Finansministern svarar på kritiken

Magdalena AnderssonI en debattartikel i Aftonbladet bemöter Finansminister Magdalena Andersson kritiken mot att hon i oktober i år sagt att besparingar i assistansersättning ska bekosta en del av flyktingmottagandet. Finansministern står fast vid att något är fel i systemet med assistansersättning.

Att något inte stämmer i systemet med assistansersättningen menar hon visas av kostnaderna ökat från 10 miljarder kronor till 24 miljarder mellan 2004 och 2014 men att de assistansberättigades behov inte kan ha mer än fördubblats under samma tid.

Hon säger att de ökande kostnaderna kan bero på felaktiga utbetalningar eller att privata företag tar för mycket betalt i syfte att göra stora vinster. Kostnadsökningarna ska hållas tillbaka genom att resurser används på ett riktigt sätt. Assistansen måste få kosta, men skattemedel ska gå till rätt saker.

Hon slår ifrån sig kritiken om att hon ställer nyanlända och personer med stora funktionsnedsättningar mot varandra.

”Regeringen har allt sedan den tillträdde arbetat med åtgärder för att hålla tillbaka utvecklingen med skenande kostnadsökningar för assistansen. Det har ingenting att göra med hur många människor som söker asyl i Sverige.”

Vidare läsning

Magdalena Andersson, Aftonbladet Debatt: Vi måste se över systemet för LSS

Anna Barsk Holmbom - "Därför är det självklart att kostnaderna ökar"

IfA, STIL och föreningen JAG - "Personlig assistans - vår rätt till ett anständigt liv"

Assistansanordnarna i Dagens samhälle - "Cyniskt att ställa utsatta grupper mot varandra"

Susanne Berg, STIL - "Regeringen ställer utsatta grupper mot varandra"

Vilhelm Ekensteen, IfA - Assistansersättningen vs flyktingmottagandet"

Föräldrakraft - "Farligt ställa assistansen mot flyktingmottagande"

Skicka sidan till: