Rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan om HFD-domen

Väntetid och beredskap beviljas inte mer. Tid mellan olika hjälpbehov på annan plats än hemmet beviljas inte som assistanstid. Det framgår av Försäkringskassans rättsliga ställningstagande 2017:05 Assistansersättning- hjälp med andra personliga behov.

HFD-domen kom i juni (2017)

Den 13 juni kom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD,som sade att transporter till/från fritidsaktiviteter inte berättigar till personlig assistans i form av andra personliga behov, om det inte föreligger ett kvalificerat hjälpbehov.

Andra personliga behov måste vara kvalificerade

Försäkringskassan har i ett brev till regeringen sagt att HFD-domen innebär att all väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. I Försäkringskassans rättsliga ställningstagande 2017:05 bekräftas det nu att andra personliga behov måste vara kvalificerade för att ge rätt till assistansersättning.

Väntetid och beredskap finns inte längre

Om assistenten väntar kan det aldrig räknas som kvalificerad hjälp. Det innebär att väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov vid aktiviteter aldrig kan ge rätt till assistansersättning.

Kan inte vara ett behov som vem som helst har

Behov delas nu in i grundläggande behov, andra personliga behov som kan ge rätt till assistansersättning och andra behov som inte kan ge rätt till assistansersättning. För att andra personliga behov ska vara kvalificerade ska det enligt det rättsliga ställningstagande 2017:05 vara ett behov som inte vem som helst har och det ska uppkomma på grund av personens funktionsnedsättning.

Kan påverka dubbelassistans

Om det behövs hjälp av flera assistenter samtidigt ska bedömningen om hjälpen ges kvalificerad göras utifrån den uppgift varje assistent utför. Det kan innebära att även om det behövs två personer som hjälper den enskilde ger bara tiden för den ene rätt till assistansersättning.

Vidare läsning

Försäkringskassans rättsliga ställningstagande 2017:05 Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Skicka sidan till: