Antalet assistansberättigade beräknas minska till slutet av 2023

Mynthög

Försäkringskassan använde 24,1 miljarder jämfört med de 24,5 miljarder som tilldelats för assistansersättning 2021. Orsaken är att antalet assistansberättigade minskar.

Staten sparade drygt 340 miljoner på assistansersättningen

Tidigare artiklar

"Tillsätt en kriskommission"

Bengt Eliasson, Liberalerna

Det är inte acceptabelt att antalet assistansberättigade fortsätter minska till slutet av 2023, vilket Försäkringskassan förutspår, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson, Liberalerna – "Tillsätt en kriskommission för personlig assistans"
Citat:

En kombination av hård rättspraxis och Försäkringskassans uttolkning av rättspraxis skapar de akuta problemen.

Tidigare artiklar

Nya lagändringar på gång

Lena Hallengren, Foto: Ninni Andersson

Regeringen vill stärka rätten till assistans för tillsyn och föräldraansvar. Det planeras ytterligare en proposition om egenvård.

Regeringen föreslår nytt grundläggande behov och föräldraavdrag
Citat:

Det här är den största reformen inom personlig assistans sedan LSS infördes.

Tidigare artiklar

RBU – Ska barn få tillbaka rätten till assistans nu?

Johan Klinthammar Förbundsordförande, RBU

Ett schabloniserat föräldraansvar är bra men assistansen är långtifrån räddad, säger Johan Klinthammar.

Debatt: RBU - Ska barn med funktionsnedsättning äntligen få tillbaka rätten till personlig assistans?
Citat:

Försäkringskassan måste ändra attityd från att vara en misstänkliggörande myndighet till en hjälpande myndighet

Tidigare artiklar

Personer över 65 riskerar avlida i förtid

Caroline Ingre, överläkare

Patienter över 65 år med neuromuskulära sjukdomar, tex ALS, nekas ofta stöd för andningshjälp i hemmet, och riskerar därför avlida i förtid. Personlig assistans efter 65 skulle ändra på situationen, säger Caroline Ingre.

Caroline Ingre, överläkare, ME Neurologi, Karolinska – "Svårt för patienter över 65 år att få stöd med andningshjälp i hemmet"
Citat:

Det vore självklart att det inte ska finnas en åldersaspekt på överlevnad om det finns en lösning som går att erbjuda.

Tidigare artiklar

"Låt livshjälp gå före dödshjälp"

Adolf Ratzka

I en debattartikel i Sydsvenskan säger Adolf Ratzka att han skrivit ett intyg om att han så långt det är möjligt vill ha livsuppehållande behandling.

"Låt livshjälp gå före dödshjälp"
Citat:

Människor jag känner med omfattande funktionshinder fruktar för sina liv om de skulle hamna på sjukhus med covid-19.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan vill utreda omprövningarna

Marie Axelsson, chef avdelningen för funktionsnedsättning

Dagens regler är otydliga och leder till onödigt omfattande omprövningar av assistansersättning, anser Försäkringskassan.

Marie Axelsson, Försäkringskassan – "Assistansberättigade känner oro kring omprövningarna av assistansersättning"
Citat:

Därför finns det en risk att det vi prövar är mer omfattande än vad som skulle kunna vara nödvändigt.

Tidigare artiklar

"Kassan fortsätter ompröva i smyg"

Jessica Smaaland, STIL

Jessica Smaaland välkomnar Försäkringskassans förslag att utreda omprövningarna, men hon anser att de själva skapat dagens ohållbara situation.

Jessica Smaaland, STIL – "Försäkringskassans omprövningar har fortsatt, i smyg"
Citat:

De har ju själva gjort lagtolkningarna, deras förslag känns mer som ett sätt att skylla ifrån sig.

Tidigare artiklar

"Som att slå sig trött på en kudde"

Anders Westgerd, GIL

Personlig assistans ses ofta som en vårdinsats, trots att det handlar om att leva som andra i samhället. Problemet är behovsbedömningarna, säger Anders Westgerd.

Anders Westgerd, GIL – “Prata med politiker är som att slå sig trött på en kudde"
Citat:

Viktigt att lyfta att vi är människor och vill sudda bort det där tycka-synd-om-perspektivet som ofta präglar våra frågor.

Tidigare artiklar

SVT – "Tvingas flytta till gruppboende"

Efter att assistansen minskats från 15 timmar till 15 minuter per dag tvingas Hanna Grahn flytta till ett gruppboende rapporterar SVT Jönköping.

"Tvingas flytta till gruppboende"
Citat:

Enligt både psykolog- och läkarutlåtande så skulle det påverka hennes psykiska hälsa på ett väldigt allvarligt sätt.

Tidigare artiklar

"För medicinskt fokus"

Sophie Karlsson, IfA

En matematisk modell med AI som sätter timbeloppet kan vara en väg framåt, beroende på vilka parametrar som används och att det inte blir en "medicinsk modell", säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson, IfA – "Det vi sett hittills har för medicinskt fokus"
Citat:

Vi får ständigt möta personer som tänker någon form av “vård"

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg – "Skeptisk att använda AI i behovsbedömning"

Thomas Juneborg, Krönikör

Att låta datorer, med hjälp av algoritmer, bestämma priset på assistanstimmar går emot målet med LSS, anser Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Jag är mycket skeptisk att använda AI i behovsbedömning"
Citat:

Jag är inte teknikfientlig men historien visar att ny teknik kan användas till både bra och dåliga ändamål.

Tidigare artiklar

Slutwebbinarier i Artikel 19 som verktyg

Projektet Artikel 19 som verktyg går mot sitt slut sista mars i år. Tre webbinarier återstår.

Anmäl dig till en eller alla webbinarier här...

 • Personlig assistans-guiden – Bra rekrytering en väg till självbestämmande 4 mars 10:00 – 11:00
 • Gapanalysen – Lagändringar som artikel 19 kräver 17 mars 16:00 – 17:00

Kommande artiklar

 • Intervju med JAG om den matematiska modell som föreslås prissätta assistanstimmar
 • Intervjuer med JAG med flera om regeringens propositioner utifrån utredningen "Stärkt rätt till assistrans"
 • Intervju om Hanna Öfors om projektet min Sexualitet - min rätt
 • Med mera

Jämför och välj bland 224 assistansanordnare

Assistanskoll listar 224 assistansanordnare. 193 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 190 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Jämför och välj bland 224 assistansanordnare

Assistanskoll listar 224 assistansanordnare. 193 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 190 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Rosenhöjd Omsorg AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Absoluta Omsorgen Sverige AB
 • Accresco Assistans AB
 • AD Assistans AB
 • Albatross Personlig Assistans AB
 • AO Assistans AB
 • Assistanspoolen Omsorg Sweden AB
 • Bonitas AB
 • Din Personliga Assistans Falköping AB
 • Enigheten Personlig Assistans AB
 • Frej Assistans AB
 • Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB
 • Indra Personlig Assistans AB
 • Lottas Omsorg AB
 • LS Assistans AB
 • Lövets Personlig Assistans Service & Massage AB
 • Monument Assistans AB
 • Ny Kraft assistans i Halland AB
 • Omtanken I Skåne AB
 • P-assistans & omtanke
 • P.ass.FORM AB
 • Passal Assistans
 • Sanda Assistans AB
 • Shamsen omsorg AB
 • Skånes Nord Ost Kooperativ EK

Skicka sidan till: