Försäkringskassan definierar ”Psykisk funktionsnedsättning”

OrdförandeklubbaFörsäkringskassan publicerade före jul ett rättsligt ställningstagande som definierar psykisk funktionsnedsättning som ”nedsättning av någon av de psykiska funktionerna”. Utgångspunkten är hur psykiska funktioner beskrivs i ICF, WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd.

Ställningstagandet görs efter en dom 25 juni 2015 i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som slog fast att bara personer med psykisk funktionsnedsättning kan få assistanstid för det femte grundläggande behovet, ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”.

Utgår från WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd

Bedömningen ska göras via medicinska underlag och försäkringsmedicinska rådgivare. Utgångspunkten för vad som är en nedsättning i psykiska funktioner tas i Socialstyrelsens version av WHO:s Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). På sid 51-61 beskrivs vad som ingår i psykiska funktioner.

Måste vara kopplat till övriga grundläggande behoven

Försäkringskassans skriver på sin hemsida att definitionen måste göras för att rättstillämpningen ska bli enhetlig. För att behov av ingående kunskaper ska kunna ses som grundläggande behov måste hjälpbehovet kunna kopplas till något av de andra grundläggande behoven, personlig hygien, måltider, av/påklädning och kommunikation.

Assistansen kommer att dras in vid tvåårsomprövningarna

Försäkringskassans skriver att det finns personer som utifrån tidigare tillämpning har rätt till assistansersättning, men som nu inte längre har det. Indragningen av assistansersättning kommer att ske vid tvåårsomprövningarna. Försäkringskassan kan inte säga hur många som drabbas men pekar ut följande grupper:

  • De som tidigare har ansetts ha behov av hjälp av någon med ingående kunskaper och som inte har en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning.
  • De som har en psykisk funktionsnedsättning och där det inte finns en koppling mellan hjälpbehovet och de övriga grundläggande behoven.
  • De som har en psykisk funktionsnedsättning men där behovet av hjälp av någon med ingående kunskaper inte är en följd av funktionsnedsättningen.

I en tidigare intervju på Assistanskoll har advokaten Mathias Blomberg sagt att detta troligen kommer att drabba personer med övervakningsbehov på grund av medicinsk problematik, tex personer med terapiresistent epilepsi som måste övervakas på grund av risken för att få ett grandmalanfall.

Försäkringskassan välkomnar domen från HFD

På frågan om vad Försäkringskassan tycker om domen säger de att ”det bra att ha fått ett klargörande från HFD av när bestämmelsen kan tillämpas”.

Vidare läsning

Rättsligt ställningstagande – Psykisk funktionsnedsättning vid bedömning av grundläggande behov (FKRS 2015:07)

Frågor och svar – Försäkringskassans tolkning av dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande assistansersättning

WHO:s Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). På sid 51-55 beskrivs psykiska funktioner

Försäkrings­kassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”

Skicka sidan till: