annonser
annons JAG
annons Humana Personlig assistans
annons Nordica Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Assistansförmedling
annons Vivida Assistans
annons Rehab Sation Assistans
annons Backup
annons STIL
annons Maxia Care


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Försäkringskassan analyserar...

I rapporten Assistansersättningens utveckling - Förändringsprocesser 2005 - 2015 analyserar Försäkringskassan bland annat varför antalet timmar per person ökat, nybeviljanden av assistansersättning och antalet assistansberättigade.

Artiklar med samma tema: (24)

TEMA - Statistik om personlig assistans

Hur många har fått personlig assistans sedan 1994, vad har genomsnittet av assistanstimmar varit och vilken typ av anordnare har valts? Vilka ägargrupper av assistanföretag finns i branschen? Vi har samlat siffror på vår sida Statistik om personlig assistans.

Antalet tim/person har enligt rapporten ökat för att de som redan har timmar beviljats fler, de som nybeviljas assistans får fler och fler timmar och andelen som tillhör personkrets 1 ökat medan andelen som tillhör personkrets 3 minskat.

Den nya bedömningen av integritetsnära delar av grundläggande behov har enligt rapporten troligen gjort att fler i personkrets 3 inte nybeviljas assistansersättning, vilket troligen gjort att ökningen av antalet assistansberättigade avstannade runt 2010.

Rapporten visar också att fler män (54 %) än kvinnor har assistansersättning, skillnaden har dessutom ökat mellan 2005-2015. Män beviljas också fler timmar. Detta antas bero på att personkrets 1 som ökat har fler män än kvinnor och det finns en förväntning att män behöver fler stödtimmar än kvinnor.

Läs rapporten: Assistansersättningens utveckling - Förändringsprocesser 2005 - 2015 (2016:5)

Försäkringskassans pressmeddelande om rapporten


Tidigare artiklar på Assistanskoll

Monica Svanholm, Försäkrings­kassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”

Skicka sidan till: