Vad säger funktionsrättsrörelsen om den nya regeringen?

Brukarorganisationerna Det finns en stor besvikelse i funktionsrättsrörelsen om hur den nya M-KD-L-regeringen som stöds av SD hittills agerat. Assistanskoll har ställt frågor till 11 organisationer om allt från timbeloppet till grundläggande behov.

Vad säger funktionsrättsrörelsen om den nya regeringen?
Citat:

RBU, Johan Klinthammar
En svag start tycker jag.

STIL, Jonas Franksson
Jag ser ingen politisk linje alls hittills.

IfA, Lilly Key
De förväntningar vi hade när den nya regeringen tillsattes har inte infriats.

JAG, Cecilia Blanck
Vi har inte sett så mycket politik ännu.

Funktionsrätt Sverige, Ola Linder
Vi oroas av uttryck i regeringsförklaring och Tidöavtalet.

DHR, Åsa Strahlemo
Motsatsen till vad vi med funktionsnedsättning behöver.

Unga rörelsehindrade, Nora Eklöv
Det är många fina ord men det händer inte mycket på området.

FUB, Julia Henriksson
Det är tydligt att regeringen inte prioriterar funktionsrättsfrågor.

Neuro, Maria Lillienroth
Viktigt att regeringen höjer ambitionen vad gäller personlig assistans.

Hjärnkraft, Marie-Jeanette Bergvall
I likhet med tidigare regering görs det uttalanden om omfattande fusk.

Autism, Sverige, Maria Sivall
Vi hade hoppats nya regeringen skulle höja assistansersättningen.

Tidigare artiklar

KD tillbakavisar kritik om svek

Dan Hovskär, Kristdemokraterna Dan Hovskär tillbakavisar kritik om svek efter att timbeloppet höjdes med 1,5 %. Han säger att KD inte nådde ända fram men att mandatperioden precis börjat och mycket arbete återstår.

Dan Hovskär, Kristdemokraterna – "Vi fortsätter driva frågan om grundläggande behov"
Citat:

Vi nådde inte ända fram i den här budgeten och det är mycket som vi vill göra under mandatperioden.

Tidigare artiklar

Krönika, Nora Eklöv – "Går vi från dåligt till sämre?"

Nora Eklöv Det byggs institutioner i Europa, och i Sverige ifrågasätts våra rättigheter, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.

Nora Eklöv, Krönikör - "Går vi från dåligt till sämre?"
Citat:

Sveriges regering vill göra det svårare för asylsökande och nyanlända med funktionsnedsättningar att få något stöd överhuvudtaget.

Tidigare artiklar

SD drog tillbaka motion om förbättrad assistans

Carina Ståhl Herrstedt, SD Att Sverigedemokraterna drog tillbaka sin motion om förbättringar i assistansen betyder inte att partiet slutat driva frågorna, säger Carina Ståhl Herrstedt.

Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – "Vi beklagar att timbeloppet höjdes med bara 1,5 %"
Citat:

Vi vill att det ska höjas mer, och införa en indexerad och långsiktig finansieringsmodell.

Tidigare artiklar

Fortsatt stabil minskning...

Antalet assistansberättigade fortsätter att minska månad för månad. Antalet har nu minskat med 2767 sedan oktober 2015.

Antalet assistansberättigade fortsätter minska...
Citat:

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg – "Regeringens budget visar fortsatt låg ambition

Thomas Juneborg En närmare granskning av budgeten visar att det inte finns ambitioner på högre höjningar av schablonbeloppet fram till 2025, säger Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens budget visar fortsatt låg ambition för schablonbeloppet"
Citat:

Assistansreformen är viktig – men den "kostar för mycket" ...

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Förhoppningsvis en intervju med regeringen och ansvarig minister
 • Ny lagstiftning med stärkt assistans börjar gälla 1 jan 2023
 • Susanne Berg på STIL intervjuas om Försäkringskassans behovsbedömningar
 • Med mera

Jämför och välj bland 208 assistansanordnare

Assistanskoll listar 208 assistansanordnare. 173 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 170 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 1:a Assistanskompaniet AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • BonZi - personligt stöd AB
 • Flexi Assistans AB
 • Frösunda Personlig Assistans AB
 • Glaucus Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • Nordisk Hem och LSS Assistans AB
 • Personlig Assistans i Södra Sverige AB
 • S.H.I.R.A. AB
 • SkaraborgsAssistans
 • Stugknuten ekonomisk förening

Skicka sidan till: