Assistanskoll Nyhetsbrev 2016-01-27

Försäkringskassan vill normera "andra personliga behov"

Therese Karlberg

Det saknas regler för vilka behov som ska ge assistans och gränser för hur många timmar det är rimligt att bevilja. Det säger Försäkringskassan i rapporten "Assistansersättningens utveckling"

Therese Karlberg, Försäkringskassan - "Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov"
Citat:

Vill ni sträva mot lika tydlig bedömning av "andra personliga behov" som införts för grundläggande behov?
- Ja, det är något som ingår i normeringsarbetet.

Utan en "måttstock" har handläggarna svårt att bedöma tidsåtgång och avgöra om den yrkade tiden är rimlig.

Tidigare artiklar

Synen på assistanskostnader har förändrats

Anna Barsk Holmbom

Om man jämför en rapport från Riksförsäkringsverket 2001 med Försäkringskassans rapport 2015 får man olika bilder av stigande assistanskostnader. Anna Barsk Holmbom varnar också för Försäkringskassans vilja att normera "andra personliga behov".

Anna Barsk Holmbom - "Synen på ökningen av assistansberättigade och assistanstimmar har förändrats"
Citat:

Jag är oerhört glad och tacksam varje gång jag hör en politiker tala om att man vill slå vakt om reformen, att den är viktig och ska bevaras.

Socialutskottet och riksdagen var dock överens om att ingen grupp skulle förlora sin rätt till assistans som sedan tidigare kunnat få det.

Finansministern ser fel i systemet med assistansersättning

Magdalena Andersson

I en debattartikel i Aftonbladet står finansminister Magdalena Andersson fast vid att de ökande kostnaderna visar att något är fel i systemet.

Finansministern talar om assistansens stigande kostnader

Tidigare artiklar

Kostnadsökningen har naturliga förklaringar

Anna Barsk Holmbom

Assistans gör att vi lever längre och assistansberättigade ser mer och mer möjligheter att göra saker i livet. Det är några orsaker till att kostnaderna ökar säger Anna Barsk Holmbom.

Anna Barsk Holmbom – "Det finns naturliga orsaker till att antalet assistansberättigade och assistanstimmar ökat"
Citat:

Ju längre personen har assistans, desto bättre lär hen sig att leva med och använda sig av assistansen.

Det betyder inte att de timmar som beviljas nu är för många, snarare att många inte sökte för alla behov tidigare. Nu törs man inte längre låta bli.

Tidigare artiklar

Professor kritiserar svensk självgodhet

Magnus Tideman

Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap på Högskolan i Halmstad, anser att det är en myt att Sverige är "bäst i världen" på funktionshinderområdet, en rad länder har kommit längre.

Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap - "Svenska självgodheten ett stort problem"
Citat:

Självgodheten är ett stort problem eftersom den minskar drivkrafterna för utveckling och förbättring.

De som inte kan eller har andra som kan företräda dem har förlorat.

Man kan inte sträva efter att det ska vara lika för alla eftersom problemet inte ser exakt lika ut för två olika personer trots likartade funktionsnedsättningar.

Psykisk funktionsnedsättning definieras av kassan

Försäkringskassan publicerade före jul ett rättsligt ställningstagande som definierar psykisk funktionsnedsättning som "nedsättning av någon av de psykiska funktionerna".

Försäkringskassan definierar "Psykisk funktionsnedsättning"

Advokat analyserar kassans beslut

Mathias Blomberg

Att psykiska funktioner i ICF används i bedömningen kan göra att läkare tar över delar av handläggningen, säger Mathias Blomberg, advokat på IGNE Advokatbyrå.

Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – "Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad"
Citat:

Detta är en helt ny tillämpningsproblematik som vi bara sett början på.

Man låtsas stå som frågetecken till att kostnaderna ökar samtidigt som det finns fullt naturliga förklaringar.

Om andra personliga behov ska tidsnormeras efter vad som är normalt, då anser jag att det behövs ett prejudikat från HFD.

Vidare läsning

Centern intervjuas om assistans

Per Lodenius

Den som har en oförändrad funktionsnedsättning ska inte behöva göra en omfattande tvåårsomprövning enligt Per Lodenius. Om förändrad rättspraxis ska få påverka omprövningen ser han däremot som en annan fråga.

Centerpartiet, Per Lodenius -"Vi vill se en blocköverskridande uppgörelse om personlig assistans"
Citat:

Vill Centerpartiet ändra § 9a i LSS?
- Jag vill inte kommentera domstolsutslaget, detta behöver regeringen förhålla sig till.

Ãr det kanske bra att kostnaderna dämpas av de här domarna, är det kanske en positiv utveckling?
- Det kan man inte säga, det som är viktigt är att det är ett rättssäkert system. Jag vet inte om personer fått mer assistans än vad grundtanken och behovet är.

Vidare läsning

Ser mörkt på assistansens framtid

Thomas Juneborg

Att så många talar om att assistanskostnaderna är för höga tror Thomas Juneborg beror på att rätten att styra sitt eget liv har tappat sitt värde i mångas ögon.

Thomas Juneborg, talesperson VIMPA - "Det ser inte bra ut för assistansen inför 2016"
Citat:

Går detta igenom är intentionerna i LSS stendöda.

Jag tror jag talar för alla andra när jag säger att det skulle vara mycket förnedrande att bli undersökt av läkare och experter om vilken hjälp man ska ha.

Det visar att Socialdemokraterna har svårt att ta till sig assistans som något viktigt.

Vidare läsning

SKL ger sin syn på kostnader

Kommuner har en genomsnittlig merkostnad på upp till 12 % jämfört med Försäkringskassans schablonbelopp enligt rapporten "Koll på assistansen" från Sveriges kommuner och landsting.

Rapport från SKL om kommunernas assistanskostnader

Kommande artiklar

 • Intervju med Stefan De Vylder om synen på kostnader i personlig assistans
 • Intervju med Socialstyrelsen om sexualitet i assistans.
 • Med mera.

Personlig Assistans tips

Få ut det bästa av personlig assistans

Svante förbereder assistenten inför nya situationer. Först tänker han igenom hur han vill att det ska fungera sedan pratar han med assistenten, till exempel om hen ska hålla sig i bakgrunden eller inte.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar, facklitteratur, med mera.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv.

Guiden "Att arbeta som personlig" ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.

Guiden Vad har personliga assistenter i lön? ger information om medellöner, skillnader mellan kommun/privata företag, kön och ålder.

Guiden Förbered dig inför din assistansbedömning hjälper dig att göra en egen bedömning av ditt assistansbehov.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om personlig assistans. antal assistansberättigade, val av anordnare, tvåårsomprövningar, de största assistansanordnarna, med mera...


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Läs kollektivavtalen från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL/PACTA


Jämför och välj bland 283 assistansanordnare

Assistanskoll listar 283 assistansanordnare, av dessa har 245 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 245 anordnarna har tillsammans 11 223 kunder, vilket motsvarar ca 55 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 88 procent av de som väljer privata anordnare

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Jämför och välj bland 287 assistansanordnare

Assistanskoll listar 287 assistansanordnare, av dessa har 249 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 249 anordnarna har tillsammans 11 272 kunder, vilket motsvarar ca 56 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 88 procent av de som väljer privata anordnare

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Fri Assistans STHLM AB
 • Förenade Care AB
 • MR Assistans AB
 • Neuro Assistans Sverige AB
 • Nordisk Hem och LSS Assistans AB
 • VårOmtanke/BUA AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Allas Assistans
 • Anemon Personlig Assistans AB/Nytida
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistanskompaniet AB
 • Fröken Fridas Assistans AB
 • L&S Assistans AB
 • Mellanhanden AB
 • Molnet Personlig Assistans AB
 • Omtanken I Skåne AB
 • P-assistans & omtanke
 • Västgöta Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat sina profiler på assistanskoll på 1 ½ år tas bort från jämförelsen.


Länka till Assistanskoll

Vi vill sprida vår information på Assistanskoll till så många som möjligt. Hjälp oss genom att länka till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner länkar till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: Lista på kommuner som länkar

Socialstyrelsen rekommenderar kommuner att informera om Assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 83


Skicka sidan till: