Moderaten Camilla Waltersson Grönvall ansvarig minister för LSS

Camilla Waltersson Grönvall, M I den nya M-KD-L regeringen (stödd av SD) är moderaten Camilla Waltersson Grönvall socialtjänstminister, ansvarig för frågor som rör LSS och personlig assistans.

Camilla Waltersson Grönvall ansvarig minister för LSS

Tidigare artiklar

Tidöavtalet och personlig assistans

"Övervägande" av statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Begränsa möjligheten att få assistansersättning för icke svenska medborgare. Det har KD, L, M och SD kommit överens om.

Tidöavtalet mellan M, SD, KD och L
Citat:

Utifrån de utredningsförslag som presenteras i mars 2023
... ska därefter åtgärder övervägas med målsättningen om ett statligt ansvar.

"Svek att förstatligande ska övervägas"

Christofer Bergenblock, Centerpartiet Att M, KD, L och SD säger att ett förstatligande ska "övervägas" är ett svek, säger Christofer Bergenblock, Centerpartiets nya talesperson i funktionsrättsfrågor.

Christofer Bergenblock, Centerpartiet – "Försörjningskrav för medborgarskap riskerar slå hårt mot funktionshindrade"
Citat:

När man skriver "övervägas" istället för att det "ska" införas, innebär det att finansdepartementet får sista ordet.

Ska personlig assistans förstatligas?

Den interpellationsfrågan fick ansvarige minister Camilla Waltersson Grönvall av Christofer Bergenblock, Centerpartiet.

Kommer staten ta över ansvaret för personlig assistans eller inte?

Tidigare artiklar

"Upp till bevis KD, L och SD!"

Maj Karlsson, Vänsterpartiet Sverigedemokraterna har ett enormt inflytande på regeringens politik och måste ställas till svars för sitt agerande i assistansfrågan, säger Maj Karlsson.

<Maj Karlsson, Vänsterpartiet – "Nu är det upp till bevis för KD, L och SD"
Citat:

Det står oerhört lite om personlig assistans, med tanke på hur drivande KD, L och SD varit i assistansfrågan.

Tidigare artiklar

"Har KD, L och SD glömt sina löften?"

Jonas Franksson, Ordförande i STIL Har KD, L och SD glömt sina löften om grundläggande behov, undrar Jonas Franksson efter att ha läst Tidöavtalet och regeringsförklaringen.

Jonas Franksson - Har KD, L och SD glömt löftet?
Citat:

Vi vet inte vilket inflytande SD kommer att ha inom den personliga assistansen, om de har veto eller inte.

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg: För låga ambitioner i Tidöavtalet

Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA Flera förslag i Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen, säger Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens ambitioner är för låga i Tidöavtalet"
Citat:

Själv utgick jag från att en politiker från L eller KD skulle ansvara för LSS frågorna.

Tidigare artiklar

80 procent får avslag vid nyansökan

Avslagsklubba Antalet avslag vid förstagångsansökan har ökat från 77 till 80 procent i aug 2022. Totala antalet beviljanden minskar.

80 procent får avslag vid förstagångsansökan

Tidigare artiklar

"Avslag beror på rättspraxis"

Ingeborg Watz Forslund, Försäkringskassan Att avslag på förstagångsansökningar ökat från 50 till 80 % sedan 2008 beror till stor del på den förändrade rättspraxisen, säger Ingeborg Watz Forslund.

Försäkringskassan, Ingeborg Watz Forslund – "Vanligaste orsak till avslag är att man hamnar under 20 timmarsgränsen"
Citat:

Bidrog inte Försäkringskassan till förändrad rättspraxis med att införa nya bedömningar av grundläggande behov nov 2007?
– Försäkringskassan förtydligade 2006/2007 hur tre av de grundläggande behoven ska definieras och bedömas. Syftet med det var att öka kvaliteten i bedömningarna.

Tidigare artiklar

Fremia kräver rättssäkerhet

Henrik Petrén, Fremia Fremia kräver lagändringar och styrning av Försäkringskassan för att öka rättssäkerheten vid återkrav av assistansersättning.

Henrik Petrén, Fremia – "Kommande regering måste öka rättssäkerheten vid återkrav"
Citat:

Möjligheten till en civilrättslig process har utgjort en räddningsplanka som nu inte längre finns kvar.

Tidigare artiklar

"Återkrav borde bara ske vid bedrägerier"

Cecilia Blanck, Föreningen JAG Idag kan ett förbiseende, en missuppfattning eller en anonym anklagelse leda till återkrav på miljonbelopp, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Återkrav ska bara kunna ske vid bedrägerier"
Citat:

Vi delar inte Fredrik Falks bild. Många hävdar tvärtom att enskilda har en betydligt sämre ställning i processer mot det allmänna.

Tidigare artiklar

Återkallade tillstånd och inhibitioner

IVO Se vilka assistansanordnare som fått återkallat tillstånd av IVO. Se även vilka anordnare som överklagat och fått inhibition att driva verksamheten vidare.

Återkallade tillstånd och beviljade inhibitioner

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Statsbudget, skuggbudgetar och riksdagsmotioner
 • Thomas Hammarberg intervjuas om Tidöavtalet och funktionsrättskonventionen
 • Intervjuer med regeringspartier
 • Susanne Berg på STIL intervjuas om behovsbedömningar
 • Med mera

Jämför och välj bland 211 assistansanordnare

Assistanskoll listar 211 assistansanordnare. 177 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 174 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Ramp Personlig Assistans AB
 • Självklarhets Assistans AB
 • Vi Omsorg i Sverige AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans på Gotland AB
 • AssistansExperten i Norden AB
 • Blå Assistans
 • Carelli Assistans AB
 • DVT Assistans AB
 • Familjen AB (Familjen utan gräns AB)
 • God Assistans i Mitt AB
 • Grytan Assistans & Konsult AB
 • Linnea Assistans AB
 • Livsam Personlig Assistans AB
 • LS Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • Nordström Assistans AB
 • NÄRA AB
 • Olivia Personlig Assistans AB
 • Omtanken I Skåne AB
 • SAAND Service & Omsorg AB
 • Vivant Assistans AB

Skicka sidan till: