"Ris och ros till regeringen"

Bengt Westerberg

I en krönika varnar Bengt Westerberg för att det även efter regeringens lagändring kommer att vara mycket svårt att beviljas personlig assistans. Och de som har förlorat sin assistans får den inte tillbaka.

Bengt Westerberg - "Ros och ris till regeringen"
Citat:

Ingenting görs för alla dem som redan har förlorat sin assistansersättning.

Nu vill regeringen slippa fler sådana reportage fram till valet och därför föreslås att tvåårsomprövningarna tillfälligt slopas.

Tidigare artiklar

Regeringens lagförslag går vidare...

Åsa Regnér

I regeringens lagrådsremiss föreslås från den 1 april avskaffade tvåårsomprövningar och att assistansersättning ska kunna ges för väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter. Till 1 juli planeras även en lagändring om det högre timbeloppet.

Lagrådsremiss om lagändringar 1 april

Tidigare artiklar

Nästan 9 av 10 får avslag

Avslagen för de som sökte assistansersättning låg i juni 2017 på 88 %. Det visar siffror från Försäkringskassan.

Nästan 9 av 10 får avslag vid nyansökan av assistansersättning

Tidigare artiklar

Antal assistansberättigade under 15 000

Nov 2017 hade 14 984 personer assistansersättning. Det innebär att vi nu är nere på 2008 års nivåer.

Antalet assistansberättigade under 15 000

Tidigare artiklar

Reportage i Kalla Fakta i TV4

Kalla Fakta

Kalla fakta har i "Spelet om assistansen" granskat Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning och expertmetoden som använts för att bedöma omfattningen av fusk.

Kalla fakta i TV4 granskar assistanskrisen

Tidigare artiklar

"Rättighetslagstiftningen driver kostnadsutvecklingen"

Stig Svensson

Rättighetslagstiftningen driver kostnadsutvecklingen, inte fusk, överutnyttjande eller privata anordnare. Timbeloppet måste höjas i takt med löneökningarna. Det anser Stig Svensson som utrett fusk inom assistans.

Stig Svensson, utredare – "Kostnadsutvecklingen drivs av hur rättighetslagstiftningen är skriven"
Citat:

Eftersom lagstiftaren inte sätter ett tak så har gränsen flyttats framåt hela tiden.

När den lägre uppräkningen kom sänkte de stora anordnarna direkt lönekostnaderna genom lägre ingångslöner.

Tidigare artiklar

Utfrågning i riksdagens socialutskott

Tisdagen den 30 januari hade socialutskottet en öppen utfrågning om personlig assistans och effekterna av rättsutvecklingen. Bland talarna var representanter från regeringen, Försäkringskssan, LSS-utredningen, brukarrörelsen med flera.

Se utfrågningen om assistans i riksdagens socialutskott

Analys av det assistanspolitiska läget

Jonas Franksson

Miljöpartiets svek i assistansfrågan har gett fritt spelrum åt Socialdemokraterna. Moderaterna låter som om de redan sitter i regeringen. Det är några slutsatser Jonas Franksson drar av det dagspolitiska läget.

Jonas Franksson, STIL - "Drömläge för oppositionen att attackera Socialdemokraterna i assistansfrågan"
Citat:

Utvecklingen drivs på av socialdepartementet och finansdepartementet tillsammans.

Då var inte Centern på barrikaderna för assistansfrågan, om man säger så...

Vi har ju talat med Vänsterpartiet och de förstår verkligen frågan.

Tidigare artiklar

Utredning om assistansfusk klar

Försäkringskassan ska kunna kontrollera anordnarna. Företag utan kollektivavtal ska ha lägre timbelopp. Anhörigassistans ska begränsas. Det är några förslag från Stig Svensson som utrett fusket i personlig assistans.

Statlig utredning om assistansfusk klar

Stig Svensson

Brottsligheten har minskat sedan tillståndsprövningen kom 2011 och ligger mellan 2 och 6 %. Men det är bara en bedömning säger Stig Svensson.

Stig Svensson, utredare – "Vi bedömer att det medvetna fusket minskat och nu ligger mellan 2 och 6 procent"
Citat:

Brukarorganisationerna organiserar ju de "vita", så att säga, inte de kriminella, därför finns det lite av ett blint öga där.

Vilken kontroll vill du att Försäkringskassan ska kunna göra?
– De ska följa pengarna.

Tidigare artiklar

Assistansens kvalitet försämras av bolagens sjunkande lönsamhet

Maria Kain

Kvaliteten i assistansen försämras om lönsamheten fortsätter sjunka för assistansbolagen. Det ger även konkurrensfördelar till oseriösa aktörer. Det menar ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.

Maria Kain, ISF - "Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet"
Citat:

Mångfalden av anordnare riskerar att minska och i slutänden begränsa brukarnas valmöjligheter.

Ersättningssystemet skulle kunna anpassas mer till de faktiska kostnaderna.

Vi har inte fördjupat oss i Assistanskoll men sett det som en bra ingång för orientering.

Tidigare artiklar

Moderaterna vill begränsa rätt till assistansersättning

Moderaterna skriver i sin budget för 2018 att de vill att enbart personer som har sjukpenninggrundande inkomst (SGI), permanent och varaktig bosättning eller medborgarskap och bosättning ska kunna söka assistansersättning.

Moderaterna vill att enbart permanent bosatta och arbetande ska har rätt till assistansersättning

Tidigare artiklar

"Moderaterna vill att människor i samma land ska ha olika rättigheter"

Maj Karlsson

Maj Karlsson, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet är mycket kritisk till Moderaternas vilja att begränsa rätten till assistansersättning.

Maj Karlsson Vänsterpartiet – "Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet"
Citat:

Det betyder de facto att människor i vårt land inte får det stöd de behöver för att kunna leva sina liv.

Nå din publik med Assistanskoll Debatt

Vi erbjuder möjligheten att med sponsrade artiklar nå ut till våra över 1 000 besökare dagligen. Via Assistanskoll Debatt, kan aktörer och myndigheter i personlig assistans publicera debattinlägg, analyser, rapporter eller information från myndigheter. Dock inte renodlad reklam.

För publicering av en text tar vi ut en avgift på 10 000 kr + moms.

Läs mer om att betala för sponsrade artiklar på Assistanskoll

Kommande artiklar

 • Per Hermanrud på Kalla Fakta intervjuas
 • Intervjuer om metooupprop inom personlig assistans
 • Intervju med RBU om läget efter regeringens lagändring
 • Med mera

Jämför och välj bland 250 assistansanordnare

Assistanskoll listar 250 assistansanordnare, av dessa har 208 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 208 anordnarna har tillsammans 11 164 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 74 procent av de som väljer privata anordnare

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

  • Aktiv Assistans Norr AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Bas Malmö HB
 • Accresco Assistans AB
 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Apona AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistansliv i Sverige AB
 • Assisticum AB
 • Bambi Assistans
 • Ferla AB
 • Freja Assistanstjänst AB
 • Fri Assistans STHLM AB
 • LaVita Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • Lövets Personlig Assistans Service & Massage AB
 • Max Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • Omsorgsjouren Sverige AB
 • Real Omsorg i Stor Stockholm AB
 • Saxena Omsorg AB
 • Sydassistans AB
 • VH assistans AB
 • Västgöta Assistans AB
 • Wiwan vård och omsorg AB

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: