Jonas Franksson, STIL - ”Regeringen vaknade till, men de hade inget val”

Jonas FrankssonVi har rösträtten att tacka för regeringens stopp av omprövningar p.g.a. den senaste HFD-domen. Hade det inte varit valår hade de inte skett, säger Jonas Franksson, STIL. Han tror också att det politiska priset är för högt för att göra drastiska nedskärningar i assistansen.
– Nu har vi haft 23 år med personlig assistans och då går det inte att backa bandet.

Jonas Franksson menar att vi har rösträtten att tacka för att regeringen fryste tvåårsomprövningarna och att de som fått sin assistans nedskuren på grund av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD:s, dom i somras, ska få sina assistanstimmar tillbaka. Han säger att regeringen nu nått fram till en gräns som inte är möjlig att överskrida.
– Regeringen vaknade till men de hade inget val. Många skulle ha fått sina liv helt förstörda och konsekvenserna för regeringen hade varit politiskt ohållbara.
Jonas Franksson tror samtidigt att reaktionerna under hösten visar att det är svårt att göra drastiska nerskärningar i assistansen.
– Det politiska priset är för högt för att slå sönder tillvaron för en tusentals och låta de flytta in på gruppboende, hamna på sjukhus eller tas om hand av anhöriga. Nu har vi haft 23 år med personlig assistans och då går det inte att backa bandet för fort.

Seger för rörelsen

Jonas Franksson vill beskriva det som skett som en arbetsseger för funktionshinderrörelsen.
– Nu får vi skörda frukterna av allt arbete vi lagt ner. Det hade inte gått om vi inte alla jobbat hårt, varit så enade och gjort gemensam front. Fram tills nu har det känts mer eller mindre hopplöst, att det blev bara blev värre och värre och inte spelade någon roll vad vi gjorde.
Samtidigt framhåller han att det är en seger i förhållande till hur det sett ut under hösten 2017.
– Detta ändrar någonting av det som vi har kämpat för fram till dess. Det innebär naturligtvis än lättnad för de som idag omfattas av den statliga assistansersättningen, men förändrar inget för de som har halkat ur den, eller alla de som har fått avslag på sina ansökningar. Alla tolkningar av HFD:s domar utom den senaste kvarstår
Nu gäller det att vara uppmärksam på det lagförslag som kommer och hur skrivningarna kommer att se ut.
– En sak är som gör det här komplicerat, och som Försäkringskassan fastnat i, är det här med att andra personliga behov ska vara ”av kvalificerat art” och hur det ska tolkas. Det har inte regeringen gjort något åt i sitt lagändringsförslag.

”den plats där den enskilde regelbundet vistas”

I lagförslaget från regeringen står att personlig assistans kan ges om ett hjälpbehov uppstår ”utanför den plats den enskilde regelbundet vistas”. Det är enligt Jonas Franksson viktigt att det blir ett förtydligande om att tid kan ges även när inte assistenten gör en aktiv insats, utan finns till hands om behov uppstår.
– Formuleringen är väldigt problematisk. Vi vet ju att HFD gärna tolkar lagtexten bokstavligt, därför ser vi en stor risk med att HFD i framtiden även inkluderar andra platser utanför hemmet, till platser där den enskilde regelbundet vistas, såsom exempelvis arbetsplatsen eller en utbildningslokal. Det vore förödande för personer som förvärvsarbetar eller studerar, ifall personlig assistans inte längre skulle beviljas för dessa saker enbart på grund av att de regelbundet vistas där. Den formuleringen i lagtexten behöver ändras.

Assistanskoll bakom beslutet

Jonas Franksson menar att Assistanskoll i hög grad låg bakom regeringens omsvängning. Han syftar på intervjun med justitierådet Thomas Bull i HFD som dömde ut Försäkringskassans tolkning av HFD:s dom.
– Det var väldigt mycket ert scoop som gjorde att det vände.
Jonas Franksson tycker att framför allt Försäkringskassans agerande varit mycket svårt att förstå.
– Att de övertolkade HFD:s, domslut förvånade mig inte eftersom de gjort det tidigare i domsluten 2009 och 2012. Men varför de väljer hårdaste typen av tolkning, och står fast vid den, till och med när HFD säger att de gått för långt är svårt att förstå. Detta gör de trots att de förstår konsekvenserna och till och med varnar regeringen. Och i nästa skede börjar de benhårt ompröva i stor skala i stället för att lugna ner sig.
Jonas Franksson säger att han gillar att analysera politik och att han under normala omständigheter tycker sig vara ganska bra på det.
– Ibland är det lätt att spekulera för att man ser ett tydligt mönster men det här…

Jonas Franksson intervjuades av Erik Tillander 2017-12-19

Skicka sidan till: