Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår”

Migrationsverkets ansvar för asylsökande med en funktionsnedsättning är att erbjuda relevant boende och logi. I vissa av de boendena ingår personligt stöd och omvårdnad, säger Alexandra Elias på Migrationsverket.
– Om det inte ingår i boendet måste den asylsökande söka stöd från kommunen.

Köper in boenden där personligt stöd ingår

Stödet regleras i LMA–lagen om mottagande av asylsökande 1994:137 och mottagandedirektivet säger Alexandra Elias.
– Vi har tecknat ramavtal med flera boenden i Sverige som erbjuder ett hem för stöd och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning. Asylsökande som inte klarar ett traditionellt boende i lägenhet med självhushåll pga funktionsnedsättning eller sjukdom kan behöva boende med möjlighet till stöd och omvårdnad dygnet runt.
Kommer de till särskilda boenden?
– Ja, vi försöker ordna plats på ett sådant boende. Nu när det kommit så många asylsökande sedan i höstas kan antalet sådana platser vara begränsade.
Hur många platser för funktionsnedsatta asylsökande finns det?
– I landet har vi just nu 311 asylsökande som bor i vårdhem. Det blir ett nytt avtal för varje individ, då köper vi in en sådan plats. De boenden vi köper in har detta eftersom de asylsökande inte kan få stöd via LSS.
Vilket stöd ges i boendet?
– Det ska vara vanligt stöd och omvårdnad. Eftersom Migrationsverket saknar kompetens att utreda eller leverera de här stödinsatserna köper vi in dem.

Kan inte söka LSS men däremot SoL-insatser

En asylsökande kan inte söka LSS-insatser men har däremot rätt till bistånd från kommunen via Socialtjänstlagen för sådant bistånd som inte har sin motsvarighet i LMA, till exempel insatser i det egna hemmet, berättar Alexandra Elias.
– Då måste den asylsökande vända sig till kommunen för tex hemtjänst. Kommunerna är skyldiga att behandla detta. Hur vanligt detta är och när de har rätt till detta får kommunen svara på.
Så om kommunen beviljar stöd är det något annat än det som kan ingå i ett boende Migrationsverket köper in?
– Ja det är två olika saker, en asylsökande kan få bistånd via SoL om det är bistånd som inte ryms inom LMA. LMA har ett begränsat socialt skyddsnät för asylsökande.

Migrationsverket kan ersätta assistanskostnader under tre år

Efter att man fått ett beslut om uppehållstillstånd omfattas man av LMA så länge man bor kvar i Migrationsverkets boenden säger Alexandra Elias.
– Asylsökande bor ofta kvar tills de blir anvisade till en kommun. Så länge man omfattas av LMA har man rätt till ett anpassat boende och kan vända sig till kommunen under samma förutsättningar.
När en person med uppehållstillstånd placerats i en kommun kan kommunen få ersättning från Migrationsverket för beviljad personlig assistans. (Blankett för ansökan) och bostadsanpassning under tre års tid säger Alexandra Elias.
– Kommunen kan även söka ersättning för de 20 första timmarna om Försäkringskassan beviljat assistansersättning.

Lagändring 1 juni

När det gäller personer med en funktionsnedsättning som nekats asyl i Sverige väntar förändringar efter 1 juni berättar Alexandra Elias. Idag omfattas man av LMA ända fram till utvisningen.
– Från 1 juni i år blir det blir en ändring i LMA-lagen som innebär att vuxna utan egna barn som får avslag (såvida de inte beviljas tidsfrist) tyvärr inte längre omfattas av skyddet i LMA. Dessutom undantas samtliga som är sk ”Dublinärenden” oavsett ålder och familjesammansättning.
Vad har man då rätt till för stöd som funktionshindrad?
– Det kan jag inte svara på, men personer som anses vara papperslösa, när de har avvikit och gömmer sig omfattas fortfarande av lagen 2013:407 Lag om hälso och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det innebär att de har rätt till vård som inte kan anstå.

Alexandra Elias Intervjuades av Kenneth Westberg 2016-05-10

Skicka sidan till: