Folkpartiet vill se förändrade assistansbedömningar

Efter att nyvalet ställts in har det vanliga politiska arbetet börjat komma igång igen. Folkpartiet vill nu se en parlamentarisk utredning av personlig assistans med syfte att ändra de hårdare bedömningarna.

Bengt Eliasson, Folkpartiet – "Det behövs en ny parlamentarisk utredning om assistansen"
Citat:

Assistansen borde vara helt statligt finansierad. Då kunde man lägga en tioårsplan och stämma av efter fem år.

Jag har moderata vänner som håller med mig helt och andra som inte alls förstår varför jag intresserar mig för socialförsäkringsfrågor.

Sverigedemokraten Carina Herrstedt motionerar också i den här frågan, hur ser du på det?
– Den har jag inte ens sett. Men det tackar vi för, oaktat partifärg, ju fler vi är som pratar om frågorna desto bättre.

Jag vill inte se mer kontroll som drabbar de assistansberättigade, som t.ex. tvåårsomprövningar. Kontrollen ska istället riktas mot anordnarna.

Samtidigt har det varit väldigt mycket utredande av assistansen de sista åren…
– Ja, men de flesta av dessa har bara varit inriktade på kostnaderna.

Tidigare artiklar

Assistansfusk i media

P1 granskade nyligen fusk inom assistans. De fick snabbt kritik för hur personlig assistans framställdes och beskrevs i reportagen.

Reportageserie om assistansfusk i Sveriges radio - P1

Vilhelm Ekensteen, IfA – "Ekots granskning var sensationsjournalistik"
Citat:

Journalisten avslöjade här sin okunnighet om vad personlig assistans är.

Gränslösheten som i Hallandspolisens spekulationer om tiotals miljarder i fusk för några år sedan har lyckligtvis minskat.

Billumutredningens tvivelaktiga inkludering av s k överutnyttjande är bara en av flera omständigheter som tyder på att den rättvisande siffran är väsentligt lägre.

Andra Reaktioner i media:

Tidigare artiklar

Direct Payments införs i hela Australien

I Australien talar man om Direct Payments istället för personlig assistans. Läs om hur funktionshindrades situation håller på att förändras i Australien.

Direct Payments på väg att införas i hela Australien
Citat:

Personer som beviljats Direct Payments får stöd i enlighet med en individuell plan och budget.

Minderåriga eller personer som inte själva har kapacitet att hantera sitt stöd kan söka Direct Payments om en sk Nominee hjälper till att ta ansvaret.

Vi har inte många avtal med privata företag, men det kan ändras när Direct Payments får ett större genomslag. De börjar intressera sig mer och mer.

Det finns ingen bestämd kostnad per timme, taket sätts av den individuella budgeten och hur många timmar som en utförare kan ge utifrån budgeten.

I New South Wales kan man bara anställa en anhörig som bor i samma hushåll om det finns särskilda skäl.

Man antar att det kommer att kosta mer om man inte gör någonting, och att en investering i NDIS kommer det att leda till 1 % tillväxt i BNP.

Diskriminering i platsannonser?

Vilka krav och önskemål på assistenter kan man beskriva i platsannonser och samtidigt ta hänsyn till Diskrimineringslagen?

Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – "Du kan skriva att assistenten ska vara i viss ålder om du har ett godtagbart skäl"
Citat:

Du får inte utestänga vissa grupper utan en godtagbar orsak. Det går inte heller att säga att jag vill bara ha blonda 30-åriga män eftersom jag tror på den svenska rasen.

Vi reagerar på om t.ex. en man i 40-årsåldern bara vill ha unga flickor som assistenter, då måste vi fråga varför.

Om jag är en ung kille på 22 år som gillar hårdrock så vill jag kanske att mina assistenter delar det intresset, då kanske inte en 62-årig dam som är intresserad av hemarbete passar.

Kan man söka en assistent som har samma sexuella läggning som en själv?
– Ja, men istället för att skriva, tex "du ska vara homosexuell" så kan man skriva "du ska vara bekväm att umgås i gaykretsar"

Försäkringskassan förtydligar föräldraansvar

I en ny rättsfallsöversikt görs förtydliganden om hur långt föräldrarnas ansvar sträcker sig när ett barn har assistansersättning. Ställningstagandena gäller personlig hygien, kommunikation och tillsyn.

Försäkringskassan förtydligar gränserna för föräldraansvaret

Kommunala utförare kan delta i Assistanskoll

Kommunala utförare kan nu delta i Assistanskolls jämförelsetjänst. De jämförs på samma villkor som privata anordnare.

Läs profilen för Grums Kommun som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Assistanskolls behovsräknare

Det är möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.

Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju med Regeringen om vad man vill med personlig assistans
 • Intervju med medieforskare om hur assistans framställs i media
 • Intervju med John Magnus Roos om hans undersökning av assistansberättigades fritidsaktiviteter
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

Ewy har gjort en hållare till sin mobiltelefon så att den ska vara lätt att komma åt. Fodralet hänger i öglor i ett bälte runt midjan. Öglan till fodralet går att få tag på hos en skräddare, som även kan stansa ut hålet.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 272 assistansanordnare

Assistanskoll listar 272 assistansanordnare, av dessa har 238 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 238 anordnarna har tillsammans 10 541 kunder, vilket motsvarar ca 53 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 85 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 16 124 (nov 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3 896 personer (okt 2013) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 61,5 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 86 procent av den privata marknaden.

Assistanskoll listar även kommunala utförare på på samma villkor. Just nu deltar en kommun i jämförelsetjänsten.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Assisteria Omsorg
 • Konsensus Personlig Assistans

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AAT i Sverige AB
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • God Assistans i Sverige AB
 • JS Assistanskonsult AB
 • L&S Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • NÄRA AB
 • PerformIQ Care AB
 • Viola Assistans AB

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: