Assistansersättningens timbelopp utreds

Utredningen "Översyn av ersättningen för personlig assistans" ska vara färdig 14 februari 2014 och utreda hur assistansersättningens timbelopp ska vara konstruerat. Läs mer om utredningen och kommentarer till den

Maria Johansson, DHR - "Timbeloppet ska bättre motsvara de verkliga kostnaderna"
Citat:

Administrationen blir billigare för anordnaren ju fler brukare och timmar man har, det ger fel incitament för att bedriva personlig assistans.

Det finns dock en risk att Försäkringskassan styr in användandet av de timmar som beviljas, till de "billigare" delarna av dygnet.

Att sätta ett schablonbelopp enbart för assistansomkostnader kan vara riskabelt, om det blir för lågt och inte indexregleras kan det leda till att assistansanvändaren inte kan leva som andra i samhället.

Alla kan läsa in vad de vill i begreppet (överutnyttjande) som verkar användas i en agenda där assistansen ska göras till något som är fult.

Tidigare artiklar

Följder av ny lagstiftning 1 juli 2013

Från halvårsskiftet kan flera myndigheter göra inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter. Anordnarna blir skyldiga att rapportera om assistans används felaktigt. Vilka effekter får de nya lagarna för assistansbranschen? Assistanskoll fortsätter att beskriva konsekvenserna…

Brittmarie Fagerlund, samordnare för tillsynen av personlig assistans - "Hembesök aktuellt främst vid misstanke om svåra missförhållanden"
Citat:

När kan det finnas ett integritetsproblem?
- Det kan vara om man börjar titta på familjeförhållanden, var och hos vem någon bor. Här måste det hela tiden göras gränsdragningar i hur allvarligt det egentligen är.

Om att assistenter skulle rapportera direkt till kassan
Det är att lägga för stor börda på assistenten, visserligen vet assistenten mycket som anordnaren inte vet men det blir osmakligt.

Likadant är det med företag som inte fått tillstånd och som istället uppmanar sina kunder att bli egna arbetsgivare och sedan fortsätter som konsulter till de egna arbetsgivarna, det kommer vi inte heller åt.

Det skulle behövas fler inspektörer, eftersom assistansen hela tiden konkurrerar med andra LSS-insatser.

Det var ren misär i deras lägenheter, misär på ett sätt vi inte sett någon annanstans. Hade vi sett vad polisen i Södertälje såg när de kom in i lägenheterna hade vi tagit de därifrån direkt.

Kommunal, Margaretha Johansson - "Assistenterna ska inte vara Försäkringskassans angivare"
Citat:

Vi vet att det har förekommit att assistenter blivit uppringda, här är vår hållning att assistenten alltid ska hänvisa till arbetsgivaren.

Detta är en fråga som ska skötas mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan. När man arbetar som assistent är man anställd för att underlätta och ge brukaren en möjlighet till ett fullvärdigt liv, inte att vara försäkringskassans angivare.

En assistent har en anställning som säger att han/hon ska arbeta så och så många timmar men vet ofta inte vad som är beslutat i brukarens behovsprövning.

Tidigare artiklar

Kommer bedömningarna av grundläggande behov att förändras?

Vänsterpartiet kommenterar att regeringen i sin budget räknar med att antalet assistansberättigade ska ligga konstant på 15 900 tom 2017.

Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"
Citat:

Det är en signal från regeringen till Försäkringskassan om att de är på rätt väg.

Indragningarna vid tvåårsomprövningar har också ökat. Regeringen bedömer med sin prognos att den utvecklingen ska fortsätta.

Regeringen räknar däremot med att bromsningen i ökningen av antalet personer och kostnader kommer att fortsätta och tänker inte förtydliga lagstiftningen.

Tidigare artiklar

Utredning om barn med personlig assistans

Påverkas barns självständighet av att ha personlig assistans? Det har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utreda till den 15 januari 2014. Läs mer om utredningen och kommentarer till den.

Maria Johansson, DHR - "Barns assistans får inte bli business"
Citat:

Detta är så svårt att tala om

Det är inte ovanligt att barn med funktionsnedsättning, oavsett assistansbehov eller ej, blir överbeskyddade och därför självständiga senare än andra.

Alla vill väl tro att de behandlar sina barn på bästa sätt. Många kanske tycker att de gör det också fast man fastnat i vissa mönster.

Det vore förfärligt om möjligheten försvann, många föräldrar behövs som assistenter och många barn behöver sina föräldrar som assistenter.

Kollektivavtal SKL/Pacta - Kommunal

SKL/Pacta och Kommunal har kommit överens om ett treårigt avtal som gäller 1 april 2013 till 30 april 2016. Avtalet ger löneökningar på 6,8 % eller 1700 kr/månad under tre år. OB-ersättning och lägstalöner höjs.

Läs mer om avtalet SKL/Pacta - Kommunal

Förbered dig inför din behovsbedömning

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning på Försäkringskassan.

Assistanskolls Behovsräknare
är ett hjälpmedel där du kan göra en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Lista på anordnare med tillstånd från Socialstyrelsen och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer med Ciara Siobhan Brennan, forskare om personlig assistans och mänskliga rättigheter på Island.
 • Intervjuer om vinster och privata anordnare i assistansbranschen.
 • Intervjuer om lagändringarna i juli 2013
 • Med mera...

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 240 assistansanordnare

Assistanskoll listar 240 assistansanordnare, av dessa har 224 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 224 anordnarna har tillsammans 9 430 kunder, vilket motsvarar ca 48 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 84 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 899 (jan 2013) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3800 personer (dec 2011) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer 57,1 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 84 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Iustitia Assistans AB
 • Lystra Personlig Assistans AB
 • Stockholms Vårdpool AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AB Jessys Assistans
 • Assistans och Redovisning i Eskilstuna AB
 • Assistans ViKan AB
 • Assistanskompaniet AB
 • Brukarkooperativet JAG
 • Cia Assistans AB
 • ENKV assistans
 • Kooperativet Lotsen
 • Kooperativet Olja
 • Kronan assistans
 • Luna Care AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 5 800 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Minna Nyman Sabbadini
journalist,
08-506 221 81


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: