Therese Karlberg, Försäkringskassan: ”Tvåårsomprövningarna ska förenklas”

Försäkringskassan arbetar just nu med att förenkla tvåårsomprövningarna. Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder på Försäkringskassan, kan ännu inte avslöja så många detaljer men säger att tidpunkten för förändringarna beror på om de måste begära en regeländring eller ej.
Inte heller på frågan om efterskottsutbetalningarna har hon så många konkreta svar, men säger att de troligtvis kommer att införas i samband med att de genomför ett nytt IT-stöd hösten 2015.Therese Karlberg

Ett förenklat system

Försäkringskassan är enligt Therese Karlberg ”i allra högsta grad” igång med ett arbete med att förenkla tvåårsomprövningarna. Hon kan dock i nuläget inte säga så mycket om på vilket sätt det kommer att förändras, mer än att det handlar om ”någon form av förenklat system”.
– När vi till exempel ser att funktionsnedsättningen inte kommer att förändras kommer det kanske att räcka med ett telefonsamtal. Då kan det räcka med att ställa frågan hur ser det ut för dig idag, fungerar det, har det skett några förändringar? Och kanske inte heller vartannat år utan i en löpande dialog med den assistansberättigade.
Innebär det att också att själva behovsbedömningsstödet, till exempel minuträknandet, kommer att förändras?
– Ja, absolut. Som brukare så borde man egentligen inte ens märka av vilket stöd handläggaren använder när hon eller han bedömer den assistansberättigades stödbehov. Den assistansberättigade ska få hem ett beslut som är begripligt och så kortfattat som möjligt. Vi ska göra en helhetsbedömning helt enkelt, sitta ner och ha ett samtal med brukaren. Behovsbedömningsstödet vi använder måste vara enklare, både för brukarna och för våra handläggare. Det har varit för detaljerat.

Regeländring kan behövas

Therese Karlberg kan heller inte säga när förändringarna kommer att ske.
– Förhoppningsvis inom en snar framtid. Det är beroende på om vi kan göra det inom befintligt regelverk eller om vi behöver begära en regelförändring, i så fall kommer det att ta längre tid. Nuvarande lagstiftning är väldigt tydlig, den säger att vi ska göra omprövningar vartannat år.
Varför genomför ni de här förändringarna?
– Av många olika skäl. Största anledningen är att det skapar oro och rädsla, något som tydligt kommit fram i vårt stora projekt ”en enklare vardag” där det var en av de viktigaste synpunkterna från brukarna. Det är ju inte meningen och då är det vårt uppdrag att göra något åt det. Dessutom är det är tungt rent administrativt och vi tycker själva många gånger att det är onödigt.
Ingår detta i en medveten policy från Försäkringskassans sida, att ha en vänligare framtoning?
– Ja, absolut. Vårt yttersta uppdrag är att finnas där, att vara tillgängliga, mänskliga och kunna bidra. Vi vill vara en myndighet där handläggaren verkligen sträcker ut en hand till brukaren, som hjälper honom eller henne igenom diverse regelverk och gör saker och ting enklare.
Tycker du att ni varit dåliga på det tidigare?
– Ja, på ett sätt jag tror att vi har varit väldigt detaljerade i vår styrning och i all välmening velat täcka in så många behov som möjligt. Följden har blivit för mycket detaljer. Brukarna är ju väldigt tydliga med vad de tycker.

Efterskottsbetalningar kommer under 2015

Försäkringskassans har för avsikt att börja med efterskottsutbetalningar istället för, som nu, förskottsbetalningar av assistansersättningen. Huvudorsaken är många återkrav, som enligt Therese Karlberg drabbar den enskilde väldigt hårt. Hon säger att det ska genomföras någon gång under 2015, troligtvis under hösten 2015.
– Vi kommer att ha en dialog med brukare och anordnare för att ta reda på alla konsekvenser det kan tänkas få och vad vi ska tänka på. Vi behöver ju ha övergångslösningar och vi vet att vi genomför ett nytt IT-system hösten 2015 och det är troligt att vi genomför förändringen i samband med det. Vi kommer att återkomma så fort vi vet mer.
Vad säger du om den kritik som bland andra Fredric Käll, Vårdföretagarna, och Björn Jidéus, KFO, utryckt, att de små assistansföretagen och kooperativen kommer att riskera att slås ut?
– Jag har fått olika synpunkter på det och inte heller det kan jag säga så mycket om idag. Det är något vi ska ta fram i vår risk- och konsekvensanalys. Vi är medvetna om den kritiken.
Är det här något ni kommer att ta hänsyn till?
– Om de små aktörerna får problem så måste vi titta på varför och hur kan vi underlätta för dem, säger Therese Karlberg.

Therese Karlberg intervjuades av Erik Tillander 2014-07-03

Skicka sidan till: