Maj Karlsson Vänsterpartiet – ”Det fina med Sverige är generella system som ger alla en trygghet”

Maj KarlssonIdag kan även personer som är tillfälligt bosatta i Sverige söka assistansersättning och andra förmåner på Försäkringskassan. Moderaterna uttalat i sin budget att de vill ändra på detta. Maj Karlsson, vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet är mycket kritisk.
De vill att människor ska ha olika rättigheter i ett och samma land.

Moderaterna säger i sin budget för 2018 (sid 70-71) att de vill verka för att enbart personer med sjukpenninggrundande inkomst (SGI), permanent och varaktig bosättning eller medborgarskap och bosättning ska kunna söka tex assistansersättning, sjukpenning och vissa andra förmåner på Försäkringskassan. Detta skulle betyda att alternativt skyddsbehövande och anhöriga till f.d. asylsökande inte skulle kunna söka tex assistansersättning även om de är bosatta i Sverige. Maj Karlsson är mycket kritisk.
– Jag ogillar starkt den här typen av lösningar. Jag tycker att det är mycket olyckligt om vi börjar skapa system som ger oss olika tillgång till grundläggande rättigheter. Det fina med Sverige är att vi har generella system som ger alla en trygghet.
Vad får detta för konsekvenser?
– Det betyder de facto att människor i vårt land inte får det stöd de behöver för att kunna leva sina liv. Med stora konsekvenser för så väl individen som den anhöriga.

”Ovanligt välfärdssystem”

Moderaterna säger i budgeten (sid 70-71) att Sverige har ett ovanligt välfärdssystem, där man får förmåner inte genom att arbeta, utan genom att bara vara bosatt i Sverige. Maj Karlsson håller med om att det är ett ovanligt välfärdssystem men ser det som något positivt.
– Ja vi har ett ovanligt system men det har också varit en sådan framgångssaga för vårt land. Stora delar av vårt skyddssystem är redan uppbyggt kring tidigare inkomst. Men när det kommer till våra absolut mest grundläggande rättigheter så har vi ett system där vi kommit överens om att alla ska ha samma trygghet. Assistansen är en sådan insats eftersom det handlar om rätten att leva sitt liv med självbestämmande.

Olika rättigheter i samma land

Moderaterna säger vidare att de vill se över EU-reglerna för att få liknande regler för flyktingar (som man idag pga EU-rätt inte kan begränsa sociala förmåner för) som för alternativt skyddsbehövande och anhöriga till f.d. asylsökande.
Hur tolkar du det?
– Att de vill att människor ska ha olika rättigheter i ett och samma land, säger Maj Karlsson.

Maj Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2018-01-08

Vidare läsning

Moderaternas budget för 2018 – ”Vi tror på Sverige” (sid 70 - 71 berör assistansersättning)


Skicka sidan till: