Slutrapport till Allmänna Arvsfonden om Assistanskoll

Projektet Assistanskoll fick stöd från Allmänna Arvsfonden under för tiden 1 juni 2007 till 30 juni 2010. I slutrapporten sammanfattas och utvärderas verksamheten på Assistanskoll under perioden. Läs rapporten i sin helhet här

Efter att bidraget från allmänna Arvsfonden upphörde den 30 juni 2010 sker finansieringen av Assistanskoll genom annonsförsäljning.


Skicka sidan till: