Försäkringskassan analyserar...

I rapporten Assistansersättningens utveckling - Förändringsprocesser 2005 - 2015 analyserar Försäkringskassan bland annat varför antalet timmar per person ökat, nybeviljanden av assistansersättning och antalet assistansberättigade.

Antalet tim/person har enligt rapporten ökat för att de som redan har timmar beviljats fler, de som nybeviljas assistans får fler och fler timmar och andelen som tillhör personkrets 1 ökat medan andelen som tillhör personkrets 3 minskat.

Den nya bedömningen av integritetsnära delar av grundläggande behov har enligt rapporten troligen gjort att fler i personkrets 3 inte nybeviljas assistansersättning, vilket troligen gjort att ökningen av antalet assistansberättigade avstannade runt 2010.

Rapporten visar också att fler män (54 %) än kvinnor har assistansersättning, skillnaden har dessutom ökat mellan 2005-2015. Män beviljas också fler timmar. Detta antas bero på att personkrets 1 som ökat har fler män än kvinnor och det finns en förväntning att män behöver fler stödtimmar än kvinnor.

Läs rapporten: Assistansersättningens utveckling - Förändringsprocesser 2005 - 2015 (2016:5)

Försäkringskassans pressmeddelande om rapporten


Tidigare artiklar på Assistanskoll

Monica Svanholm, Försäkrings­kassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”


Skicka sidan till: