Nyhetsbrev 2008 05 08

TEMA - Riskkapitalföretag kommer in i assistansbranschen, Del 3

Det senaste halvåret har Polaris Equity köpt Frösunda LSS AB och Procuritas har köpt majoritetsägandet i Olivia Assistans.
Dessa företag säger sig nu vilja expandera kraftigt, vilket nyligen bekräftades av nyheten att Frösunda LSS AB köper Personal Care (förutsatt att affären godkänns av Konkurrensverket) och därmed får drygt 800 kunder och en gemensam omsättning på drygt en miljard kr.
I det förra nyhetsbrevet kommenterade tre ekonomer utvecklingen. Nu kommer kommentarer från assistansanordnare och företrädare för assistansberättigade.

6. Per Granath, VD, Humana Group - "Riskkapitalföretag har visat intresse för oss" publicerad 8 maj, citat från artikeln:

"För att ett partnerskap med en extern ägare ska vara av intresse, måste det tillföras mer än pengar. En investerare som kan underlätta för oss att komma in på nya marknader och i verksamhetssegment som vi vill bredda oss inom, kan vi nog tänka oss att diskutera med"

"Nyligen har ägarna till Argolis/Marks Assistans, en koncern av ungefär motsvarande storlek som Olivia, annonserat att även detta företag är till salu. Det innebär att tre av branschens fem största företag kommer att ha bytt ägare inom loppet av ett halvår"

"Hur ser du på förslaget att minst 85 procent av assistansersättningen ska gå till lönekostnader?
- I vårt remissvar till delbetänkandet föreslog vi att det här förslaget ska införas tillsammans med reglerna om redovisning och återbetalning, kanske inte exakt den procentsatsen, den är lite för hög, 80 procent vore rimligare. Det skulle vara en garanti mot oskäliga vinster"

"Assistansia har ju kritiserats för att ha drivit fram det nya regelverket genom att ha använt sig av oredovisade assistansomkostnader?
- Jag är medveten om det, men idag välkomnar vi de här förändringarna. Vi kommer även fortsättningsvis att i stor utsträckning kunna erbjuda kostnadstäckning för stora assistansomkostnader, så länge de kan godkännas och redovisas korrekt. Vårt effektiva arbetssätt gör att vi kan erbjuda ett bra paket till våra kunder i vilket regelsystem som helst"

7. Vilhelm Ekensteen, Ordförande, IfA - "Oligopolbildningar kan komma att hota valfriheten" publicerad 8 maj, citat från artikeln:

"Vi är för den modell som LSS-kommittén lade fram i sitt första delbetänkande om att minst 85 procent av assistansersättningen ska gå till lönekostnader, och att högst 15 procent ska gå till andra kostnader det ger ett visst utrymme för de vinster och buffertar som behövs för att kunna driva ett företag, men att vinsterna samtidigt kan begränsas till en rimlig nivå"

"Om alltför mycket av assistansersättningen, som är våra skattemedel, tas ut i vinster kan det längre fram leda till ett nytt ifrågasättande från politiskt håll av hela reformen"

"Det vore olyckligt om det uppstår nya monopolbildningar, vi har ju tidigare kommit bort från det kommunala monopolet. Det kan även uppstå ett par, tre stora assistansföretag som bildar ett oligopol som kontrollerar marknaden. I sådana lägen kan den assistansberättigades möjligheter att välja bli begränsade genom att utbudet blir utarmat"

8. Maria Sunnerborn, ägare, ME-assistans - "tio kunder är lagom för oss" publicerad 8 maj, citat från artikeln:

"Jag vill ha ett litet företag för att kunna komma nära brukarna och ha en nära kontakt med assistenterna. Småskaligheten gör det också möjligt att hålla nere administrationen och ge mer till assistenterna i form av personalvård och stöd"

"Hur skulle det påverka er om större ägargrupper etablerar sig mer i Kalmar?
- Jag vet inte, vi kanske får erbjudanden om att köpas upp. Samtidigt ger det oss mindre företag en möjlighet att erbjuda ett alternativ till de större företagsgrupperna"

"Dels får man en nära kontakt och lär känna varandra. Om vi är ett tiotal kunder så kan alla lära känna varandra, även assistenterna. Det blir en gemenskap som jag tror vore svår att få i ett stort rikstäckande företag" (Jörgen Kroon - kund i ME-assistans)

9. Jan Seljemo, verksamhetschef, STIL - "hos oss går alla pengar till assistans" publicerad 8 maj, citat från artikeln:

"Säg att ett assistansföretag med en anorektiskt slimmad administration och pressade assistentlöner uppnår tio procents vinstmarginal, vilket innebär 24 kr av dagens schablonbelopp på 237 kr. Från ett politikerperspektiv skulle man då kunna anta att schablonbeloppet kan sänkas till 225 kr och att företagen trots detta kan göra vinster"

"En assistansberättigad bör fråga sig vad som skiljer olika assistansanordnare åt, och se till helheten. Jag ser det som tveksamt att riskkapitalägda assistansföretag kommer att ägna sig åt intressepolitik i någon större utsträckning"

"Hur ser du på det ännu inte genomförda förslaget att minst 85 procent av assistansersättningen ska gå till lönekostnader?
- Det tycker jag är bra, det skulle garantera att det inte går att ta ut oskäliga vinster. Men det måste samtidigt få finnas en flexibilitet så att det kan få variera mellan olika tidsperioder ifall den assistansberättigade periodvis har större omkostnader för sina assistenter"

"Brukarmakten är fortfarande central men det ska vara möjligt att i olika skeden av livet kunna välja att låta STIL sköta vissa saker, exempelvis rekrytering av assistenter. Det kommer att göra STIL mer flexibelt och få fler assistansberättigade att känna sig hemma här"

Tidigare artiklar i serien

1. Göran Fredriksson, VD, Frösunda LSS AB - "om fem år bör vi vara dubbelt så stora"
2. Karsten Inde, VD, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
3. Per Strömberg, professor, Handelshögskolan - "personlig assistans är en idealisk riskkapitalbransch"
4. Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonomerna - "LO är försiktigt positiva till riskkapitalföretag"
5. Tom Berggren, VD, Svenska Riskkapitalföreningen - "riskkapital ger starka företag"

Jämför och välj bland 126 assistansanordnare

Hittills har 126 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3562 kunder, vilket är 25,1 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 57,1 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror dec 2006)

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca. 1300 e-postadresser varav 229 är assistansanordnare och 720 är LSS-handläggare. Brevet går även ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org


Skicka sidan till: