Allt fler förlorar sin assistansersättning

Antalet som förlorar sin assistansersättning ökar allt snabbare

Enligt siffror från Försäkringskassan hamnade 269 assistansberättigade under 20-timmarsgränsen vid omprövningar år 2010. Under första halvåret 2011 var antalet 159. Siffrorna kan jämföras med 146 personer 2009, 100 personer 2008 och 57 personer 2007.

Linnea Darell, Folkpartiet liberalerna - "Linköpings kommun följer inte Regeringsrättsdomen vid beviljande av personlig assistans"
Citat:

när en dom, som i detta fall, leder till att de intentioner som finns med lagstiftningen från politiskt håll, urholkas kraftigt, måste vi som politiker reagera

Stefan de Vylders kommentar om övervältring av kostnader på kommunerna är precis det som vi i Linköpings kommun konstaterat under det senaste året

Jag har varit drivande i att vi från politikens sida ska försöka få en ändring till stånd, glädjande nog har alla partier ställt sig bakom uppfattningen

Det betyder dock att omsorgsnämnden beräknas få ett underskott på ca 14 mkr i år för den personliga assistansen

Reportage i Social Politik om att alltfler förlorar sin assistansersättning

Tidskriften Social Politik har i nr 3 2011 ett reportage om Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar vilket kommenteras av nationalekonomen Stefan de Vylder.

Tidigare artiklar

Bedömningsinstrumentet

Bedömningsinstrumentet för personlig assistans överlämnades av Socialstyrelsen till regeringen den 31 augusti.

Se bedömningsinstrumentet i sin helhet direkt på assistanskoll

Wenche Willumsen, DHR - "Vi kom inte längre i att påverka bedömningsinstrumentet"
Citat:

Vi fick inte igenom allt, vi hade velat att tiden skulle räknas i schabloner, med exempelvis en halvtimme för frukost, för att slippa närgående frågor

Problemet med sådana här samrådsförfaranden är att vid en viss tidpunkt kommer man inte längre och därefter säger de att brukarorganisationerna är nöjda

Det har alltid varit integritetskränkande att behöva beskriva hur många minuter det tar att gå på toaletten och vara med sin familj. Jag hoppas att man sköter detta så bra som möjligt

Om att definiera goda levnadsvillkor
De talar om en normering av goda levnadsvillkor. Ska man då skapa en modell för hur en tant på sextio år ska leva. Jag befarar att man försöker skapa en sorts medelsvensson, då blir det ingen individuell bedömning längre

Lennart Jansson, projektledare för instrumentet, Socialstyrelsen - "Problematiskt att definiera goda levnadsvillkor"
Citat:

Jag har ifrågasatt att allt görs vid ett besök, i psykiatrin är det vanligtvis fyra, fem besök före en diagnos eller behandling

Du behöver inte ställa frågor där svaret är uppenbart, du frågar på samma sätt inte en fyraåring om han kan laga mat. Det professionella hos handläggaren blir att avgöra om frågan behöver ställas eller kryssa "ej aktuellt"

Det här området är naturligt känsligt, men lagen ser ut som den gör. Det kan också vara kränkande att inte ställa frågor, om du inte vet vad du behöver berätta kanske du utlämnar dig mer än nödvändigt

Det dyker hela tiden upp kammarrättsdomar som styr bedömningen, det är inte Försäkringskassan som styr längre. Det ser jag som ett problem

Om att definiera goda levnadsvillkor
Det är svåra frågor, betyder ett liv som andra att vissa kriterier gäller om du bor på Östermalm, andra om du bor i Botkyrka? Det är besvärligt att definiera detta, det förutsätter skapandet av en normalsvensson.

Socialstyrelsen backar

Socialstyrelsen backar om tillståndskrav i varje län
Citat av Anders Printz, chef på enheten för regler och tillstånd:

Socialstyrelsen har konstaterat att det inte finns lagstöd för att avgränsa tillstånden till ett visst län. De tillstånd som beviljats med en sådan avgränsning kommer att ändras

Frågor som hänger samman med olika varianter av anställningar och uppdrag utomlands utreds just nu inom myndigheten

Se vilka anordnare som hittills beviljats tillstånd

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och därefter sortering efter län/målgrupp

Tidigare artiklar

Oseriös marknadsföring

Erika - "Assistansföretaget använde ett foto på mig och mitt barn i sin marknadsföring"

Erika fick en dag veta att hon tillsammans med sitt barn gjorde reklam för ett nystartat assistansföretag. En bild på de båda hade kopierats och lagts ut på företagets hemsida.

Schweiz inför personlig assistans

Schweiz kommer att införa rikstäckande assistansersättning

Från januari 2012 kommer det att erbjudas rikstäckande direkta betalningar för personlig assistans. Under de kommande åren väntas 3000 funktionshindrade personer få assistansersättning.

Kommande artiklar

  • Intervjuer om Försäkringskassans behovsbedömningar
  • Intervju om Socialstyrelsens tillsyn av personlig assistans
  • Intervjuer om personlig assistans i Norge
  • Nya riksdagsmotioner om personlig assistans

Skicka sidan till: