LSS-utredningen har presenterats

Desiree Pethrus
Désirée Pethrus, särskild utredare

Så kom till slut den nya LSS-utredningen - "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen". Huvudbudskapet i direktiven är besparingar, besparingar, besparingar. Det talas också om att ändra personkretsarna och LSS-insatserna. Utredningen ska vara klar 1 oktober 2018, strax efter nästa riksdagsval.

Det blir ingen parlamentarisk utredning utan särskild utredare blir Désirée Pethrus, KD-riksdagsledamot och socionom. Läs vad regeringen skriver om Désirée Pethrus.

Det sägs inget bestämt om brukarorganisationer eller andra intresseorganisationer/myndigheter m.m ska delta som tex experter i utredningen. Istället blir det upp till utredaren att avgöra detta.


I Kommittedirektiven sägs bland annat:

 • Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans.
 • Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.
 • Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.
 • Lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
 • Utredningen ska undersöka hur teknik och hjälpmedel kan bidra till att uppfylla lagstiftningens mål och analysera hur lagstiftningen kan bidra till att underlätta möjligheterna till studier och arbete.
 • Det delade huvudmannaskapet mellan stat och kommun behöver ses över.
 • Begrepp som "goda levnadsvillkor" och "leva som andra" behöver definieras.
 • Personkretsarna ska ses över, med en analys av hur de påverkat kostnadsutvecklingen.
 • Det ska utredas vilka insatser som eventuellt kan läggas till, kompletteras eller tas bort i LSS.
 • Assistansersättningen ska utredas tex vad gäller kostnadskontroll, bedömningar, vårdnadshavares ansvar, förslag på hur insatsen kan begränsas när det gäller antal användare och/eller antal timmar, närmare precisera övriga personliga behov samt ge förslag på konstruktionen av assistansersättningen.
 • Utredaren ska analysera de privata anordnarnas roll i kostnadsutvecklingen och i bedömningen av assistansberättigades behov. Förslag ska ges på att juridiskt begränsa anordnares inflytande vid ansökningar av assistans.
 • Utredningen ska ge förslag som omöjliggör för anordnare att kunna välja vilka assistansberättigade de vill ha som kunder.


Läs mer om utredningen

Socialdepartementet: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Socialdepartementet: Kommittedirektiv


Kommentarer till LSS-utredningen

Vårdföretagarna: Lös först de akuta hoten mot utförarna

IfA: Vilhelm Ekensteen uttalar sig om direktiven

STIL: LSS-utredning med kostnadsfokus

Akademikerförbundet: Minskade kostnader - LSS-utredningens röda tråd

Funktionshinderpolitik: Ny assistansutredning ska ge besparingar

Funktionshinderpolitik: Mest kritik mot LSS-direktiven

Föräldrakraft: Hon ska utreda LSS - här är tuffaste frågorna

Föräldrakraft: RBU - En attack på personlig assistans


Alternativ LSS-utredning 1 april på Assistanskoll

Nyheter 1 April 2016

Skicka sidan till: