"Sverige bryter mot FN-konventionen"

De försämringar av rätten till personlig assistans som skett i Sverige sedan 2008 bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det hävdas i en artikel från bland annat Centre of Disability studies på University of Iceland.

Artikeln säger att Sverige tidigare varit ett föredöme i att införa personlig assistans och inspirerat många länder. Sedan 2008 har däremot alltfler förlorat sin statliga assistansersättning och allt färre nybeviljas samma insats.

Artikeln konstaterar att Sverige bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning eftersom det inte får ske försämringar av de rättigheter som redan uppnåtts. Samma sak har tidigare uppmärksammats på Assistanskoll i intervjuer med både Thomas Hammarberg och Ciara Brennan på University of Iceland.

Försämringarna sägs enligt artikeln bero på att tolkningen av grundläggande behov har svängt från en social till en medicinsk tolkning och kriterierna för att få personlig assistans numera bestäms i domstolar.

Artikeln är ett samarbete mellan Centre of Disability studies - University of Iceland, Department of Health, Blekinge Institute of Technology och Department of Anthropology, University of Iceland.


Läs artikeln: Are cutbacks to personal assistansce violating Sweden´s obligations under the UN Convention under the Rigts of Persons with Disabilities


Tidigare intervjuer på Assistanskoll

Thomas Hammarberg - “Ett land som ratificerat FN-konventionen kan inte begränsa redan etablerade rättigheter”

Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"

Skicka sidan till: