också om att ändra personkretsarna och LSS-insatserna. Utredningen ska vara klar 1 oktober 2018, strax efter nästa riksdagsval.

Det blir ingen parlamentarisk utredning utan särskild utredare blir Désirée Pethrus, KD-riksdagsledamot och socionom. Läs vad regeringen skriver om Désirée Pethrus.

Det sägs inget bestämt om brukarorganisationer eller andra intresseorganisationer/myndigheter m.m ska delta som tex experter i utredningen. Istället blir det upp till utredaren att avgöra detta.


I Kommittedirektiven sägs bland annat:

 • Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans.
 • Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.
 • Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.
 • Lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
 • Utredningen ska undersöka hur teknik och hjälpmedel kan bidra till att uppfylla lagstiftningens mål och analysera hur lagstiftningen kan bidra till att underlätta möjligheterna till studier och arbete.
 • Det delade huvudmannaskapet mellan stat och kommun behöver ses över.
 • Begrepp som "goda levnadsvillkor" och "leva som andra" behöver definieras.
 • Personkretsarna ska ses över, med en analys av hur de påverkat kostnadsutvecklingen.
 • Det ska utredas vilka insatser som eventuellt kan läggas till, kompletteras eller tas bort i LSS.
 • Assistansersättningen ska utredas tex vad gäller kostnadskontroll, bedömningar, vårdnadshavares ansvar, förslag på hur insatsen kan begränsas när det gäller antal användare och/eller antal timmar, närmare precisera övriga personliga behov samt ge förslag på konstruktionen av assistansersättningen.
 • Utredaren ska analysera de privata anordnarnas roll i kostnadsutvecklingen och i bedömningen av assistansberättigades behov. Förslag ska ges på att juridiskt begränsa anordnares inflytande vid ansökningar av assistans.
 • Utredningen ska ge förslag som omöjliggör för anordnare att kunna välja vilka assistansberättigade de vill ha som kunder.


Läs mer om utredningen

Socialdepartementet: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Socialdepartementet: Kommittedirektiv


Kommentarer till LSS-utredningen

Vårdföretagarna: Lös först de akuta hoten mot utförarna

IfA: Vilhelm Ekensteen uttalar sig om direktiven

STIL: LSS-utredning med kostnadsfokus

Akademikerförbundet: Minskade kostnader - LSS-utredningens röda tråd

Funktionshinderpolitik: Ny assistansutredning ska ge besparingar

Funktionshinderpolitik: Mest kritik mot LSS-direktiven

Föräldrakraft: Hon ska utreda LSS - här är tuffaste frågorna

Föräldrakraft: RBU - En attack på personlig assistans


Alternativ LSS-utredning 1 april på Assistanskoll

Nyheter 1 April 2016

Skicka sidan till: