Nyhetsbrev 2009-11-02

Folkpartister kritiserar Försäkringskassan

Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"
Citat:

"Föräldraansvaret skulle kunna lyftas in i barnperspektivet i LSS och rätten till arbete skulle kunna förtydligas i skrivningen om delaktighet i samhället, detta behöver fastställas i alla LSS-insatser, inte bara personlig assistans"

"Alla i LSS-kommittén var mycket besvikna på att Försäkringskassan satte igång med detta samtidigt som vi arbetade med de här frågorna"

"Idag har det blivit en hysteri med absoluta gränser. Eftersom Försäkringskassan och SKL, Sveriges kommuner och Landsting, ogillar LSS skjuter de till absurditet in sig på att det ska finnas regler och gränser. Jag ser hellre att handläggaren kan föra ett resonemang med den sökande och i en individuell bedömning komma fram till en lösning"

"..skadade assistansens rykte oerhört, under flera år så kom trivselpengarna upp var vi än var och diskuterade, det tog över nästan allt annat. Men efter lagändringen juli 2008 om att all assistansersättning ska gå till assistans så borde den här frågan vara avförd från dagordningen"

TEMA - assistans för att arbeta och utöva föräldraskap

1. Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"
Citat:

"Skulle jag hamna under 20 timmar hänvisas jag till kommunen som enligt LSS-kommitténs slutbetänkande då ska erbjuda den hemtjänstliknande insatsen "personlig service med boendestöd" ..Jag skulle säkert komma upp på morgnarna, få städat, klä på mig och klara mig hemma. Men vad skulle hända när jag behöver något utanför mitt hem, ska till arbetet eller ut med barnen. Kommer jag att kunna gå ut till lekplatsen eller åka till Skansen med mitt barn?"

"Utan assistans skulle det bli ett "Anna-Anka-förhållande" där en person tar allt ansvar. När det gäller ens eget arbete kan man sitta och fundera på strategier i att göra si eller så, men har du småbarn utmynnar det i en total skräck inför hela situationen. Jag skulle aldrig vilja försätta min flickvän i den sitsen att hon tvingas ta allt ansvar"

"Det jag klarar själv är att skriva vid datorn och tala i telefon, däremot behöver jag hjälp med pärmar, papper, sammanställningar, städa undan saker osv. Nästa vecka har jag möten på olika platser, utan assistans på arbetet hade jag inte kunnat ta mig dit och genomföra presentationer"

2. Carina tror inte på två-årsregeln
Citat:

Artikelserie från Stiletten nr 3, 2009, där Carina Fasth, assistansberättigad, intervjuas om hur hon använder personlig assistans för att utöva föräldraansvar. Försäkringskassan hävdar i en intervju att assistanstid normalt inte ska beviljas till en assistansberättigad förälder efter att barnet fyllt två år. Två folkpartistiska politiker samt en jurist kritiserar Försäkringskassans hållning.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan intervjuas om behovsinstrumentet

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Instrumentet kan komma att leda till ett minuttänkande"
Citat:

"idag räknas aktiva tidsperioder på vissa lokala försäkringscenter. Instrumentet kan komma att leda till just detta eftersom det anger hur många minuter ett behov tar vid olika tider på dygnet. Det innebär ett minuttänkande som kan komma att bli verklighet i hela landet"

"Tid där assistenten är till förfogande är inget som finns med i intervjuguiden, det är inget som enligt lagen ger rätt till assistans
. Kan man bevilja assistanstid för en tidsperiod som uppstår mellan exempelvis ett toalettbesök och en måltid?
- Nej, assistanstid beviljas för att utöva aktiviteter"

"idag ligger Örebro och Kronoberg lägst i det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person. Det kan bero på att de, i mindre utsträckning, beviljar tid där assistenten är till förfogande"

"Assistansens struktur ifrågasätts"

Jonas Franksson, debattör och assistansberättigad - "Assistansens struktur ifrågasätts"
Citat:

"Försäkringskassans nya riktlinjer, ifrågasättandet av att en assistent kan vara till förfogande och slutbetänkandets förslag om "personlig service med boendestöd" riskerar att förvandla assistansen till hemtjänst"

"Det finns en röd tråd i Försäkringskassans syn på assistans och de hårdare tagen mot sjukskrivningar och fusk med kravet på arbetslinje, vilket är paradoxalt eftersom assistans ofta är en förutsättning för att kunna arbeta"

"Det påverkade väldigt mycket att vissa företag utnyttjade systemet genom att erbjuda sina kunder pengar till konsumtion, det spreds en föreställning om att assistansersättning användes till jordenruntresor"

Om tid där assistenten är till förfogande..
"Även om sådan tid kanske inte finns tydligt uttryckt i lagstiftningen är det ändå den som har gjort att assistansen till vad den är med sin unika frihet för många, exempelvis i att kunna ta ett arbete som erbjuds"

Socialdepartementet svarar Kommunal/Vårdföretagarna

Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Vi har inte genomfört besparingsförslag från slutbetänkandet"
Citat:

"Vi har använt samma modell för uppräkningen som för tidigare år. Bakgrunden till att assistansersättningens timbelopp räknats upp från 247 till 252 kr är ekonomiska beräkningar i budgetpropositionen. Avtalsrörelsen 2010 förväntas resultera i historiskt låga löneökningar på grund av det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget"

Om att bevilja assistansersättning vid sjukhusvistelse till alla assistansberättigade..
"Vi har blivit uppmärksammade på skillnaderna och har kommit fram till att det kan finnas skäl att titta närmare på detta och analysera konsekvenserna för de assistansberättigade och deras personliga assistenter"

Linnea Darell folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén..
"I LSS-kommittén föreslog vi att alla skulle ha rätt till att ha kvar sin assistans under sex månader vid sjukhusvistelse. Det är inte rimligt att assistenterna ska sägas upp om den assistansberättigade hamnar på sjukhus"

Maria Lundqvist Brömster, folkpartistisk ledamot i Socialutskottet om assistansersättning till alla vid sjukhusvistelse..
- Ja, även IfA- Intressegruppen för assistansberättigade har uttalat sig för den lösningen, jag stödjer en sådan förändring"

Tidigare artikel

Kommunal och Vårdföretagarna - "Regeringen har genomfört en av besparingarna i slutbetänkandet"

Upphandling av assistans på Gotland

1. Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
Citat:

"Hur ser du på kritiken från Länsstyrelsen i Gotlands län till kommunens begränsningar på vad assistans kan innehålla?
- Jag anser att det är viktigt att kommunen definierar, eller avgränsar om man så vill, vad uppdraget handlar om..
"Hur ser du på Länsstyrelsens åsikt att detta inte bör vara fastställt ifrån början utan istället avgöras i individuella bedömningar?
- Jag delar inte Länsstyrelsens synpunkt, utan anser att kommunen bör sträva efter förutsägbarhet och likabehandling.

Omsorgshuset AB erbjuder även hushållsnära tjänster och städservice. Hur ser du på att de assistansberättigade som har kommunen som utförare då kan få betala extra för trädgårdsskötsel eller städhjälp till mer än två rum och kök med en uteplats?
- Det är upp till de assistansberättigade, eller för all del alla andra gotlänningar, om man vill lägga sina privata medel på tjänster som ligger utanför det kommunala uppdraget.

2. Besim Akdogan, VD för Omsorgshuset AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare för vuxna i Visbyområdet i Gotlands kommun

"Vi vill att den assistansberättigade skall vara delaktiga i planeringen för sin assistans och bestämma hur den ska se ut. Vi kommer kontinuerligt följa upp om han eller hon upplever att det är som det var tänkt. Skillnaden gentemot kunder som väljer oss på vanligt sätt är att vi kommer att utföra assistansen tillsammans med kommunen. I det samarbetet gäller det att vara lyhörd för kommunens önskningar och förväntningar, samt uppfylla kraven som är ställda på oss genom avtal"

"Vi har också möjlighet att tillgodose den assistansberättigades behov genom hemservice och hushållsnära tjänster som den assistansberättigade som privatperson kan köpa av oss"

"Vi ser just nu över verksamheten och målet är att hålla kostnaden inom ramen för schablonbeloppet"

Tidigare artiklar

Rapport om assistenters arbetsmiljö släppt av Arbetsmiljöverket

Tillsynsrapporten Vård och omsorg i ordinärt boende - särskilt tillsynsområde släpptes 2009-10-01. Riksövergripande tillsynsprojekt av personlig assistans och hemtjänst 2009.

Assistanskolls TEMA - artikelserie i samband med rapporten

Kommande artiklar

Intervju om upphandling av assistans på Södermalm i Stockholm. Intervju med IfA - Intressegruppen för assistansberättigade.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.

Jämför och välj bland 153 assistansanordnare

Hittills har 153 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskollom sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 5667 kunder, vilket är 36,3 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 71,3 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror från Försäkringskassan augusti 2009)

Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Assistans på Gotland AB
 • Handen i Borås AB
 • Kombo Assistans

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Assistans Leimir AB
 • Assistansbolaget i Sverige AB
 • Attendo Care
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • Primacura
 • Sirius Norr/Web Assistans
 • Ta-Verens AB
 • Österlens Assistans

Frågeformuläret

Vi vill påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att svara på de nya frågorna i frågeformuläret

Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2421 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 800 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.org


Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det skicka ett "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: