Utfrågning om assistans i riksdagens socialutskott

Tisdagen den 30 januari 10-13 hade socialutskottet en öppen utfrågning om personlig assistans och effekterna av rättsutvecklingen. Bland talarna var politiker och experter, myndigheter och representanter från funktionshinderrörelsen.

Se utfrågningen live på web-tv via denna länk


Program

10.00 – 10.05 Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet, inleder

10.05 – 10.15 Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare, Socialdepartementet

10.15 – 10.25 Gunilla Malmborg, särskild utredare i LSS-utredningen (S 2016:03)

10.25 – 10.35 Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet

10.35 – 10.45 Vilhelm Ekensteen, ordförande, Intressegruppen för Assistansberättigade

10.45 – 10.55 Maria Persdotter, förbundsordförande, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

10.55 – 11.05 Lennart Erlandsson, universitetslektor och forskare, Högskolan Kristianstad

11.05 – 11.15 Helene Wernöe von Granitz, statsvetare och forskare, Uppsala universitet

11.15 – 11.40 Paus

11.40 – 11.50 Försäkringskassan

11.50 – 12.00 Socialstyrelsen

12.00 – 12.15 Sveriges Kommuner och Landsting

12.15 – 12.55 Frågor från utskottets ledamöter

12.55 – 13.00 Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i socialutskottet, avslutar

Skicka sidan till: