Reportage i Social Politik om att alltfler förlorar sin assistansersättning

Tidskriften Social Politik har i nr 3 2011 ett reportage om Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar vilket lett till att ett ökande antal personer förlorar sin assistansersättning vid omprövningar. I reportaget följs en assistansberättigad, Jonas Franksson, som ligger på gränsen för att få assistansersättning och som inte vet om han får behålla den vid nästa omprövning.
I samma nummer finns även ett reportage om att många kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld i hemmet har svårt att bli trodda och få stöd och hjälp.

Läs mer på Social Politiks hemsida


Skicka sidan till: