annonser
annons Maxia Care
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Rehab Sation Assistans
annons JAG
annons Vivida Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons STIL
annons Backup
annons Nordica Assistans
annons Assistansförmedling


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal

SKL/Pacta och Kommunal har kommit överens om ett treårigt avtal som gäller 1 april 2013 till 30 april 2016. Avtalet ger löneökningar på 6,8 % eller 1700 kr/månad under tre år. OB-ersättning och lägstalöner höjs. Viktiga punkter nedan.

Artiklar med samma tema: (33)

TEMA - Kollektivavtal

Assistanskoll intervjuar assistansföretag, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, assistansberättigade och personliga assistenter.  Läs även på på vår faktasida om anställningsvillkor och kollektivavtal, där finns svar finns på vad ett kollektivavtal innebär, vilka som finns i assistansbranschen och vad det innebär när kollektivavtal saknas.


  1. OB ersättningarna höjs med 7,4 % from 2014-10-01
  2. Lönerna höjs med lägst 1700 kr på en treårsperiod
  3. Lägstalön för yrkesutbildad blir 1 april 2013: 18 970 kronor, 1 april 2014: 19 520 kronor och 1 april 2015: 20 120 kronor
  4. Lägstalönen för outbildade 19-åringar blir 1 april 2013: 17 160 kronor, 1 april 2014: 17 600 kronor och 1 april 2015: 18 100 kronor
  5. Delade arbetsturer under en dag ska i möjligaste mån undvikas
  6. Föräldrapenningtillägget utökas från dagens 150 dagar till 180, och alla föräldrar får rätt att besöka mödravården två gånger på betald arbetstid.

Info från Kommunal: Frågor med svar om det nya avtalet och Ditt nya avtal 2013-2016

Info från SKL: Information från SKL om det nya avtalet


Läs mer och jämför kollektivatal på Assistanskoll

Skicka sidan till: