Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal

SKL/Pacta och Kommunal har kommit överens om ett treårigt avtal som gäller 1 april 2013 till 30 april 2016. Avtalet ger löneökningar på 6,8 % eller 1700 kr/månad under tre år. OB-ersättning och lägstalöner höjs. Viktiga punkter nedan.

  1. OB ersättningarna höjs med 7,4 % from 2014-10-01
  2. Lönerna höjs med lägst 1700 kr på en treårsperiod
  3. Lägstalön för yrkesutbildad blir 1 april 2013: 18 970 kronor, 1 april 2014: 19 520 kronor och 1 april 2015: 20 120 kronor
  4. Lägstalönen för outbildade 19-åringar blir 1 april 2013: 17 160 kronor, 1 april 2014: 17 600 kronor och 1 april 2015: 18 100 kronor
  5. Delade arbetsturer under en dag ska i möjligaste mån undvikas
  6. Föräldrapenningtillägget utökas från dagens 150 dagar till 180, och alla föräldrar får rätt att besöka mödravården två gånger på betald arbetstid.

Info från Kommunal: Frågor med svar om det nya avtalet och Ditt nya avtal 2013-2016

Info från SKL: Information från SKL om det nya avtalet


Läs mer och jämför kollektivatal på Assistanskoll


Skicka sidan till: