Försäkringskassan - HFD-domar och ”kvalitetsutveckling” bakom fler avslag och indragningar

FörsäkringskassanAntalet assistansberättigade är nu under 15 000. Domar från Högsta Förvaltningsdomstolen gör att allt färre nybeviljas och allt fler förlorar sin assistansersättning. Men det beror enligt Försäkringskassan inte bara på HFD-domarna, utan även på att de själva ”ökat kvaliteten” genom att tex ta in mer medicinska underlag och noggrannare och mer enhetliga bedömningar.

I rapporten Assistansersättning - Inflöde, utflöde och konsekvenser av förändrad rättspraxis (2017:14) har Försäkringskassan, på uppdrag av regeringen, analyserat nybeviljande och indragningar av assistansersättning och konsekvenser av två HFD-domar. Dels HFD 2015 ref. 46 som lett till att det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning, vilket berör tex tillsyn och hjälp vid epilepsianfall, sondmatning och andningsapparater. Dels HFD 2012 ref. 41 som lett till att egenvård inte räknas som grundläggande behov, vilket berör tex hjälp vid stomi, kateter eller sondmatning.

Antalet assistansberättigade nu under 15 000

Antalet mottagare av statlig assistansersättning var strax under 15 000 i november 2017. Det är en minskning med knappt 1 200 personer sedan 2015. Utvecklingen beror både på att färre beviljas assistansersättning och att fler blir av med den.

Allt färre nybeviljas assistansersättning…

Antalet nybeviljanden minskade från 874 till knappt 500 mellan 2015 och 2016. Under 2014 fick 57 procent avslag, under 2016 var det 79 procent. Preliminära siffror för 2017 tyder på att siffran blir ännu högre. Andelen som beviljas tid för det femte grundläggande behovet har hos de som nybeviljas minskat från 25 procent före domen 2015 till mellan 5 och 8 procent de efterföljande kvartalen.

Antalet indragningar fördubblades...

Antalet personer som förlorade sin assistansersättning därför att de hamnade under 20 timmarsgränsen ökade med 185 personer mellan 2016 och 2017. Antalet indragningar fördubblades mellan 2016 och 2017, från knappt 200 till 400 personer.

Domar från HFD påverkar …

Försäkringskassan bedömer att 38 av 188 indragningar 2016 påverkats av de båda HFD-domarna. Försäkringskassan bedömer dessutom att ännu fler indragningar under 2017 påverkats av domarna. Även domen från 2009 (RÅ 2009 ref. 57) påverkar utvecklingen, den förtydligade att endast hjälpbehov av personligt och integritetsnära slag ska bedömas som ett grundläggande behov.

Men det handlar inte bara om domarna..

Det finns dock en annan orsak till att fler nekas eller förlorar sin assistansersättning. Försäkringskassan har de senaste åren arbetat med att ”utveckla kvaliteten” i handläggningen, och begär tex numera in mer omfattande medicinska underlag. Det har gjorts förtydliganden utifrån kammarrättsdomar för det femte grundläggande behovet. Utredningarna är mer noggranna och enhetliga än tidigare, vilket enligt Försäkringskassan sannolikt medfört mer korrekta och rättssäkra bedömningar av rätten till assistansersättning.

Läs rapporten: Assistansersättning - Inflöde, utflöde och konsekvenser av förändrad rättspraxis (2017:14)

Skicka sidan till: