LSS-utredaren kommenterar utläckt utkast

I det läckta utkastet från LSS-utredningen ska personlig assistans inte ges till barn under 12 år, äldre över 80 år eller personer med mindre än 20 tim grundläggande behov. Femte grundläggande behovet avskaffas.

Utredaren Gunilla Malmborg beklagar att utkastet blivit offentligt, det skapar bara oro säger hon. Hon säger sig inte vilja lägga några förslag som försämrar för barn och säger att ett kommunalt huvudmannaskap är ingen självklarhet.

Gunilla Malmborg, LSS-utredare – "Det här inte mina slutliga förslag"
Citat:

Det är ingen självklarhet för mig att det ska vara ett kommunalt huvudmannaskap för alltihop. Det får vi se.

Jag är inte ute efter att försämra stödet för barn, tvärtom, jag skulle aldrig lägga fram sådana förslag.

Tidigare artiklar

Vad säger de politiska partierna om det utläckta utkastet?

Logotyp för riksdagspartierna, FI samt regeringen

Assistanskoll har ställt frågor till riksdagspartierna och regeringen om det läckta utkastet från LSS-utredningen.

LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?
Citat:

Centern
Det är hårresande förslag som drabbar de allra svagaste i vårt samhälle.

Liberalerna
Det mesta vi tagit del av hittills är oroväckande, och bör inte komma med i utredningens slutgiltiga förslag.

Kristdemokraterna
Det vore helt oacceptabelt om detta skulle bli verklighet, men förslaget var tyvärr inte oväntat.

Vänsterpartiet
Vi tycker att de förslag som läckt ut är fullständigt hårresande.

Socialdemokraterna
Förståeligt nog har en del av en utredning om LSS väckt stor oro. Därför vill jag poängtera att det INTE är ett politiskt förslag utan en del ur ett arbetsmaterial från LSS-utredningen.

Moderaterna
Moderaterna värnar om att de människor med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans och annat stöd inom LSS ska få det.

Tidigare artiklar

PRO – Förslagen innebär åldersdiskriminering

Christina Tallberg

Det är åldersdiskriminering att personlig assistans skulle upphöra vid 80 års ålder säger PRO:s Ordförande Christina Tallberg. Hon anser även att personlig assistans borde kunna beviljas efter 65 års ålder.

Christina Tallberg, Ordförande PRO – "Vi får hoppas detta aldrig blir verklighet"
Citat:

Är detta åldersdiskriminering?
– I allra högsta grad, i en viss ålder ska du inte få leva som alla andra.

Man ska kunna få assistans om och när man får en funktionsnedsättning, oavsett ålder.

Tidigare artiklar

LSS-utredningen har tappat barnperspektivet

Thomas Juneborg

Barnperspektivet i LSS tycks vara bortglömt säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, krönikör - Var har barnperspektivet tagit vägen?
Citat:

Min bestämda uppfattning är att får vi en utveckling där allt fler föräldrar i ren desperation lämnar över sina barn har samhället misslyckats totalt i funktionsrättspolitiken.

Tidigare artiklar

Lena Hallengren ersätter Åsa Regnér

Lena Hallengren

Ny Barn, äldre och jämställdhetsminister blir Lena Hallengren, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län. Lena Hallengren blir nu minister ansvarig för LSS och personlig assistans.

Lena Hallengren ersätter Åsa Regnér

Tidigare artiklar

Åsa Regner får jobb i FN

Åsa Regnér

Åsa Regnér avgår efter att hon erbjudits arbete som vice chef för FN:s jämställdhetsorgan UN Women.

Åsa Regnér avgår

Krönika från ett assistanslöst liv

Nora Eklöv

Assistanskolls krönikör Nora Eklöv berättar om sitt numera assistanslösa liv och vilka konsekvenser det får i hennes vardag.

Nora Eklöv, krönikör - Assistans på blodigt allvar
Citat:

Hur skulle dåvarande barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs vardag fungera om hon varken skulle kunna gå på toaletten eller byta mensskydd själv?

Tidigare artiklar

Läkare varnar för följder av indragen assistans

Peik Gustafsson

Personer med autism och ADHD beviljas allt mindre personlig assistans. Utvecklingen har accelererat det senaste året, säger Peik Gustafsson. Försäkringskassan godkänner inte längre hans läkarintyg.

Peik Gustafsson, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri – "Utvecklingen för mina patienter är mycket alarmerande"
Citat:

Stödet har totalt sett minskat till hela gruppen och det krävs allt större funktionsnedsättningar för att få stöd.

Gradvis och mest tydligt under det senaste året har Försäkringskassan i allt högre grad underkänt våra läkarbedömningar.

Tidigare artiklar

ISF vill att IVO granskar kvalitet i assistans

Bild på ISF-rapporten

Utredaren Tomas Agdalen vill att IVO ska få lagstöd för att kunna granska kvaliteten på utförd personlig assistans.

ISF vill att IVO får lagstöd för att granska kvalitet på utförd assistans

Tidigare artiklar

Tomas Agdalen (ISF)- "assistansen inte längre är Independent Living"

Tomas Agdalen

För att kunna fortsätta utveckla personlig assistans behöver definieras vad personlig assistans egentligen är. Det menar Tomas Agdalen, ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.

Tomas Agdalen, ISF - "Assistansen har kommit ifrån Independent Living-tanken"
Citat:

Man måste först bestämma vad kvalitet är ... Just nu är det 15 000 olika individers egna åsikter om vad kvalitet är. Frågan är om man kan ha det så?

Jag skulle hellre se att det här sköttes genom en schablon. Att det gick ut ett visst antal assistanstimmar och att ingen kontrollerar.

Man måste välja: antingen en bred förmån eller independent-konceptet med en mindre grupp som det var från början. Man kan inte få båda delar.

Tidigare artiklar

"Ett taget assistansbeslut borde stå sig"

Therese Bäckman

"Gynnande besluts negativa rättskraft", är en rättslig princip som säger att ett myndighetsbeslut inte kan ändras till det negativa, om situationen är oförändrad. I sommar skrivs principen in i den nya Förvaltningslagen.

Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs Universitet – "Nya Förvaltningslagen kräver en motivering när assistansbeslut tidsbegränsas"
Citat:

Å ena sidan vill man ha en stark rättighetslagstiftning med trygghet och kontinuitet. Å andra sidan vill man kunna ändra och återkalla beslut om kostnaderna stiger för mycket. Det blir en krock.

Tidigare artiklar

Regeringen föreslår nya lagändringar

Lena Hallengren

Kommunerna blir skyldiga att informera om rättigheterna i LSS till de som nekas eller får indragen assistansersättning av Försäkringskassan. Ersättningen till personer med högre timbelopp ska kunna fördelas över en längre tidsperiod.

Regeringen föreslår nya lagändringar 1 juli 2018

Tidigare artiklar

Nå din publik med Assistanskoll Debatt

Vi erbjuder möjligheten att med sponsrade artiklar nå ut till våra över 1 000 besökare dagligen. Via Assistanskoll Debatt, kan aktörer och myndigheter i personlig assistans publicera debattinlägg, analyser, rapporter eller information från myndigheter. Dock inte renodlad reklam.

För publicering av en text tar vi ut en avgift på 10 000 kr + moms.

Läs mer om att betala för sponsrade artiklar på Assistanskoll

Kommande artiklar

 • Jonas Franksson, STIL kommenterar det läckta utkastet från LSS utredningen och Tomas Agdalens syn på assistans.
 • Intervju om ny HFD-dom om en miniminivå för grundläggande behov.
 • Med mera

Jämför och välj bland 247 assistansanordnare

Assistanskoll listar 247 assistansanordnare, av dessa har 207 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 204 anordnarna har tillsammans 11 047 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 77 procent av de som väljer privata anordnare

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Barken Assistans AB
 • Cia Assistans AB
 • DVT Assistans AB
 • ELFA assistans i Sverige AB
 • JAG Personlig assistans
 • Jeta Jon AB
 • Kompis Assistans
 • L&S Assistans AB
 • Liv ihop AB
 • Monument Assistans AB
 • NOA Personlig Assistans AB
 • Privathemtjänst i Mälardalen/Assistans i Mälardalen AB
 • STIL
 • SkaraborgsAssistans
 • Together Personlig Assistans AB
 • Val av Omsorg Falköping AB
 • Vägen till bättre liv Mona Thomassen AB

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: