Nyhetsbrev 2010-05-04

TEMA - Försäkringskassans behovsbedömning och behovsbedömningsinstrumentet

P1-morgon "Personlig assistans dras in"

Reportage i P1-morgon med intervjuer av personer som förlorat sin assistansersättning. Sedan Försäkringskassan skärpte sina bedömningar 2007 har 250 personer förlorat sin assistansersättning. Debatt mellan Kenneth Johansson, Centerpartistisk ordförande i socialutskottet och Mathias Blomberg, advokat som hjälper personer som har blivit av med den personliga assistansen.

Carinas assistans halverades vid omprövningen
Citat:

Om Carina har en badträning och tar en taxi dit och hem ska allt utom själva träningen fungera utan assistent, vilket i praktiken innebär att den tiden måste tas från något annat

Carina som faktiskt är myndig bör dock kunna sköta sin matlagning med assistans när ingen annan är hemma, hon bör också kunna bädda sin säng, städa sitt rum och till viss del hjälpa till med tvätt och strykning om inte annat sin egen del av detta.

De räknar bara minutrarna det tar att fylla på vattenpåsen, sätta konen, hjälpa Carina in i duschen och så vidare, de räknar inte tiden som lavemanget verkar vilket kan det vara upp till 40 minuter

Regeringen föreslår i propositionen "Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet" inga åtgärder mot den förändrade rättspraxisen vid bedömningen av grundläggande behov som berättigar till personlig assistans. Propositionen ligger nu hos Socialutskottet som justerar sitt betänkande den 18 maj. Den 26 maj debatteras frågan i riksdagens kammare och riksdagsbeslutet tas formellt klockan 12 den 27 maj.

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg"
Citat:

Hur ser du på att politiker från höger till vänster kritiserar Försäkringskassan för minuträknande och tolkningen av grundläggande behov om regeringen samtidigt ger er sitt stöd?
- Så kan det vara i den politiska processen, nu har regeringen lagt en proposition och vi får se vad Socialutskottet och riksdagen kommer fram till

Personen kan behöva tid för att ordna en ny bostad, ordna kontakter med kommunen eller säga upp assistenter. Hittills har beslutet trätt i kraft det kommande månadsskiftet

Jag tolkar att LSS-kommittén vill att behoven ska knytas till en aktivitet, regeringens uttalande i propositionen tolkar jag som man inte är mogen att genomföra detta ännu. Vi tycker det vore bra om politikerna är tydliga här, tills dess har vi ingen annan syn på andra personliga behov än den vi haft hittills

Tanken med instrumentet var att räkna minutrar för den sökandes alla behov och räkna samman tiden

Veronica Hedenmark - "Assistansuppropet visar att oerhört många berörs"
Citat:

Detta berör även anhöriga, syskon, vänner, men även personliga assistenter, vilket innebär långt över 100 000 människor.

Hur kan Socialstyrelsen skicka ett arbetsmaterial som inte har kvalitetsgranskats eller där man etiskt övervägt frågorna, direkt ut i verkligheten, till testning på åtta regionkontor inom Försäkringskassan?...Det innebär att vissa assistansberättigade skulle användas som försökspersoner och kan liknas vid att en bil ska ut på vägarna utan att bromsarna är testade.

Vi måste värna om vår lagstiftning och gå tillbaka till Bengt Westerbergs tankar i den första LSS-propositionen från 1993. Assistans går inte att förutsäga och paketera i ett instrument, vad händer med de behov som dyker upp på vägen i livet, ska du söka mer assistanstid när du exempelvis blir förälskad?

Assistansuppropet innebär väl också marknadsföring för ditt företag VH assistans?
- Javisst, men vem som helst kan ta ett initiativ som detta, vi lever i ett fritt land. Jag är bara glad att detta har fått en sådan spridning, det borde utmana fler att göra liknande saker.

Tidigare artiklar

TEMA - Behovsbedömning av personlig assistans i kommunerna

Det finns ingen fastställd gräns för hur många timmar grundläggande behov som krävs för att få personlig assistans beviljad i kommunen. I en dom i Kammarrätten i Göteborg 2010-02-02, mål nr 2543-09 sägs det dock att:
Mannens mest integritetskänsliga behov var dagligen återkommande och skedde i nära anslutning till varandra, även om de inte krävde någon stor tidsåtgång vid varje tillfälle…Slutsatsen i kammarrätten blev att behoven var av den omfattning som krävs för personlig assistans och insatsen skulle uppgå till åtminstone tre till fem timmar per vecka

Hans Andersson, assistansanvändare - "Enligt kommunen ska min hustru sköta hela hushållet"
Intervju med Hans Andersson och hans jurist Emil Ekström, Citat:

Hans Andersson
Kommunen anser tydligen att städningen och hushållsansvaret ligger helt på min fru

Emil Ekström
De flesta människor är inte medvetna om hur lång tid deras toalettbesök tar och det är omöjligt att uppskatta hur lång tid det tar med assistans innan man ens har assistans

Hans Andersson
Jag sökte assistans för att gå på bio, restaurangbesök och hälsa på och vara med barnbarnen och semestra i min husvagn, men de har enbart räknat ett behov för att spela boccia på helgerna. Det var även en diskussion om tiden när assistenten väntade medan jag spelade skulle räknas, men de backade från den ståndpunkten

Emil Ekström
När handläggarna blir tuffare i sina bedömningar ifrågasätts i första hand "andra personliga behov" utöver de grundläggande. Detta är felaktigt och stämmer inte överens med själva grundtanken med assistans

Emil Ekström
Risken för att en person som söker assistans med hjälp av sitt ombud kör över en hel myndighet är liten, risken för att en myndighet kör över en person utan ombud är tyvärr rätt stor

Intervju om personlig assistans med Anne Marie Brodén, moderat ledamot i LSS-kommitten och finansutskottet

Anne Marie Brodén, M-ledamot i LSS-kommittén samt kultur och finansutskottet - "tid där assistenten är till förfogande är en viktig del av personlig assistans"
Citat:

Det vore bra för alla inblandade att ansvaret inte delas mellan stat och kommun… om assistansen förstatligas, bör man undersöka om gränsen för att få den nya insatsen personlig service ska ligga lägre än 20 timmar, exempelvis 10-15 timmar

Om Försäkringskassans tolkning av grundläggande behov
De har gjort det utan att vi förändrat lagstiftningen, det är samma lagstöd idag som 1994. Man måste ifrågasätta om Försäkringskassan kan göra en sådan omtolkning. Vi politiker har aldrig bestämt detta, men vi verkar ha myndigheter som tolkar in saker innan besluten tas

På Försäkringskassan i Örebro fanns det ett mycket detaljerat sätt att bedöma assistanstid genom att räkna minutrar, det ville vi inte ha i LSS-kommittén

Jag haft mycket kontakt med Vilhelm Ekensteen och vi är överens om att det instrument som hittills kommit fram inte stämmer med diskussionerna vi hade i LSS-kommittén. Det 91-sidiga dokument som cirkulerat idag verkar ha som att syfte att människor ska komma under 20-timmarsgränsen, då har man misslyckats med vad reformen är till för

Om assistansersättning vid sjukhusvistelse och till uppsägningslöner
Det är märkligt att det inte är lika regler för alla, det borde vara en månad för alla, jag tror inte detta handlar om pengar

Assistanskoll jämför Kollektivavtal

Kollektivavtal i jämförelse sida vid sida

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Svenska arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)

Avtalen jämförs bland annat rörande anställningsvillkor, uppsägningstider, lägstalöner samt ersättningar vid jour, beredskap, obekväm arbetstid och övertid.

LSS - Propositionen

Regeringen lade den 23 mars 2010 fram propositionen Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet". Propositionen ligger nu hos Socialutskottet som justerar sitt betänkande den 18 maj. Den 26 maj debatteras frågan i riksdagens kammare och riksdagsbeslutet tas formellt klockan 12 den 27 maj.

Zeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet"
Citat:

Vi ser en stor risk i att kräva en akademisk utbildning, eftersom de som driver ett assistansföretag kan göra detta utifrån ett personligt engagemang som anhöriga eller att de själva är assistansberättigade. Vi anser att man bör kunna skaffa sig samma kompetens genom erfarenhet

Fokuset bör ligga på kvalitet i assistansen och inte vad man tycker att företagen ska göra. Grunden bör vara om kunden får den assistans han/hon vill ha och dennes upplevelse av kvalitet samt om anordnaren kan hantera ersättningen på ett korrekt sätt

Om registerkontroll av personliga assistenter
Vi vill utöka den till personer med psykiska funktionsnedsättningar, vilket många medlemmar i PARO redan tillämpar.

I slutänden blir det väl ändå upp till arbetsgivaren att avgöra om en person ska anställas eller inte.
. - Det stämmer, vi har inte specificerat vilka brott som vi anser gör en person olämplig, kunden ska vara delaktig i detta och när kunden är minderårig ska föräldrarna ha ett stort avgörande

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

Intervjuer kring Försäkringskassans rapport om felaktiga utbetalningar av assistansersättning. Artiklar om Lex Sarah och tystnadsplikt i personlig assistans.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.

Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Jämför och välj bland 177 assistansanordnare

Assistanskoll listar 177 assistansanordnare, av dessa har 164 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De som lämnat uppgifter till oss har tillsammans 5 875 kunder, vilket är ca 31 procent av alla assistansberättigade i Sverige.

Baserat på att 15 766 (dec. 2009) har assistansersättning från Försäkringskassan och att 3400 (okt 2009) har personlig assistans via kommunala LSS-beslut.

Enligt statistik från Försäkringskassan väljer 49 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Vi saknar siffror om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare, men om vi antar att de väljer i samma utsträckning innebär det att Assistanskoll täcker ca 63 procent av de som väljer en privat anordnare.

Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Hemmalaget Assistans AB
 • Livskomfort/AssistansService AB
 • MAJA's Assistans & Service HB
 • Trollebo Assistans HB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Aagave Assistans AB
 • AssistansPartner i Gävleborg AB
 • Blåvingen Personlig Assistans AB
 • Care AllOmsorg AB
 • Clara Assistans AB
 • Claras Assistanstjänst AB
 • DVT Assistans AB
 • E NKVABassistans
 • Exter Assistans AB
 • Ferla AB
 • Hallands CareCenter AB
 • Kooperativet Lotsen
 • LifeStyle Assistans
 • Livsanda - assistans med livsglädje
 • LSS Assistans
 • Max Assistans AB
 • MBK Assistans AB
 • Novasis Mitt AB med dotterbolag Norr och Väst
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • Optimal Assistans i Göteborg AB
 • Pater Assistans AB
 • PBA Assistans AB
 • Succurro AB
 • Svenska Vårdgruppen
 • Södertälje Assistans AB
 • Tibble konsult AB

Frågeformuläret

Vi vill påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att svara på de nya frågorna i frågeformuläret

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare
Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.

Annonsera på Assistanskoll

Annonsering på Assistanskoll: under april 2010 börjar vi med annonser på assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 3 715 e-postadresser varav ca 290 är assistansanordnare och 900 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.org

Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: