Nyhetsbrev 2010-08-16

Bidragsbrott i Halland

Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Detta handlar om organiserad brottslighet"
Citat:

Det är … en samhällsomstörtande verksamhet, som undergräver våra välfärdssystem. Det är osmakligt att de här individerna fått så mycket pengar när det samtidigt finns personer som har låg ersättning och egentligen skulle behöva mer.

Historien är ju helt okänd, det finns inga papper att gå tillbaka till, det skulle vara svårt för en person som vuxit upp i Sverige att genomföra detta.

Vi går inte in och försöker tro att vi ska kunna avslöja exempelvis en person som mår bättre vissa dagar, det ska Försäkringskassan sköta internt.

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Åtgärder mot fusk får inte leda till att assistansberättigades frihet begränsas"
Citat:

Det är bra att denna typ av missbruk beivras och att straffen för de inblandade blir kännbara, all typ av fusk är förkastligt.

I detta fall anser jag dock att det handlar mindre om systemets svaghet och mer om moralen hos de inblandade, detta är ju ren brottslighet, de här personerna kunde lika gärna ha verkat i någon annan bransch och där hittat ett helt annat sätt att lura till sig pengar.

Om lagstiftningen blir mer detaljstyrd och byråkratisk hotas den assistansberättigades frihet att styra över sitt liv och välja anordnare, det vore mycket olyckligt eftersom de allra flesta assistansberättigade och assistansanordnare är ärliga och seriösa.

Tidigare artiklar

Försäkringskassans skärpta regler för assistansersättning

Regeringsrätten: Kritik mot rådande rättstillämpning ska lämnas till regeringen

Regeringsrätten uppger till assistanskoll att man inte bemöter kritik mot de domar som rör assistansersättning och LSS. Se Regeringsrättens svar till assistanskoll i sin helhet här.

DN-reportage om skärpta regler för assistansersättning

DN-reportage om hur Försäkringskassan skärpt reglerna för assistansersättning och hur rättspraxis fastställt hårdare regler.

Adolf Ratzka - Var går gränsen för att få assistansersättning?

I ett räkneexempel beräknas det hur en fiktiv rörelsehindrad person hamnar under 20-timmarsgränsen och inte får assistansersättning. I exemplet har aktiv tid och "integritetskänsliga delar" i de grundläggande behoven räknats.

Tidigare artiklar

Ny regeringsrättsdom

Regeringsrättsdom - Tid för dubbelassistans ska räknas när Försäkringskassan beräknar grundläggande behov

Om det behövs två assistenter för att tillgodose ett grundläggande behov ska den tiden räknas när Försäkringskassan bedömer om en person har minst 20 timmar grundläggande behov/vecka. Det meddelar Regeringsrätten i domen 3143-09. En motivering är att ett syfte med LASS är att avlasta kommunerna från kostnader.

TEMA - Kostnadseffektivitet i personlig assistans

Adolf Ratzka - Personlig assistans enligt behov oavsett ålder, personkrets eller minimibehov!
Citat:

Som en lösning på framtidens välfärd pläderar jag för en lösning där alla får rätten till personlig assistans oavsett ålder

Finansieringen Skulle delas av Försäkringskassan, kommunen och en ny obligatorisk premiefinansierad försäkring för äldre som redan finns i exempelvis Tyskland och Japan och som nämns av Borgkommissionens rapport

Den nuvarande lösningen med två separata system - ett för yngre personer med funktionsnedsättningar och ett för äldre människor med "vanliga ålderskrämpor" - är ologisk, orättvis och diskriminerande.

Statistik om personlig assistans

Assistanskoll presenterar statistik om hur många som fått personlig assistans sedan 1994, med fördelning på kön. Vi visar även vilka typer av anordnare assistansberättigade valt sedan 1994 till idag.

Kommunal om nya kollektivavtalet

Joakim Oscarsson, Kommunal - "Från 1 juli 2010 kan assistenter tillsvidareanställas i PAN-avtalet"
Citat:

Det har gjorts en tydlig skiljelinje i PAN-avtalet, tidigare har Pacta - företag tillsvidareanställt assistenter på HÖK-avtalet, nu kan det istället ske via PAN.

De frågor vi driver är de som medlemmarna sätter press på oss att driva, så utvecklas kollektivavtalen.

Det är faktiskt upp till arbetsgivaren(kommunen) att avgöra om en anhörig anställs som anhörigvårdare eller inte, en anhörig kan även anställas på en tillsvidare- eller visstidsanställning.

Läs mer på Assistanskolls sida om kollektivavtal inom personlig assistans

Upphandling av assistans på Södermalm i Stockholms stad

Karin Hellström, Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör - "Åtta assistansberättigade från Södermalm har valt oss som assistansutförare"
Citat:

Folk ringde och ringde och ville byta över från Södermalm, situationen skapade reaktioner ända upp i Stockholms stadshus, som kontaktade min chef och undrade vad vi höll på med.

Vi vill inte ha kunder som assistenterna pressat att byta för att kunna behålla sina kommunala anställningar.

Ni kan alltså tänka er att ta emot fler längre fram?
- Javisst, men vi måste först ta hand om de vi hittills tagit emot

Schablonbeloppet för 2011 fastställt

Schablonbeloppet för 2011 blir 258 kr, en ökning med 2,4 % från föregående år.

Kommentar från SKL, Sveriges kommuner och landsting i cirkulär 10:46

Vårdföretagarna - "En höjning av schablonbeloppet med 2,4 procent hotar mångfalden av assistansutförare"
Citat:

Att återigen höja beloppet med så lite kommer att drabba utförarna av personlig assistans och i slutändan de assistansberättigade.

Ett problem är att assistansanordnarna inte alltid får ersättning som täcker assistenternas löner under den assistansberättigades sjukhusvistelse. För de mindre entreprenörerna kan det få förödande konsekvenser om det drabbar någon av deras kunder.

TEMA - Kvalitet i personlig assistans

Anita Fink Knudsen, KFO - "Att enbart räkna aktivitetstid är förödande för kvaliteten i personlig assistans"
Citat:

Ska assistenten jobba tio minuter, vara ledig tio, jobba en timme, vara ledig två timmar, och vilket sorts liv blir det för assistansanvändaren?

Jag känner mig inte ens så hoppfull att det pågår en maktkamp mellan olika synsätt, jag är rädd att man inte förstår eller ser konsekvenserna.

Arbetsmiljöverket menar att man inte kan komma överens om att avtala om att en medlem i ett brukarkooperativ utför vissa arbetsmiljöarbetsuppgifter…
- Det är deras uppfattning, inte vår

Debattinlägg på Fulldelaktighet.nu

På bloggen Fulldelaktighet.nu medverkar 12 författare, alla tongivande i svensk handikappolitisk debatt. Debattinlägg publiceras varje dag fram till riksdagsvalet den 17 september 2010.

Slutrapport till Allmänna Arvsfonden om Assistanskoll

Assistanskoll fick stöd från Allmänna Arvsfonden för tiden 1 juni 2007 till 30 juni 2010. I rapporten sammanfattas och utvärderas verksamheten på Assistanskoll under perioden. Efter att bidraget från allmänna Arvsfonden upphörde den 30 juni 2010 sker finansieringen av Assistanskoll genom annonsförsäljning.
Läs rapporten i sin helhet här

Kommande artiklar

 • 13 frågor till riksdagspartierna om personlig assistans inför riksdagsvalet 17 september 2010.
 • Fler intervjuer angående bidragsbrotten i Halland

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsera på Assistanskoll

Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.


Jämför och välj bland 184 assistansanordnare

Assistanskoll listar 184 assistansanordnare, av dessa har 171 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De som lämnat uppgifter till oss har tillsammans 5 980 kunder, vilket är ca 31 procent av alla assistansberättigade i Sverige.

Baserat på att 15 872 (jun 2010) har assistansersättning från Försäkringskassan och att 3400 (dec 2009) har personlig assistans via kommunala LSS-beslut.

Enligt statistik från Försäkringskassan väljer 50,8 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Vi saknar siffror om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare, men om vi antar att de väljer i samma utsträckning innebär det att Assistanskoll täcker ca 61 procent av de som väljer en privat anordnare.

Vi har sammanställt statistik från Försäkringskassan om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Länk till vår statistik finns här.


Jämförelse av kollektivavtal

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • COOL, Cooperativet Oberoende Liv
 • Corab Assistans

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistansbolaget i Sverige AB
 • AssistansPartner i Gävleborg AB
 • Bonitas AB
 • CL Assistans AB
 • Kooperativet Frej i Skövde Ekonomisk Förening
 • Lev väl Assistans AB
 • Omsorgsgruppen IN AB
 • Orust Assistans
 • Rehabassistans AB

Uppdatera!

Vi vill påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare
Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 3 953 e-postadresser varav ca 290 är assistansanordnare och 900 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: