"Det var omöjligt för brukarrörelsen att förutse vad som skulle hända"

Yvonne Malmgren

Domen från 2009 om integritetsnära delar av grundläggande behov var starten till nedmontering av personlig assistans, säger fd LSS-handläggaren Yvonne Malmgren. Sedan skadesköts assistansen genom att förknippas med fusk.

Yvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – "Det var omöjligt för brukarrörelsen att förutse vad som skulle hända"
Citat:

Assistansfusk har blivit ett begrepp i samhället, vilket är fruktansvärt olyckligt.

Ja, vi lever i ett hårdare klimat, man börjar prissätta människor igen.

De försöker lappa och laga, jag tycker det är en soppa alltihop.

Tidigare artiklar

Vårbudgeten: Extra pengar men assistansberättigade spås minska

Justitia

Antal assistansberättigade minskar från 14 500 i slutet av 2018 till 13 967 år 2022 bedömer regeringen i sin vårproposition. Samtidigt tillförs 150 miljoner till assistansersättning för 2019.

Regeringens vårproposition spår färre assistansberättigade

Vårbudgeten ger 150 miljoner extra till assistansersättning

Lena Hallengren vill inte lova lagändring för integritetsnära behov

Lena Hallengren

Det ska komma fler lagändringar som ska stoppa minskningen av antalet assistansberättigade. Men regeringen vill inte lova lagändring mot integritetsnära delar av grundläggande behov.

Lena Hallengren, Socialminister – "Att färre fått statlig assistans de senaste åren är ett stort problem"
Citat:

Jag har varit tydlig med att i alla sammanhang påpeka att andning och sondmatning bara är ett första steg.

Vill ni lagstifta mot att bara integritetsnära delar av grundläggande behov ska vara assistansgrundande?
– Det är en väldigt stor fråga, och inte en fråga som vi just nu tittar på.

Tidigare artiklar

Liberalerna vill se snabba åtgärder

Bengt Eliasson

Januariavtalet mellan S+MP+L+C ska leda till statligt huvudmannaskap och att grundläggande behov räknas i sin helhet, anser Bengt Eliasson. Detta ska nås via lagändringar, förordningsändringar och regleringsbrev till Försäkringskassan.

Bengt Eliasson, Liberalerna – "Först akuta åtgärder, sedan en ny assistansutredning"
Citat:

Grundläggande behov är den viktiga frågan, där måste vi få in en stöt så fort det går.

Sedan vill vi ha fram det statliga huvudmannaskapet och ett avsmalnat föräldraansvar.

Det är en långsiktig fråga, men det är fullt rimligt att man ska kunna nybevilja assistans efter 65 år.

Tidigare artiklar

"På nittiotalet såg politikerna mycket positivt på personlig assistans"

Yvonne Malmgren

På nittiotalet sågs LSS som en reformering av samhället. Varken minuträkning eller integritetsnära delar av grundläggande behov användes, säger den fd LSS-handläggaren Yvonne Malmgren.

Yvonne Malmgren, fd LSS–handläggare – "På nittiotalet var politikerna överens om att LSS inte hade en prislapp"
Citat:

Vi skulle få in nytänkandet att personen hade makt över sitt liv. Det var inte självklart, jag var också präglad av det gamla tänkandet.

De grundläggande behoven fanns inte till en början, de kom efter hand. Man skulle ha omfattande behov i sin dagliga livsföring.

"Det finns ingen prislapp på LSS". Det vara alla politiker eniga om under hela tiden jag jobbade där.

Tidigare artiklar

Tomas Juneborg, Krönikör - Hur fick grundläggande behov så central roll i nedmontering av assistansreformen?

Thomas Juneborg

Grundläggande behov är en konstruktion som saknar stöd i funktionsrättskonventionen, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, krönikör - Hur fick grundläggande behov så central roll i nedmonteringen av assistansreformen?
Citat:

Faktum är att begreppet inte ens fanns med i den ursprungliga LSS lagstiftningen 1994.

Realistiskt att kräva är få bort uppdelningen av de grundläggande behoven i integritetsnära och inte integritetsnära behov.

Tidigare artiklar

JAG - "Barnboenden en skam för samhället"

Cecilia Blanck

Efter Socialstyrelsens besked borde det inte finnas någon tvekan om att barnboenden byggs, och det är ett oerhört svek, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Det är en tragedi för varenda ett av dessa barn"
Citat:

De senaste åren har varit som en skärseld.

Efter att den nya rättspraxisen om egenvård och sondmatning … har det varit i princip omöjligt för barn under sex år att få personlig assistans.

Försäkringskassan måste sluta dela upp de grundläggande behoven i integritetsnära delar.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

  • Assistanskoll ställer frågor till de politiska partierna inför EU-valet till Europaparlamentet den 26 maj.
  • FUB och IfA intervjuas om sin syn på personlig assistans och gruppbostäder.
  • Ny lönestatistik för personliga assistenter från SCB i maj.
  • Med mera

Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: