Assistanskolls Nyhetsbrev 2016-06-30

Regeringen vill ha mandat att sänka schablonbeloppet

Regeringen har all tysthet och utan debatt lämnat ett lagförslag som ger de mandat att från 1 januari 2017 sänka schablonbeloppet i tex en krissituation.

Regeringen vill få mandat att ändra schablonbeloppet

FUB:s jurist Elisabeth Langran säger i en intervju på hejaolika.se att regeringen nu förgriper LSS-utredningen.

Elisabeth Langran – "Jag börjar tro att man ser återgång till institutioner som en lösning"

Bengt Westerberg släpper rapport om personlig assistans

Bengt Westerberg

I en rapporten Personlig assistans - hotad frihetsreform? hävdar Bengt Westerberg att det pågår en smygavveckling av personlig assistans. Han uttalade sig på DN-debatt med samma budskap.

Rapport från Bengt Westerberg

Bengt Westerberg, DN-debatt - Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans

Åsa Regnér och Bengt Westerberg i Tv-debatt

Bengt Westerberg och ministern med ansvar för funktionshinderfrågor, Åsa Regnér, möttes i en debatt i SVTs Agenda den 5 juni. Bengt Westerberg anklagade regeringen för att planera nedskärningar.

Debatt mellan Åsa Regnér och Bengt Westerberg

Akademikerförbundet kritiserar direktiven i LSS-utredningen

Camila Sköld

Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR, uttrycker besvikelse över direktiven till den nya LSS-utredingen. Hon anser att allt handlar om att kapa kostnader.

Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR –"Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet"
Citat:

Allt som tas upp är sådant som kan kopplas till kostnader. Man har helt missat ett tillfälle att reformera, modernisera och utveckla lagen.

Det finns ju en lagstiftning som säger att man ska tillgodose behoven... Sedan kommer regeringen och signalerar att det överordnade målet är att kostnaderna ska hållas nere. Det går inte ihop.

Om man lägger in andra värden än kostnader så skulle utredningen i bästa fall kunna leda till en beskrivning av att personlig assistans egentligen är ett långsiktigt hållbart sätt att hantera resurser på.

Hård seminariedebatt om direktiven

Lennart Axelsson

På en debatt med utredningsdirektiven i fokus var Bengt Westerberg och tre borgerliga politiker mycket kritiska medan Lennart Axelsson (s) försvarade regeringen.

Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Ni läser bara hälften av direktiven"
Citat:

Bengt Westerberg, fd Socialminister:
Det pågår en smygavveckling och kontrarevolution mot den frihetsrevolution som många kallat assistansreformen.

Lennart Axelsson, Socialdemokraterna:
Det finns två delar i direktiven. Det står dels att varenda en som har behov av hjälp och stöd ska få det men att man samtidigt måste se till att det finns en ekonomisk möjlighet att ge det.

Vilhelm Ekensteen, IfA:
De goda värderingarna i LSS finns inte med i direktiven. De handlar om att skära ner assistansen till varje pris. Vi accepterar inte att vårt goda, värdiga och anständiga liv tas ifrån oss.

Tidigare artiklar

Vad säger oppositionen om regeringens politik?

Regeringen har lagt en rad förslag som innebär begränsningar av personlig assistans. Assistanskoll har frågat oppositionspartierna om direktiven i LSS-utredningen, att schablonbeloppet höjs med bara 1,4 % per år, efterskottsbetalning och lagförslaget där regeringen kunna ändra schablonbeloppet.

Vi lägger in svar från oppositionspartierna efter hand som de svarar...

Vad säger oppositionen om regeringens politik?

Egenvård bedöms inte längre som grundläggande behov

Monica Svanholm

Försäkringskassan tillämpar nu en dom i HFD från 2012 och hävdar att egenvård inte längre kan räknas in i grundläggande behov.

Försäkringskassan, Monica Svanholm – "egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov"
Citat:

Kan medicintilldelning räknas till grundläggande behovet måltider?
– Nej, det grundläggande behovet hjälp med måltider avser hjälp att föra mat till munnen. Medicinering är inte mat.

I grunden handlar det om att patientsäkerheten ska stärkas och att rätt huvudman ska stå för kostnaden.

"Detta handlar om att bryta kostnadsutvecklingen"

Matthias Blomberg

Matthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå, menar att den nya synen på egenvård handlar om att minska kostnader.

Matthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "Detta är en del i att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar"
Citat:

Utifrån Försäkringskassans tolkning av praxis är det rimligt att utgå från att samtliga insatser som nämns i vägledningen kommer att betraktas som antingen hälso och sjukvårdsåtgärd eller egenvård och att de nu inte räknas.

Det finns anledning att anta ett icke obetydligt antal personer kan bli av med sin assistansersättning.

Vårdföretagarna: Kassan skrämmer med tal om oanmälda hembesök

Helena Sjölander

Vårdföretagarna säger sig inte ha något emot att Försäkringskassan granskar höga vinster. Hon tycker däremot att kassan skrämmer med att tala svepande om oanmälda hembesök.

Helena Sjölander, Vårdföretagarna – "Vi har inget emot att man granskar företag med extremt höga vinster"
Citat:

Bara uttrycket av "höga vinster" låter som att det är det som råder i branschen, men så är det verkligen inte. Det är den bild som politikerna fått av vår bransch

Jag förstår att de är ute efter ett fåtal företag som har extremt höga vinster som de misstänker är fuskare.

Jag tycker det är oansvarigt att man skrämmer upp folk och får det att låta som vem som helst kan få ett besök när som helst. Det tror jag inte Försäkringskassan menar.

Tidigare artiklar

Vårdföretagarna försvarar krav på slopad uppsägningstid

Helena Sjölander försvarar Vårdföretagarnas krav på till exempel slopade uppsägningstider och lägstalöner. Hon hänvisar hon till de ”mycket tuffa tiderna”. Hon ser också deras krav som en signal till politikerna.

Helena Sjölander, Vårdföretagarna – "Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar"
Citat:

Med den låga höjningen av schablonbeloppet på 1,4 % samtidigt som de sociala avgifterna höjts för ungdomar så går det inte ihop.

Jag håller med dig om att man kan tycka att det är självklart att man ska ha en uppsägningstid. Och vi vill gärna kunna erbjuda det, bara företagen i sin tur får ersättning för det.

Det här är också en signal till politikerna, de måste förstå att det här inte är en bransch med höga vinster.

Tidigare artiklar

IVO granskar assistansföretag

En rapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, visar att sju av 55 företag mist sitt tillstånd sedan juni 2013.

Sju av 55 granskade assistansföretag miste sitt tillstånd

Försäkringskassan analyserar kostnadsökningarna

I rapporten Assistansersättningens utveckling - Förändringsprocesser 2005 - 2015 gör Försäkringskassan bland annat varför antalet timmar per person ökat.

Försäkringskassan analyserar...

NYTT I ASSISTANSKOLL

Platsannonser på Assistanskoll

I vår nya tjänst "Platsannonser" kan du som söker assistentjobb välja bland Arbetsförmedlingens annonser från olika län/kommuner och kommunala och privata arbetsgivare. Du kan se vilka som söker manliga eller kvinnliga sökande, kräver körkort, har ålderskrav, erbjuder heltid/deltid osv.

Till platsannonserna

Ny guide: Hitta rätt assistent

Assistanskolls nya guide, Att rekrytera personliga assistenter, vänder sig till dig som själv rekryterar dina assistenter.

Ny guide: Att rekrytera personliga assistenter

Nytt i Assistanskolls löneguide

Vår löneguide är nu uppdaterad med SCB:s nya uppgifter om grundmånadslöner för privatanställda assistenter för 2015. Jämför med kommunala månadslöner...

Till löneguiden för personliga assistenter

Kommande artiklar

 • Intervju med Bengt Westerberg
 • Intervjuer från Almedalen
 • Med mera.

Få ut det bästa av personlig assistans

Conny ser gärna att hans assistenter delar samma intressen som honom. Om de till exempel gillar att mecka med bilar så ökar förutsättningen för att de båda ska trivas. Så när han rekryterar väger han deras intressen mot andra kvalitéer.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar, facklitteratur, med mera.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv.

Guiden "anordna din egen assistans" ger assistansanvändare information om hur man köper assistans av en anordnare man själv äger.

Guiden "Att arbeta som personlig" ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.

Guiden Vad har personliga assistenter i lön? ger information om medellöner, skillnader mellan kommun/privata företag, kön och ålder.

Guiden Förbered dig inför din assistansbedömning hjälper dig att göra en egen bedömning av ditt assistansbehov.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om personlig assistans. antal assistansberättigade, val av anordnare, tvåårsomprövningar, de största assistansanordnarna, med mera...


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Läs kollektivavtalen från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL/PACTA


Jämför och välj bland 293 assistansanordnare

Assistanskoll listar 293 assistansanordnare, av dessa har 252 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 252 anordnarna har tillsammans 11 462 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 90 procent av de som väljer privata anordnare

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • RT Assistans AB
 • Wisby Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistanslotsen AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • Cia Assistans AB
 • Corab Assistans
 • Frösunda Omsorg AB
 • GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living
 • God Assistans i Sverige AB
 • L&S Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • Livihop AB
 • Luna Care AB
 • Sköndals Assistans HB
 • Stugknuten ekonomisk förening
 • Vi Assistans AB
 • Vård & Omsorg Assistans

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat sina profiler på assistanskoll på 1 ½ år tas bort från jämförelsen.


Länka till Assistanskoll

Vi vill sprida vår information på Assistanskoll till så många som möjligt. Hjälp oss genom att länka till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner länkar till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: Lista på kommuner som länkar

Socialstyrelsen rekommenderar kommuner att informera om Assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: