"Min assistans halverades i senaste beslutet"

Jonas Franksson

STIL:s nya ordförande, Jonas Franksson, ser sitt senaste assistansbeslut som ett tecken på en återgång till det synsätt som rådde före LSS-reformen, att han ses som patient och inte som en medborgare.

Jonas Franksson, ordförande i STIL – "Min assistans halverades i senaste beslutet"
Citat:

Mötet var "trevligt". De log, nickade och fällde positiva kommentarer.

Det anses viktigt att jag får mat, kläder på kroppen och tid för träning medan möjlighet till föräldraskap eller att arbeta ses som lyx.

Tidigare artiklar

Kritik mot Lagrådets syn på egenvård

Mathias Blomberg

Legitimerad sjukvårdspersonal, inte kommunen eller Försäkringskassan ska avgöra om en sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård, säger Mathias Blomberg. Han håller inte med Lagrådet om att andning inte ryms i syftet med LSS-lagstiftningen.

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Ska assistans ersättas med permanent sjukhusvistelse?”
Citat:

Lagrådet har redovisat en tolkning av begreppet egenvård som är snävare än den som används idag

Det är en relevant fråga i sammanhanget vad alternativet till assistans i hemmet då är – troligtvis vård på sjukhus

"Problemet är att dagens regler för egenvård inte följs"

Anna Barsk Holmbom

Lagrådet kritiserade nyligen att gränsen mellan egenvård och sjukvård är oklar i regeringens lagförslag att andning blir grundläggande behov. För Anna Barsk Holmbom, specialist på assistansfrågor på ABH-utbildning, är problemet att dagens regelverk inte följs och otidsenliga föreställningar i kommunerna.

Anna Barsk Holmbom – "Problemet är att dagens regler för egenvård inte följs"
Citat:

Vid ändrade förutsättningar görs inte heller alltid en ny bedömning av hälso- och sjukvården.

Istället får den assistansberättigade eller anhöriga ofta rollen att utbilda nya assistenter.

Tidigare artiklar

Regeringen skjuter fram lagändringar

Lena Hallengren

Andning blir grundläggande behov 1 november. Längre fram blir andning och sondmatning assistansgrundande i sin helhet. Lena Hallengren vill dock inte lova samma lagändring för alla grundläggande behov.

Lena Hallengren, Socialminister – "Andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet"
Citat:

Vill ni även ändra lagen så att ALLA grundläggande behov räknas i sin helhet?
– Det här är en förändring vi kommer göra just kring andning och sondmatning.

Vi har inte tittat på något datum för att återinföra tvåårsomprövningarna.

Tidigare artiklar

Anna Barsk Holmbom vill en ny sorts assistansbedömning

Anna Barsk Holmbom

Anna Barsk Holmbom på ABH Utbildning, tror att det blir svårt att ändra lagen så att alla grundläggande behov räknas i sin helhet. Hon vill att tiden beräknas på ett nytt sätt.

Anna Barsk Holmbom – "Regeringens lagförslag räcker inte"
Citat:

Dessa lagändringar förändrar INTE hur övriga grundläggande behov bedöms.

Idag är det för stor skillnad på stödet mellan de som har LSS och personlig assistans och de som inte har det.

Tidigare artiklar

Antalet assistansberättigade minskar

Maj 2019 hade 14 332 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskningen pågår hela tiden och antalet är nu 1 847 färre jämfört med okt 2015.

Antalet assistansberättigade nu 14 332

Tidigare artiklar

IfA - Gruppbostäder ofta institutionsliknande

Sophie Karlsson

Man ska inte kunna nekas assistans med hänvisning till gruppbostad, vilket ibland händer, säger Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.

Sophie Karlsson, IfA – "Gruppbostäder kan ha institutionsliknande drag"
Citat:

Det kan vara att hen inte kan välja vem som hjälper till med vad och på vilket sätt.

Samhället tvingar inte gemene person att bo kollektivt tillsammans med personer en inte känner.

Tidigare artiklar

FUB försvarar gruppbostäder

Eva Borgström

Att gruppbostäder liknas vid en sorts institutioner, där de boende saknar inflytande är något Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB, uttrycker irritation över.

Eva Borgström, FUB – "Varför döma ut en boendeform som faktiskt många önskar?"
Citat:

Många som kallar gruppbostäder för institutioner har förmodligen aldrig satt sin fot i en gruppbostad.

Och man ska helst även kunna bestämma vilka man vill bo tillsammans med.

Tidigare artiklar

Ny statistik för assistentlöner

Mynthög

Assistanskolls löneguide Vad har personliga assistenter i lön? är uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2018 för privatanställda och kommunalt anställda assistenter.

Kommunalt anställda assistenter har högst medellön

Tidigare artiklar

Janne Josefsson granskar assistanskriminalitet

I programmet Josefsson - Bedragarnas marknad granskas kriminalitet hos assistansbolag. I ett assistansbolag i Malmö, var assistenterna bara anställda på papperet.

Assistanskriminalitet tas upp i SVT

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

  • Bevakning av kommande lagändringar om andning och sondmatning
  • Bevakning av seminarier om personlig assistans i Almedalen
  • Med mera

Skicka sidan till: