Bengt Westerberg – "granska assistansföretag med mycket höga vinster"

Bengt Westerberg

Bengt Westerberg vill ha krav på kollektivavtalsvillkor och mer granskning av assistansföretag med mycket höga vinstmarginaler. Han är samtidigt kritisk mot överdrifter av fuskets omfattning och att fusket används för att angripa rättigheterna i LSS.

Bengt Westerberg - "Fusket var ingen stor fråga när assistansen infördes på nittiotalet"
Citat:

Det borde inte vara möjligt att göra stora vinster i assistansverksamhet som sköts enligt regelboken.

Vi funderade i ärlighetens namn inte så mycket på riskerna för kriminalitet i början av nittiotalet.

Tidigare artiklar

Funktionsrätt kräver hårdare tag mot fusk

Mikael Klein, Funktionsrätt

Skärpta krav för tillstånd, kvalitetsmätningar, starkare verktyg för IVO. Samtidigt är Mikael Klein kritisk till att fuskbekämpning blandas samman med svepande tal om mörkertal av fusk och assistansens höga kostnader.

Mikael Klein, Funktionsrätt – "Personlig assistans verkar vara ett rött skynke för vissa"
Citat:

Insikt är på tok för svagt begrepp, vi hade velat se krav på kunskap och erfarenhet.

En viktig parameter är att fånga enskilda mottagares synpunkter, men mätningen får inte stanna vid att endast mäta nöjdhet.

Tidigare artiklar

Lagändring mot anordnare utan tillstånd

Lagens klubba

Regeringen föreslår en lagändring så Försäkringskassan och kommuner kan neka att betala ut assistansersättning när assistans utförts av anordnare som saknar tillstånd från IVO. Lagändringen föreslås gälla från 1 nov 2021.

Lagändring mot anordnare utan tillstånd

Tidigare artiklar

Fuskreportage i SVT

SVT beskriver situationen som ett inbördeskrig mellan Försäkringskassan och utpekade assistansföretag, där de med behov med assistans kommer i kläm.

Artikelserie i SVT om assistansfusk

Tidigare artiklar

Assistansanvändare intervjuas om Coronatiden

Wenche Willumsen, assistansanvändare

Isoleringen har varit svår, liksom rädslan att bli smittad. För att överleva har Wenche Willumsen aktiverat sig. Hon säger att det varit mycket svårt att klara av situationen utan assistansen.

Wenche Willumsen, assistansanvändare – "Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden"
Citat:

Jag har med andra ord "coronafrisyr" nu, har inte haft så långt hår på 30 - 40 år.

Jag har varit skiträdd – och har hanterat rädslan genom att ta mig för saker.

Tidigare artiklar

RBU – "Kassan tillåts fortsätta"

Maria Persdotter, RBU

Försäkringskassans tillåts fortsätta med de hårda assistansbedömningar som regeringen önskade i regleringsbrevet för 2016. RBU:s ordförande Maria Persdotter anser att regeringen nu måste agera

Maria Persdotter, RBU – "Socialministerns uttalande i JAG:s intervju spär på misstron"
Citat:

Förslaget att slopa assistans för barn kan mycket väl tas upp av en kommande regering.

Regeringen behöver agera mot sin myndighet. Det är uppenbart att något är snett när antalet assistansberättigade fortsätter att minska.

Tidigare artiklar

FHM ger riktlinjer för vaccinering

Assistansanvändare och personliga assistenter vaccineras i Fas 2 efter äldre med hemtjänst/i boenden, enligt Folkhälsomyndigheten. Fas 2 beräknas starta i februari enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.

FHM ger ut riktlinjer om vaccination för personlig assistans

Tidigare artiklar

Kalmar vaccinerar LSS redan i Fas 1

Region Kalmar vaccinerar alla med personlig assistans och i LSS-boenden liksom vårdpersonal på tex IVA i första fasen tillsammans med äldre i boenden/hemtjänst.

Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – "Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången"
Citat:

Vi vill vaccinera även assistenterna i det första skedet, eftersom de är nära de assistansberättigade.

Man har inte fullt skydd förrän en vecka efter den andra vaccineringen.

Tidigare artiklar

KD – "prioritera assistansen högre"

Pia Steensland, KD

Pia Steensland anser att assistansanvändare bör gå före tex anhöriga till personer med hemtjänst för vaccination mot Covid 19. Hon ställde nyligen en skriftlig fråga till Socialminister Lena Hallengren.

Pia Steensland, KD – "Frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriterats i pandemin"
Citat:

Allt ifrån anpassad kommunikation i början av pandemin till tillgång till testning och merkostnadsersättning. Och nu tillgång till vaccin.

Då har vi frångått principen om att de med störst behov ska få vaccin först.

Tidigare artiklar

Privata anordnare får mer ersättning för Covid 19

Privata assistansanordnare och egna arbetsgivare kommer att kunna söka ersättning för kostnader för skyddsutrustning för personliga assistenter relaterat till Covid 19 även för perioden dec 2020 till april 2021.

Privata anordnare får fortsatt ersättning för skyddsutrustning

Tidigare artiklar

David Lega – "Låt inte EU bestämma i assistansfrågan"

David Lega, EU-parlamentariker

Att kräva att länder som Rumänien eller Ungern ska införa personlig assistans idag är inte realistiskt, anser David Lega, EU-parlamentariker (KD). Han ser också faror i att frågorna lyfts upp på EU-nivå.

David Lega, EU-parlamentariker, Kd, - "Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå"
Citat:

Från de nordiska länderna, där man lever så nära ett vanligt liv det går, till Ungern och Rumänien där man sitter inlåst på institutioner.

Jag tycker att alla ska ha personlig assistans men vi måste inse att det inte alltid är möjligt.

Tidigare artiklar

Nya kollektivavtal för assistenter

Fremia (fd Arbetsgivarföreningen KFO) har ca 550 assistansanordnare och egna arbetsgivare och berör runt 35 000 assistenter. Sobonas KFS-avtal berör cirka 1500 assistenter.

KFO och Sobona tecknar nya kollektivavtal med Kommunal

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

  • Assistanskoll följer kommande direktiv till utredning av huvudmannaskapet för personlig assistans
  • Kommande kollektivavtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna
  • Med mera

Jämför och välj bland 232 assistansanordnare

Assistanskoll listar 232 assistansanordnare. 205 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 201 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

AO Assistans AB Kraft Assistans AB
Absoluta Omsorgen Sverige AB LS Assistans AB
Albatross Personlig Assistans AB LSS-Partner AB
Aroskooperativet Lidköping Assistans AB
Assistans Kompetens I Sverige AB Maxia Care AB
Assistans i Balans i Sverige AB MejDej Kooperativet
AssistansExperten i Norden AB NOA Personlig Assistans AB
Cia Assistans AB Nordia Care AB
ELFA assistans i Sverige AB Novasis Mitt AB
Enigheten Personlig Assistans AB Omsorgshuset i Stockholm AB
Er Assistans i Mellansverige AB Omtanken I Skåne AB
Frej Assistans AB P-assistans & omtanke
Fri Assistans STHLM AB P.ass.FORM AB
Fria Valet LSS Assistans i Sverige AB Passal AB
Furuboda Assistans AB Sanda Assistans AB
Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB Skånes Nord Ost Kooperativ EK
Glaucus Assistans AB Soleil Assistance AB
God Assistans i Norr AB Stugknuten ekonomisk förening
God Assistans i Syd AB Telge Assistans AB
Hemmalaget Assistans AB Törnrosens Assistans AB
Himmave AB VH assistans AB
Inova Assistans AB Val av Omsorg Falköping AB
JAG Personlig assistans Vi Assistans AB
Konsensus Personlig Assistans Vår Omtanke AB
Kooperativet Vilja Älvsborgs assistans HB

Skicka sidan till: