Lena Hallengren vill se fortsatt delat huvudmannaskap

Lena-Hallengren

Fortsatt delat huvudmannaskap mellan stat och kommun för personlig assistans. Ingen indragen assistans för barn under 12 år. Det är regeringens ambition enligt Lena Hallengren. Men de som redan förlorat sin assistans får vänta tills LSS–utredningen är klar.

Lena Hallengren, Barn, äldre och folkhälsominister – "Allt talar för ett fortsatt delat huvudmannaskap"
Citat:

Staten ska inte släppa det ansvar staten en gång tagit för den statliga assistansen för de med de största behoven.

Vi har ingen ambition dra in assistansen för barn under 12 år.

Tidigare artiklar

Antal assistansberättigade minskar...

I april 2018 hade 14 638 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår stadigt och antalet är nu 1 541 färre jämfört med okt 2015.

Antalet assistansberättigade minskar...

Tidigare artiklar

Detta krävs för att återupprätta assistansreformen...

Thomas Juneborg

Om assistansreformens intentioner verkligen ska återupprättas krävs en rad åtgärder, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, krönikör - Det är lång väg kvar innan assistansreformen är säkrad
Citat:

Begreppet "integritetsnära hjälpbehov" måste slopas helt och hållet.

Tidigare artiklar

Regeringen tar bort besparingsdirektiv

Lena Hallengren

Regeringen tar bort besparingskravet på LSS-utredningen och förlänger arbetstiden till den 15 december 2018. Utredningen får dock inte ge förslag som ökar kostnaderna.

Sparkraven på LSS-utredningen tas bort
Citat:

Lena Hallengren
Utredaren behöver inte föreslå besparingar i assistans-ersättningen enligt tidigare direktiv. Besparingskraven är strukna.

Tidigare artiklar

RBU - "Det finns en underliggande ström som inte ändrats"

Henrik Petren

Regeringen slopade besparingsdirektiven, men över 1500 har förlorat sin assistansersättning och 8 av 10 som söker får avslag. Detta har regeringen inte agerat mot säger Henrik Petrén.

Henrik Petren, RBU – "Det finns en underliggande ström regeringen inte ändrat på"
Citat:

Vad de gjort innebär att man inte uppmuntrar till ytterligare försämringar.

Tidigare artiklar

Bengt Westerberg - "Bra, men det räcker inte"

Bengt Westerberg

Det är bra att regeringen tar bort besparingskraven på LSS-utredningen, men det räcker inte menar Bengt Westerberg. Det finns en rad brister i stödet från LSS.

Bengt Westerberg - "Det räcker inte att ta bort besparingsdirektiven"
Citat:

Snäva tolkningar av lagen har gjort att många blivit av med sin assistansersättning.

Som antyds i utredningsdirektiven är det många i behov av ledsagarservice.

Tidigare artiklar

"De som förlorat sin assistans bör få den tillbaka"

Anders Lindberg

Regeringen slopade besparingsdirektiven, men över 1500 har förlorat sin assistansersättning och 8 av 10 som söker får avslag. Detta har regeringen inte agerat mot säger Henrik Petrén.

Reaktioner på slopade besparingsdirektiv
Citat:

Elisabeth Sandlund, Tidningen Dagen
Sverige var ett föregångsland på funktionsrättsområdet …Det kan vi bli igen.

STIL
Regeringen är livrädd för att nedskärningarna av personlig assistans ska bli en valfråga.

Tidigare artiklar

Alla blir förlorare när grupper ställs mot varandra

Nora Eklöv

Assistanskolls krönikör Nora Eklöv skriver om varför assistans behöver bli en fråga i valrörelsen och varför utsatta grupper inte får ställas mot varandra.

Nora Eklöv, krönikör - Alla blir förlorare när grupper ställs mot varandra
Citat:

Det började under flyktingkrisen hösten 2015 när finansminister Magdalena Andersson gick ut med ett mycket skrämmande uttalande.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan JK-anmäls för tolkning av sondmatningsdom

Kritiken mot Försäkringskassans tolkning av HFD:s dom om sondmatning blir allt hårdare. RBU JK-anmäler nu Försäkringskassan för domstolstrots.

Försäkringskassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom

Tidigare artiklar

Mathias Blomberg -"Försäkringskassan vill inte rätta in sig"

Mathias Blomberg

Advokat Mathias Blomberg anser tvärtemot Eva Nordqvist på Försäkringskassan att HFD:s dom innebär att aktiva delar av sondmatning är integritetskänsliga och berättigar till personlig assistans.

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå - "Som att säga att HFD är inkompetent"
Citat:

När HFD avgjort frågan om sondmatning ansåg HFD att det inte krävdes någon ytterligare prövning. Det betyder att Kammarrättsdomen gäller.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan står fast vid sin uppfattning

Eva Nordqvist

Försäkringskassan står fast vid att HFD:s dom inte tar ställning till om och när sondmatning ska ses som integritetskänslig.

Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – "Enligt HFD måste man i varje enskilt ärende bedöma i vilken utsträckning sondmatningen är integritetskänslig"
Citat:

Målet i övrigt ... bedömningen av om den hjälp som behövdes med det grundläggande behovet var av tillräckligt integritetskänslig karaktär ... förklarades vilande.

Tidigare artiklar

RBU – Försäkringskassans hållning obegriplig

Henrik Petrén

För Henrik Petrén är det självklart att HFD anser att Kammarrättsdomen gäller. Det är obegripligt att Försäkringskassan hävdar att sondmatning och egenvård inte behöver vara integritetskänsligt.

Henrik Petrén, RBU – "Försäkringskassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans"
Citat:

De borde naturligtvis göra en pudel och djupt beklaga att de har gjort en felaktig tolkning av lagen.

Försäkringskassans generaldirektör Anna Marie Begler sparkas

Ann-Marie Begler

Regeringen avsätter Ann Marie Begler som generaldirektör för Försäkringskassan. Ny tillförordnad generaldirektör blir Maria Hemström-Hemmingsson, tidigare generaldirektör på ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen.

Ann-Marie Begler får sparken av regeringen

Tidigare artiklar

Riksdagsdebatt om assistans

Riksdagen

Den 21 maj hade riksdagen en debatt om rättsläget i personlig assistans. Debatten hade begärts av Kristdemokraterna.

Se riksdagsdebatt om personlig assistans

Tidigare artiklar

Uppdaterad löneguide för assistenter

Mynt

Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s siffror för 2017 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Löneguiden för assistenter är uppdaterad

Tidigare artiklar

Ny studie lovordar anhörigassistans

Anna Dunér

Anhörigassistans ger ett flexibelt stöd där assistansanvändaren slipper känna tacksamhet för oavlönat arbete. Men det finns samtidigt risk för beroenden om enbart anhöriga är assistenter, säger Anna Dunér som forskat om anhörigassistans.

Anna Dunér, professor i Socialt arbete, Göteborgs universitet – "Anhörigassistenter ger en privat sfär att vila i"
Citat:

Många ansåg att de anhöriga var de som assisterade bäst i intima och känsliga situationer.

De anhöriga utgjorde även ett skyddsnät när övrigt stöd var otillräckligt.

Tidigare artiklar

Bokslutsuppgifter nu synliga på Assistanskoll

Assistanskoll har nu gjort uppgifter från Bolagsverket i synliga i profilerna för de anordnare som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Uppgifter som blir synliga är omsättning, vinstmarginal, Resultat före finansiella poster/skatt, årets resultat, eget kapital, utdelning till aktieägare, lön till styrelse/VD, lön till övriga anställda, antal anställda samt ev moderbolag.

Vi beställer uppgifterna från Allabolag.se varje år och i samband med detta uppdaterar vi siffrorna.

Vi gör detta för att uppgifterna efterfrågats, för att förbättra informationen för våra läsare och för att öka transparensen i jämförelsen.

Vid frågor kontakta Algren Morgan på algren@assistanskoll.se eller 08 506 22 177

GDPR - policy för Assistanskoll och Independent Living Institute

Med anledning av införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018 har Independent Living Institute (varav Assistanskoll är en del) uppdaterat sin integritetspolicy där vi beskriver hur vi arbetar med personuppgifter. Du kan läsa om vår integritetspolicy på Integritetspolicy för Independent Living Institute.

Vår målsättning är att utföra vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de regler för personuppgiftsskydd som dataskyddsförordningen, i fortsättningen GDPR, innehåller.

Du som prenumerant på assistanskolls nyhetsbrev kan nu själva hantera din personliga information som finns hos oss. Detta kan du göra längst ner i foten i detta nyhetsbrev.

Du kan även läsa om hur Assistanskoll hanterar dina personuppgifter på Integritetspolicy för assistanskoll.se

Kommande artiklar

 • Intervju med Lill Hultman som doktorerat om ungdomars och handläggares upplevelser av behovsbedömningar av assistans.
 • Intervju med Jan Lindholm, Miljöpartiet om assistanspolitiken.
 • Intervju med Margareta Persson om boken "Gamla synsätt spökar än – funktionshinder genom tiderna"
 • Med mera

Jämför och välj bland 241 assistansanordnare

Assistanskoll listar 241 assistansanordnare. 199 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 195 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare med totalt 203 kunder.

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Glaucus Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 4 Andi AB
 • 4 you personlig assistans i Värmland AB
 • Adena Personlig Assistans AB
 • 7H Assistans
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistansliv i Sverige AB
 • Assisticum AB
 • Atlas Assistans AB
 • Carelli Assistans AB
 • Cia Assistans AB
 • Fria Valet LSS Assistans i Sverige AB
 • GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living
 • Hemmalaget Assistans AB
 • Humana
 • Humlan Assistans AB
 • IGS Assistans AB
 • Iustitia Assistans AB
 • Jelia Care AB
 • Konsensus Personlig Assistans
 • Kooperativet Lila
 • Kraft Assistans AB
 • L&S Assistans AB
 • Lans Assistans AB
 • Lidköping Assistans AB
 • Liv ihop AB
 • Monument Assistans AB
 • Nordica Assistans AB
 • P.ass.FORM AB
 • Rehab Station Stockholm AB
 • Rehability i Väst AB
 • Rix Omsorg AB
 • SAAND service & omsorg AB
 • Shamsen Assistans AB
 • Strandbergs Personlig Assistans AB
 • V.O.S Assistans

Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81

Du kan även stödja Assistanskolls arbete genom att donera via swish till 123-191 01 40


Skicka sidan till: