Centerpartiet: "slopa uppdelning i grundläggande och övriga behov"

Sofia Nilsson, Centerpartiet Dagens behovsbedömningar med minutbedömning in i minsta detalj och uppdelning av behov måste ersättas av ett nytt system, säger Sofia Nilsson, partiets talesperson i funktionshinderfrågor.

Sofia Nilsson, Centerpartiet – "Uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov bör slopas"
Citat:

Hur hade mitt liv sett ut om jag skulle dela upp det i minuter och försöka beskriva vilka behov jag har.

Tidigare artiklar

Assistansanvändare i kommunerna minskar kraftigt

Antalet assistansanvändare med kommunalt beviljad assistans har på ett år minskat med 8 procent, vilket innebär 431 personer. Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan når en ny lägstanivå på 13 574 personer.

Antalet assistansanvändare minskar starkt

IfA: "En mycket oroande utveckling"

Sophie Karlsson, IfA Antalet assistansanvändare minskar nu i både kommuner och på Försäkringskassan. Det är en mycket oroande utveckling, säger IfAs ordförande Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson, IfA – "en mycket oroande utveckling"
Citat:

Om minskningen beror på att kommunerna stramat åt sin bedömning av rätten till personlig assistans, är det alarmerande.

Tidigare artiklar

Stöd för sexualitet i personlig assistans

Hanna Öfors, Funktionsrätt Sverige Hur ska stöd för sexualitet i personlig assistans utformas så det fungerar för alla parter? Kan sexualitet tas upp i behovsbedömningen? Det är några av de frågor som tas upp i projektet Min sexualitet - Min rätt.

Hanna Öfors, Funktionsrätt Sverige – "Sexualitet handlar om otroligt mycket mer än sexuell praktik"
Citat:

Behovsbedömningarna är redan integritetskänsliga, hur blir det då när frågor om tillgång till sin sexualitet också kommer på agendan?

Tidigare artiklar

Fremia varnar för större rättsosäkerhet vid återkrav

Henrik Petrén, Fremia Från 1 sep kan Försäkringskassan kräva in återkrav av assistansersättning utan prövning i allmän domstol.

Henrik Petrén, Fremia – "Rättsosäkerheten kommer att öka"
Citat:

Innebär att ett betalningsföreläggande av återkrav inte längre kommer att kunna bestridas i allmän domstol.

Tidigare artiklar

KD: "Regeringen måste tänka om"

Pia Steensland, Kristdemokraterna Regeringen måste tänka om och ge huvudmannaskaps-utredningen tilläggsdirektiv att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet, säger Pia Steensland.

Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Anmärkningsvärt, men inte förvånande"
Citat:

Socialdemokraterna är ansvariga för att den akuta situationen uppstod och sitter på den yttersta makten att rätta till den.

Tidigare artiklar

IfA: "Utredningen kan ta upp de grundläggande behoven"

Sophie Karlsson, IfA Det är beklagligt att regeringen inte ger Lars Lööws utredning tilläggsdirektiv om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Utredningen kan trots detta ta upp frågan, anser Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson, IfA – "Nu är grundläggande behov högaktuellt för Lars Lööws utredning"
Citat:

Om grundläggande behov även fortsatt är tröskeln in i assistans, är beräkningen av dessa högaktuell.

Tidigare artiklar

Så blir det nya föräldraavdraget

I regeringens förslag till lagändringar 1 jan 2023 ingår ett schablonavdrag för föräldraansvar inom personlig assistans. Ju äldre barnet är desto mindre avdrag.

Så blir föräldraavdraget 1 januari 2023

Tidigare artiklar

Smittade och avlidna assistansanvändare under pandemin

Under pandemin har 16,7 % av alla assistansanvändare varit bekräftat smittade av Covid 19. Antalet avlidna är totalt 116 personer eller 0,58 %. Det innebär drygt tre ggr högre dödlighet jämfört med befolkningen generellt.

Drygt tre gånger högre dödlighet bland assistansanvändare i Covid 19

JAG vill ha olika timbelopp

Olika timbelopp skulle kompensera extra kostnader för tex OB-ersättning eller behov av arbetsledning anser Cecilia Blanck. Hon tror det är enklare att ta hänsyn till diagnoser än livsstilssfaktorer när timbeloppen ska beräknas.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Bättre en halvbra lösning än dagens orättvisa"
Citat:

Dagens system som innebär "samma peng till alla, oavsett behov" är ohållbart och får förfärliga konsekvenser.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer inför riksdagsvalet 11 september 2022
 • Nya siffror om medellöner för personliga assistenter för 2021
 • Med mera

Jämför och välj bland 217 assistansanordnare

Assistanskoll listar 217 assistansanordnare. 176 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 173 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Carelli Assistans AB
 • Eila - Engelholm Independent Living Association
 • God Assistans i Mitt AB
 • God Assistans i Norr AB
 • God Assistans i Syd AB
 • God Assistans i Värmland AB
 • God Assistans i Väst AB
 • Handen Assistans
 • LA Assistans AB
 • Primacura AB
 • Sanda Assistans AB
 • Stugknuten ekonomisk förening
 • Tindra personlig assistans AB

Skicka sidan till: