RIKSDAGSVALET 14 september

I förra nyhetsbrevet intervjuades Kristdemokraterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om assistans inför riksdagsvalet den 14 september. Nu kommer turen till Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet

Inför valet kommer även ett extra nyhetsbrev med intervjuer med Sverigedemokraterna och FI, Feministiskt initiativ samt en guide där alla riksdagspartier och FI svarar på 20 frågor om assistans.

VAL 2014: Centerpartiet – "Personlig assistans ska skyddas från kriminalitet"
Citat:

Vi följer noga utvecklingen och är inte främmande för att det kan behövas fler kontrollåtgärder.

Vi behöver mer information och ett bra underlag för att se om lagen behövs ändra.

Sverige har ett av världens mest generösa system för att stötta människor med svåra funktionsnedsättningar; LSS och Assistans. Det kan inte vara ett brott mot FN-konventionen.

Vi tycker att det är viktigare att i LSS garantera alla i Personkrets 3 sysselsättning än att utöka antalet timmar av assistans.

VAL 2014: Socialdemokraterna – "Regeringen har kört sitt eget race"
Citat:

Först när Sverigedemokraterna, som är vågmästare, inte har gett dem stöd har de inlett en dialog med oss.

Vi är väldigt bekymrade över Försäkringskassans förändring av bedömningen av grundläggande behov…

Att räkna minuter bidrar till att göra personlig assistans "hemtjänstliknande" ...Att räkna hur många minuter varje litet moment tar och sen sitta och räkna ihop för att se hur många timmar det blir är inte sjyst.

Det var inte en enskild proposition som vi fick motionera på utan förslagen på kontrollåtgärderna lades in i budgetpropositionen.

Men till skillnad från Vänsterpartiet vill vi inte förbjuda vinstdrivande företag.

VAL 2014: Moderaterna – "Vi är nöjda med kontrollåtgärderna i personlig assistans"
Citat:

Men brukarorganisationerna inom assistans beskriver ju situationen som en pågående katastrof…
– För enskilda personer så förstår jag absolut att man kan känna så, men om man tittar på statistiken så är det inte så.

Det finns personer med stora oförändrade behov där jag tycker man kan vara lite smidigare från Försäkrings-kassans sida i hur man ska göra omprövningar.

Det är klart att det kan kännas hårt i det enskilda fallet, men man räknar minuter även på andra områden.

Här skulle det brista från samhällets sida om man inte gör kontroller. För den enskilde personen borde det vara en trygghet.

Det håller inte jag med om. Jag tycker vi har varit i kontakt med främst Socialdemokraterna för att få en del samskrivningar.

Tidigare intervjuer

ALMEDALEN 2014

Assistanskoll var med på flera politiska seminarier i Almedalen. Läs våra referat av seminarier anordnade av STIL, Föreningen JAG och LSS20.

LSS20 - Almedalen 2014 - "Snart slut på minuträknandet"
Citat:

Therese Bäckman, doktorand
De (Försäkringskassan) gör om hela prövningen från grunden så egentligen är det nya ansökningar vid varje tillfälle.

Magnus Sjödahl, KD
Ja naturligtvis ska den göras på ett mycket enklare sätt... Det känns väldigt onödigt att den ska göras från grunden varje gång.

Anders W Jonsson, C
Vi kan inte ändra på det här med lagstiftning. Det är Försäkringskassans instrument som de själva styr över.

Veronica Hedenmark, moderator
Det är bara att beklaga att det bara finns en politiker som man förknippar med LSS och det är Bengt Westerberg.

STIL - Almedalen 2014 - "Risk för en ny utredning efter oktober"
Citat:

Jonas Franksson, STIL
På fredagar sitter jag mer eller mindre i husarrest. Om inte min fru kommer hem och fixar lunch får jag klara mig på att äta frukt.

Gustav Fridolin, Mp
FN- konventionen kan man alltså inte backa från, man kan inte ta bort redan uppnådda rättigheter…Vi har backat från givna rättigheter och det har kunnat ske utan att lagstiftarna snabbt kunnat rätta till felet.

Föreningen JAG - Almedalen 2014 - "Många på institution i Europa"
Citat:

Jamie Bolling, moderator
När jag har utlänska besökare händer det inte sällan att de säger: "Ni har så många handikappade i Sverige". Och jag svarar: "vi har inte fler än ni har hos er men här syns de"

Vi behöver inte gå till Östeuropa, även i Finland och i västra Europa fortsätter de att bygga ut institutionerna, det är kö och folk ropar efter fler.

De var arga på oss för att vi kom dit. "Ni kommer bara hit och ger oss falska förhoppningar. Vi kommer aldrig ut här ifrån", sa de.

Gerd Andén, Föreningen JAG
Vi måste börja med barnen. De får inte hamna på institution. Det är faktiskt så att om barnen kommer in på institution då kommer de inte ut igen.

I nästan alla andra länder så är det andra organisationer som äger institutionerna, kyrkan, och handikapp- och föräldraorganisationer.

Försäkringskassan vill förenkla tvåårsomprövningarna

Therese Karlberg, Försäkringskassan: "Tvåårsomprövningarna ska förenklas"
Citat:

När vi till exempel ser att funktionsnedsättningen inte kommer att förändras kommer det kanske att räcka med ett telefonsamtal.

Som brukare så borde man egentligen inte ens märka av vilket stöd handläggaren använder när hon eller han bedömer den assistansberättigades stödbehov.

Vi vill vara en myndighet där handläggaren verkligen sträcker ut en hand till brukaren.

Om införande av efterskottsbetalning
Vi vet att vi genomför ett nytt IT-system hösten 2015 och det är troligt att vi genomför förändringen i samband med det…om de små aktörerna får problem så måste vi titta på varför och hur kan vi underlätta för dem.

ASSISTANS I MEDIA

SVT: "En modern form av ättestupa"
SVT-reportage om konsekvensen av att personlig assistans inte kan beviljas efter att en person fyllt 65 år.

DN: "Jag förstår ingenting, inget har förändrats, jag är densamme" och Det är en katastrof varje gång

Artiklar om Oscar Wetterlund som förlorat sin assistansersättning vid en tvåårsomprövning trots att funktionsnedsättningen är oförändrad. Han är 19 år och har haft assistans hela sitt liv.

Assistanskolls behovsräknare

Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju med Sverigedemokraterna och FI, Feministiskt initiativ, om personlig assistans
 • Riksdagspartierna samt FI svarar på 20 frågor om assistans.
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

Johan förstår inte alls synpunkten att man ska akta sig för att bli vän med assistenten. För honom är det viktigt att ha socialt utbyte med sina assistenter och att man kan diskutera när man umgås så många timmar i sträck.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om assistanstips

Läs Assistanstips senaste nyhetsbrev


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 264 assistansanordnare

Assistanskoll listar 264 assistansanordnare, av dessa har 225 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 225 anordnarna har tillsammans 10223 kunder, vilket motsvarar ca 51,6 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 87,7 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 15 889 (jan 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,9 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 87,7 procent av den privata marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Aido Care AB
 • Assistans 24/7 AB
 • Funkass
 • Humanprogress Assistans Järna AB
 • PerformIQ Care AB
 • RG Assistans AB
 • TEBY Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • ACA Assistans AB
 • Aktivia Assistans AB
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Axhorn Assistans AB
 • Corab Assistans
 • Din Assistans i Väst AB
 • Din Assistanspartner i Malmfälten AB
 • Engsjö Assistans AB
 • Hjärnstyrkan Assistans AB
 • Human Touch AB, fd EF
 • Kraft Assistans AB
 • Novasis Mitt AB
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • Omsorgsgruppen IN AB
 • Omtanken Dalarna AB
 • Personlig Brukareassistans AB
 • Side by side Assistans AB
 • Sköndals Assistans HB
 • Telge Assistans AB
 • Värmland Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: