Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra”

HFD-domen om transporter får nu dramatiska konsekvenser i personlig assistans. Thomas Bull som var med och dömde i HFD-domen vill inte värdera Försäkringskassans tolkning men säger att den tar upp saker som HFD inte tagit ställning till.

Domen om transporter

Den 13 juni kom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, som sade att transporter till/från fritidsaktiviteter inte berättigar till personlig assistans i form av andra personliga behov, om det inte föreligger ett kvalificerat hjälpbehov. Thomas Bull var med och dömde i målet.
– Något förenklat gällde målet behov av transport med bil där frågan var om själva framförandet av bilen utgjorde en sådan hjälp som var tillräckligt kvalificerad för att kunna ge rätt till stöd såsom ”andra personliga behov”.

”vårt avgörande hade inte något med väntetid och beredskap att göra”

Försäkringskassan har i ett rättsligt ställningstagande tolkat domen som att väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov inte längre kan beviljas. Försäkringskassan har även i ett brev varnat regeringen för att tex städning, matlagning, osv inte kan beviljas som andra personliga behov om det inte finns ett ”kvalificerat hjälpbehov” hos den enskilde. Thomas Bull säger att HFD inte tagit ställning till delar av det som Försäkringskassan ansett att domen leder till.
– Vårt avgörande hade inte något med väntetider eller beredskapstider att göra, vi har inte uttalat oss om detta. Huruvida sådana perioder skulle kunna anses utgöra del av en kvalificerad hjälpinsats för den enskilde tar HFD således inte ställning till.
Thomas Bull menar alltså att Försäkringskassan gör tolkningar av frågor som HFD inte hade i uppdrag att bedöma i den aktuella domen.
– Att Försäkringskassans tolkningar ibland visar sig inte hålla vid en domstolsprövning i efterhand gäller så klart även här.
Gör Försäkringskassan en felaktig tolkning av domen?
– Jag kan inte svara på det, eftersom deras tolkning kan komma att prövas i HFD och då blir jag ju lätt att anse som jävig om jag offentligt haft en viss uppfattning.

Förekommer tolkningar som inte håller

Myndigheter kan ha en uppfattning om hur lagen ska tolkas som när domstol – särskilt HFD – prövar saken visar sig inte vara korrekt, menar Thomas Bull.
– Det är inte samma sak som att myndigheterna gjort ”fel”. Oftast är myndigheterna duktiga på sitt sakområde och juridiken i det, men det förekommer tolkningar som inte håller.

Bengt Westerberg kritisk till både domen och kassans tolkning

Högsta Förvaltningsdomstolens roll är att ge prejudikat i form av vägledande avgöranden när det finns oklarheter i lagstiftningen. HFD ska utgå från lagen i sig, men även förarbeten såsom regeringens propositioner. Bengt Westerberg som skrev förarbetena till LSS har i en intervju sagt att både domen i Mål nr 1206–16 och Försäkringskassans tolkning av den tydligt strider mot intentionerna i LSS.
Hur ser du på det?
– Vad gäller domen kan jag bara säga att det inte är min uppfattning, HFD hänvisar ganska noga till förarbeten där lagstiftarens avsikter med just reglerna om ”andra personliga behov” förtydligas. Men om det är intentioner som aldrig kommit till uttryck i skrift som Bengt Westerberg avser så kan det ju stämma, säger Thomas Bull.

Thomas Bull intervjuades av Kenneth Westberg 2017–11–06

Skicka sidan till: