annonser
annons Vivida Assistans
annons Saxerna Omsorg
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons JAG Personlig assistans
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Rehab Station Assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Humana Personlig assistans
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Försäkringskassan analyserar...

I rapporten Assistansersättningens utveckling - Förändringsprocesser 2005 - 2015 analyserar Försäkringskassan bland annat varför antalet timmar per person ökat, nybeviljanden av assistansersättning och antalet assistansberättigade.

Antalet tim/person har enligt rapporten ökat för att de som redan har timmar beviljats fler, de som nybeviljas assistans får fler och fler timmar och andelen som tillhör personkrets 1 ökat medan andelen som tillhör personkrets 3 minskat.

Den nya bedömningen av integritetsnära delar av grundläggande behov har enligt rapporten troligen gjort att fler i personkrets 3 inte nybeviljas assistansersättning, vilket troligen gjort att ökningen av antalet assistansberättigade avstannade runt 2010.

Rapporten visar också att fler män (54 %) än kvinnor har assistansersättning, skillnaden har dessutom ökat mellan 2005-2015. Män beviljas också fler timmar. Detta antas bero på att personkrets 1 som ökat har fler män än kvinnor och det finns en förväntning att män behöver fler stödtimmar än kvinnor.

Läs rapporten: Assistansersättningens utveckling - Förändringsprocesser 2005 - 2015 (2016:5)

Försäkringskassans pressmeddelande om rapporten


Tidigare artiklar på Assistanskoll

Monica Svanholm, Försäkrings­kassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”

Skicka sidan till: